Fildelning är stöld


Arbetstid kontra resultat

Fildelning är naturligtvis stöld, genom att resultatet från min arbetstid inte blir lika stor som den borde vara utan fildelning. Om jag jobbar exempelvis en timma med att tillverka en berättelse som jag tillhandahåller med ett pris satt så att 3 sålda berättelser gör att min arbetstid belönas, ytterligare 2 sålda berättelser gör att administrationen kring hela försäljningen lönar sig, och resten är i stort sett ren vinst (förutom kostnaden att framställa och sprida berättelsen). Då är det naturligtvis stöld att jag bara lyckas sälja två tusen berättelser istället för tre tusen som var beräknat.

Stöld från artisten

Fildelning är naturligtvis stöld, genom att artisten får mindre inkomst från en redan låg andel av skivbolagets kaka. Att artisten från början fick 100% av all försäljning räknas inte längre, då skivbolaget naturligtvis är till för artistens skull. Jag har betalat 20 kr för cd-skivor direkt från artister och den begränsade försäljningen betalade för inspelningsstudio, arbetstid och oftast till någon måltid. När en av de artisterna senare sålde genom ett skivbolag kostade musiken 120 kr per skiva och den större försäljningen betalade för inspelningsstudio, arbetstid och oftast till någon måltid. Utöver artistens kostnad gick övrig inkomst till distribution, marknadsföring och skivbolagets egna kassa. Om man ska titta på vem som stjäl från artisterna ska man nog vända sig närmare artisten i första hand.

Stöld från marknaden

Fildelning är naturligtvis stöld, på samma sätt som det är stöld att sälja en vara billigt och på så sätt påverka marknaden.
När stormarknader öppnar upp och pressar priserna får många mindre butiker ändra inriktning eller helt slå igen på grund av minskad intäkt. Stormarknader stjäl alltså inkomst från de mindre butikerna. Så gick det exempelvis för Vasa Radio som låg mycket centralt i Västerås. När Clas Ohlsson öppnade en butik ett kvarter bort såldes butiken till en kedja Euronics som ändrade inriktning, men nu är det några år sedan butiken helt fick stänga igen. Om man har sviktande försäljning kanske man borde inse att marknaden är i kontinuerlig förändring och man bör förändras med den istället för att skylla ifrån sig.