Det är viktigt att diskutera väskor när man fokuserar på politik under ett valår. #svpol


För ett år sedan var det två väskor som det debatterades rätt så livligt kring, både i och utanför media. Även om alla var överens om att det fanns bra mycket viktigare frågor blev det hetsiga diskussioner kring just Landsorganisationen i Sveriges ordförandes och Socialdemokraternas partiledares väskor.

Partiledarbild med väska

Ovanstående bild, fotograferad av Yvonne Åsell, innehåller fler detaljer man kan diskutera, utöver färgklicken nere till vänster. Vad sägs om att diskutera varför det står en figur i dörröppningen, och varför fotografen inte påpekade det? Eller varför det bara är slipsar på ena sidan? Eller varför inte hur politiken påverkar hur partiledarna har positionerat sig relativt varandra? Det skulle åtminstone jag tycka är mer intressant än Mona Sahlins väska.

Nästa bild gäller LOs ordförande som hade med sig en kommersiellt piratkopierad väska, en väska tillverkad för att så gott som perfekt efterlikna en annan varumärkeskyddad väska. Naturligtvis är det naturligt att man vill ha en likvärdig kopia som kostar minimalt till skillnad från orginalet, men är det verkligen okej för en företrädare för facket att stödja sådant? Vad säger LO och socialdemokraterna om sådant?

Varför ska höginkomstagare få komma undan med det som både Moderaterna och Socialdemokraterna låter olika intresseorganisationer göra mot låg- och mellaninkomsttagare? Varför ställer sig fackets medlemmar bakom en sådan uppgörelse?

När Fredrik Reinfeldt fick frågor gällande hans klocka, tyckte han att det rör sig om hans privata sfär. Var finns vanliga medborgares privata sfär? Är det bara höginkomsttagare som har rätt till en privat sfär? Varför ställer låg- och medelinkomsttagare upp på att vi har folkvalda representanter som anser sig vara förmer än andra, som anser att de tillhör en högre klass och ska ha andra rättigheter än vad allmänheten har?

Är det inte nog nu? Borde vi inte arbeta för ett rättvisst samhälle, där de folkvalda fortfarande ser sig själva som del av allmänheten. Där polisen skyddar allmänheten, och övervakning endast sker vid misstanke om brott? Är det inte dags att ta steget in i kunskapssamhället?

Jag säger att det är nog nu. Kontakta de du röstat på, dina representanter, och be dem ta hänsyn till din situation. Du har rätt till din privata sfär. Du har rätt att på lika villkor som alla andra ingå i samhället. Även om du är sjuk, eller har svårt att hitta ett jobb.

Pingat på Intressant.