15åring under utslussning från LVU bedöms inte ha varit under särskilt utsatt situation


Både tingsrätt och hovrätt anser att 15åringen varit i en utsatt situation, men anser att det inte var någon särskilt utsatt situation och att 15åringen kanske sammanblandat dröm med verklighet.

Tingsrätten bedömer att det mycket väl kan vara så att målsäganden – i dröm eller i verklighet – minns så som hon har berättat. Det kan inte alls uteslutas att hon fortfarande var påverkad, men det kan också vara så att hon drömde om det som hon tidigare upplevt. Hon har också sagt att hon sov och var vaken om vartannat och tycks ha svårt för att särskilja dröm och verklighet. Hennes uppgifter om vad som hände på natten måste därför bedömas med försiktighet… Hon har inte gett uttryck för att hon skulle ha gjort motstånd eller på ett någorlunda tydligt sätt har förklarat att hon inte vill ha samlag, även om det – som hon själv säger – kan ha varit så att hon inne i sitt huvud tänkte att hon ville säga det.

 

Av utredningen framgår att målsäganden tidigare under dagen hade rökt cannabis. Lika med tingsrätten finner hovrätten emellertid att det inte är visat att målsäganden vid tiden för samlagen var påverkad av detta i sådan grad att hon då befann sig i en sådan särskilt utsatt situation som avses i 6 kap 1 § brottsbalken.

 

Frågan är då om målsäganden ändå befann sig i en sådan särskilt utsatt situation på grund av att hon sov. I denna del saknas annan utredning än parternas egna berättelser. Vid sådant förhållande och då X uppgifter inte är sådana att de kan lämnas utan avseende, är åtalet inte heller i denna del styrkt.

Rättväsendet – you are doing it wrong. Det borde vara tydligt från vittnesuppgifter från dagen efter att vad som hänt under natten var våldtäkt oavsett om 15åringen följt med hem och oavsett drogbruk/LVU. Snarare innebär drogbruk tillsammans med utslussning från LVU att det verkligen finns grund för att det var en särskild utsatt situation.

Läs hela artikeln: 15-årig flicka kan ha blandat ihop dröm med verklighet – 36-åring frias från våldtäkt