Dags att leva som ni lär, Centerpartiet


Jag och Centerpartiets rättspolitiska talesman Johan Linander hade en diskussion 2011 om huruvida Centerpartiets verkligen stod upp för sin djupt ideologiska fråga, huruvida staten skulle övervaka alla medborgares elektroniska kommunikation eller ej. 

Från första början har vi i Centerpartiet motarbetat direktivet. Vi var ett av fyra partier i Sveriges riksdag som röstade mot det. Vi gjorde det inte för att vi inte tycker att de brottsbekämpande myndigheterna i sin verksamhet behöver få tillgång till trafikdatauppgifter, sådana som operatörerna lagrar redan i dag, för det är utan tvekan ett viktigt verktyg i brottsbekämpningen. Vi röstade mot förslaget för att vi inte vill att staten ska tvinga fram stora integritetskränkande databaser över hur vi kommunicerar med varandra.

Detta är en djupt ideologisk fråga för Centerpartiet. Som liberaler vill vi inte se ett övervakningssamhälle växa fram där medborgarna skulle kunna kontrolleras i minsta detalj. Det finns en lång rad integritetsinskränkande åtgärder som är proportionella, det vill säga att det brottsbekämpande behovet är starkare än den kränkning som åtgärden innebär. Vi kan som exempel nämna hemlig telefonavlyssning och husrannsakan, men vi menar att datalagringen inte är proportionell.

Ovanstående är ett direkt citat från Riksdagens debatt kring implementeringen av datalagringsdirektivet. Det är just Johan Linander, Centerpartiets rättspolitiska talesman, som berättar att det är en sorglig dag när Sverige måste implementera datalagringsdirektivet i svensk lagstiftning.

Nu har EU-domstolen äntligen beslutat i enlighet med vad Johan Linander inledde med den här onsdagen

Maria Abrahamsson (Moderaterna) säger korrekt att beslutet inte innebär att svensk lag automatiskt rivs upp. Naturligtvis är det så. Domslutet ger dock utrymme för riksdagsledamöter och -partier (exempelvis Centerpartiet och Johan Linander som i vackert tal säger att det är en djupt ideologisk fråga) att verkligen driva en upprivningsfråga.

Centerpartiet, nu är det dags för er att leva som ni lär. Vänta inte på att Moderaterna ger tillstånd, lägg förslaget att riva upp lagen om datalagring .