Arboga-barnen, eller hur man missuppfattar ett domslut


Fick ett kedje-brev gällande Arboga-fallet:

Hej! Fildelningssajten the Pirate Bay har lagt ut obduktionsbilderna
på Max och Saga som blev brutalt mördade i Arboga på sin sajt för
vem som helst att se. Föräldrarna har förgäves bett dem ta bort bilderna
men icke, skriv på denna lista och skicka vidare så kanske vi kan ändra
på detta tillsammans! Har du ett hjärta i kroppen så skriver du på För att
ge föräldrarna ett stöd för att få stop på spridningen av bilderna på deras
mördade barn så skapas den här protestlistan och när DU är den tusende
på listan så skicka listan till mia.karlsson@(känd tidning). Sajt vägrar ta bort
obduktionsbilder Obduktionsbilderna på de mördade Arbogabarnen ligger ute
på en sajt på nätet. Nu kräver deras pappa att bilderna ska bort. Men sajten vägrar.
Polisens förundersökning om Arbogamorden finns på fildelningssajten The Pirate Bay.
Därmed kan alla se bilderna på de två mördade barnen. Deras pappa, Nicklas Jangestig,
vill att tidningarna skriver om Pirate Bays agerande, trots den uppmärksamhet sajten
får för sin publicering av bilderna. ’Det var ett djävlatjat’ – Så här borde det inte vara och
det måste uppmärksammas, säger han. Hans sambo och barnens ’bonusmamma’Amy Haglund
har skrivit till sajten och protesterat. Hon fick via mejl svaret ’Det var ett djävlatjat.
Nej, nej och åter nej.’ -Vi har inget emot fildelning. Men i det här fallet handlar det
om bilder på mina sönderslagna barn. Själva förundersökningen kan vara kvar,
men vi vill att de tar bort eller svartlägger, bilderna, säger Nicklas Jangestig. -Visst
ska man värna om tryckfriheten men man måste kunna visa hänsyn i en sådan här sak,
säger han. Slår ifrån sig kritiken Sajten slår ifrån sig kritiken. -Jag tycker inte att det är vår
uppgift att bedöma om någonting är etiskt eller oetiskt eller vad andra människor vill
lägga upp på nätet, säger sajtens pressansvarige Peter Sunde till TV4 Nyheterna. Gör
så här: Tryck på vidarebefordra, lägg sedan till ditt namn och skicka till så många som
du kan. Brukar inte vara pigg på att vidarebifoga men när det kommer till att kunna hjälpa
till så gör jag det.

Dessutom fanns följande tillägg med från kompisen som skickade brevet till mig (och en massa andra):

Brukar inte skicka såna här namninsamlingar vidare, men detta upprör mej, och vill gärna att dom här hänsynslösa människorna på pirate bay får en stark signal från dej och mej.

Nån jävla respekt måste vi alla ha för varandra.

Mitt svar blev…


Först och främst är det fortfarande kedjebrev och alltså ingenting man någonsin ska skicka vidare. Även om normalt inte kan anse det vara ett lagbrott om syftet är gott så är det fortfarande oetiskt att skicka kedjebrev. Läs exempelvis följande sida:
http://home.swipnet.se/fel/main/skronermyter/kbrev.htm

I meddelandet uppmanas det att skriva på en lista som efter att man nått 1000 underskrifter ska skickas till mia.karlsson@(känd tidning) då det ”publicerats” hänsynslösa bilder på mördade barn på en fildelningssite.
Detta är rent faktamässigt fel (trots att jag sett att det formulerats liknande även i tidning).

Det som har tillhandahållits (via torrents/fildelning) är enbart de allmänna handlingar (”förundersökning”) som åklagaren använde i målet och enda orsak till att bilderna finns med i det tillhandahållna materialet är att åklagaren valde att ta med det som domstolsunderlag. Offentlighetsprincip innebär rent lagmässigt att vem som helst har rätt att granska underlaget (och därmed de allmänna handlingarna) för ett visst domstolsbeslut och är en av de grundläggande principer vi har i vårt demokratiska samhälle. Den enda begränsning som finns är sådant som faller under sekretess.

Naturligtvis ska vi ha respekt för varandra, men vi ska också ha respekt för att andra vill granska de allmänna handlingar som tillhandahålls enligt offentlighetsprincipen.

Åklagaren kunde ha valt att enbart ha med det rättsmedicinska utlåtandet men ansåg gissningsvis att bilderna skulle öka det känslomässiga intrycket och därmed öka chansen för en fällande dom. Åklagaren och/eller domstolen kunde också ha valt att vissa delar av förundersökningen skulle vara skyddat av sekretess (om stöd fanns i lag för detta).

Det är möjligt att åklagaren och/eller domstolen har gjort fel i det fallet, men varken Mia Karlsson eller någon annan har lyft den frågan till högre instans.

En jurist (Filip Johnssén) anmälde ärendet till Datainspektionen då han ansåg att det var ett brott mot PUL:
http://vlt.se/nyheter/1.259501

Datainspektionen (genom Jonas Agnvall) ansåg att då det omfattades av undantaget för journalistiskt ändamål var inte PUL tillämpligt i fallet och det avskrevs därmed:
http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.166272

Då jag själv laddat ner och läst igenom de 2700 sidorna som ingår i förundersökningen förstår jag både hur svag bevisningen var i fallet, samt även att samtliga starka indicier pekar på Christine. Så vitt jag kan avgöra är det bara en annan person (enligt förundersökningen) som kunde gjort det och låtit skulden falla på Christine men det saknas motiv för att det ska vara en möjlighet. Så efter att jag läst förundersökningen är jag trygg i min vetskap att domstolen har kommit till rätt slutsats även om jag anser att det finns möjligheten att polisen har missat vissa frågeställningar under själva undersökningen.

Min åsikt är att bilderna är med för att göra ett större känslomässigt intryck i rätten och då bör de naturligtvis även vara med i de allmänna handlingarna.
Det jag kan notera är att en del uppgifter är överstrukna och skuggade i förundersökningen, medan andra (bland annat personuppgifter på målsägande och vittnen) finns det både mobiltelefonnummer och personnummer angivna för. För min del skulle man kunna skugga mer även utan att sekretess behövde användas och att kvaliteten på innehållet försämras.
Detta är något som man bör arbeta på hos polis- och åklagarmyndighet och inget som faller på ThePirateBay eller någon enskild person som har laddat ner det hela.

Att notera är också att utan pressens skriverier om förundersökningen hos ThePirateBay hade troligtvis spridningen av förundersökningen varit mycket begränsad och det borde respektive pressansvarig granska för att se om det hade kunnat genomföras på ett bättre sätt.

Att genom kedjebrev uppmana oinsatta personer att skriva under något anser jag möjligtvis kan anses vara uppror, uppvigling eller ”mediastorm” och det riskerar att begränsa det demokratiska utrymmet i vårt samhälle. Även om jag håller med om att åklagaren inte borde ha använt dessa känslomässigt starka bilder i sin framställan samt att det finns risk (som Datainspektionen skriver) att det uppfattas som kränkande när alla kan få tillgång till det materialet anser jag det klart felaktigt att skylla ifrån sig på just ThePirateBay.