Går det att felsöka FTP-överföringar till #webbhotell?


file transfer workflow

Att publicera sin hemsida till ett webbhotell, eller för den delen kontinuerligt uppdatera hemsidan, innebär ofta att man måste använda FTP som är ett gammalt stabilt protokoll. FTP är byggt på väldigt gamla principer som tyvärr innebär vissa problem med modernt Internet-tänk. Jag kommer för tillfället glömma bort de kvarlevorna som förhoppningsvis inte används någonstans och istället fokusera på de områden där felsökning kan behövas, samt hur man kan göra sådana felsökningar.

Det är tre områden där det oftast blir flaskhalsar på FTP-överföringar, användarens egna nätverk (mjukvara, inställningar samt utrustning), användarens internetanslutning (och Internet-leverantör) samt sist men inte minst webbbhotellets interna nätverk (belastning, optimering, Internet-konfigurering samt utrustning). Användaren kan oftast kontrollera de första två (nätverk och internetanslutning) med tips och hjälp från webbhotellet, medan webbhotellet enbart kan felsöka det egna interna nätverk. Utöver de angivna områderna kan det också bli problem mellan webbhotellet och användaren (jag kallar det för överföringsnätverket).

FTP har en kontrollkanal som är själva basen i överföringarna. Inga överföringar sker därifrån och det är sällan man ser några flaskhals-problem där. Kontrollkanalen antingen fungerar, eller så går det inte att ansluta. Felsökningen där är normalt jätteenkel eftersom det spelar marginell roll om en instruktionstext-överföring är långsam. Och kan kontrollkanalen anslutas (klienten försöker logga in) är det inga stora nätverksproblem åtminstone. Fungerar inte kontrollkanalen är det också enkelt för webbhotellet (eller annan tekniker) att avgöra exakt vad/var problemet är.

Kontrollkanalen startar för varje överföring en datakanal som antingen kan öppnas från webbhotellet (FTP-servern) eller från FTP-klienten/-programmet. Riktningen på datakanalen bestäms oftast genom en inställning i FTP-klienten, men vissa FTP-klienten försöker gissa vilken riktning som fungerar bäst med rätt så varierande resultat. Vilket av uppladdning eller nedladdning användaren ska göra spelar ingen roll för valet av riktning, men eventuella brandväggar spelar stor roll om öppnandet av datakanalen lyckas eller ej.

Brandväggar finns ofta hos både användaren och webbhotellet, samt även ibland hos Internetleverantören. Beroende på inställningar av brandväggarna kan vissa datakanaler öppnas medan andra misslyckas, trots att man använder exakt samma kontrollkanal. Vissa FTP-klienter försöker genom att växla riktninger och återstarta överföringen gå runt misslyckanden, också med varierande resultat men oftast sänks hastigheten.

Eftersom det är en datakanal som öppnas per fil som överför, kan storleken på varje enskild fil och det totala antalet filer som överförs också påverka överföringshastigheten.

Flaskhals brukar dock oftast innebära att något eller några problem orsakar långsam anslutning/överföring av filerna och visar sig inte genom att anslutningar nekas. Det är mindre vanligt att långsam överföring orsakas av brandväggar, men om brandväggen har innehållsgranskning (exempelvis antivirusprogram med inbyggd brandvägg) kan överföringshastigheten begränsas.

 1. Vilka flaskhalsar kan det finnas på användarens lokala nätverk?

  Användares nät består av varierande mängd nätverksutrustning, där var och en av utrustningarna på olika sätt kan påverka hastigheten. Exempelvis kan en nätverksdisk (NAS) som samtidigt överför data, eller användandet av en streamingtjänst påverka hastigheten kraftigt. Det kan också vara en direkt felkonfigurering som gör att något på nätverket stör överföringar.

  Följande är några exempel på utrustning som kan orsaka begränsning av överföring. Det är inte i någon speciell ordning, och det kan även finnas fler problemområden än vad jag här anger. Det ska ses som förslag på var man kan felsöka snarare än någon absolut sanning.

  • WiFi påverkas bland annat antalet anslutna datorer/enheter, avstånd mellan enheter och WiFirouter, närhet till andra WiFi-nät, närhet till andra radiosändare till exempel 4G-modem samt även vilken kanal WiFI-routern är inställd på.
  • Fysisk brandvägg eller maskerande router (ASDL-modem eller andra enheter som tillhandahåller DHCP-adresser) begränsar vanligtvis hastigheten särskilt om det är billig hårdvara. Nu är naturligtvis inte kostnaden någon indikation på kvaliteten på hårdvaran, för man kan naturligtvis betala dyrt även för billig hårdvara. Kvalitetsprodukter brukar dock generellt kunna hantera högre hastighet och fler samtidiga anslutningar.
  • Trasig utrustning kan störa nätverket även om den är bortglömd eller inte används.
  • Annan utrustning Idag har vi TV-apparater, kylskåp och annan nätverksutrustning som vi inte tänker på delar utrymme på nätverket. Exempelvis kan apparater som automatiskt uppdateras begränsa hastigheten när uppdatering görs. Och om någon i hushållet använder streamande nättjänster (TV4-play, Viaplay, youtube, voddler, spotify, osv) kan det också påverka överföringar.
  • Mjukvarubrandvägg och antivirusprogram kan begränsa datorns överföringshastighet.
  • VPN, TOR och SFTP innebär att ens överföringar krypteras/göms på olika sätt som bland annat påverkar överföringshastigheten.
 2. Vilka flaskhalsar kan det finnas på användarens internetanslutning?

  Användarens anslutning till Internet kan också innebära begränsningar på överföringshastigheten. Internetleverantören kan ha tillfälliga störningar, eller ha infört begränsningar (kallas ofta för prioriterad trafik men innebär alltid en begränsning), som påverkar överföringshastigheten. Man kan använda bredbandskollen.se för att testa den allmänna bandbredden, men protokollbegränsningar/-prioriteringar syns tyvärr inte. Det kan också finnas olika konverteringar som på andra sätt minskar överföringshastigheten, exempelvis konverteringar mellan IPv4 och IPv6 eller mellan privata och publika IP-adresser. FRA och Datalagringsdirektivet orsakar visserligen en ökad kostnad för konsumenten, men bör inte orsaka någon begränsning av överföringshastigheten.

 3. Vilka flaskhalsar kan det finnas hos webbhotellets interna nätverk?

  Webbhotell har ofta mycket bra översikt över deras egna nätverk. Flaskhalser sker oftare på grund av mängden samtidiga anslutningar än av dålig utrustning. Naturligtvis finns det företag som försöker göra extra vinst genom användandet av billig hårdvara, men det blir ofta alldeles för kostsamt i längden.

  • När många använder samma system, exempelvis FTP-server, blir det en belastningstopp som begränsar överföringshastigheten för alla.
  • Det kan också vara inställningar, på FTP-servrar, brandväggar eller övervakningsutrustning som begränsar överföringshastigheten för alla eller för enskilda användare. Webbhotell försöker dock normalt att arbeta bort sådana flaskhalsar.
  • (D)DOS-attacker kan också påverka överföringshastigheten. Oftast orsakar DOS-attacker störningar på den tjänsten som är målet och i undantagsfall blir det avbrott. Men en sidoeffekt är att annan trafik på samma nätverk blir påverkat.
 4. Utöver de vanligaste flaskhalsarna och problemområderna, vad försvårar felsökning?

  Överföringsnätverk kallar jag nätverket mellan användarens internetleverantör (ISP) och webbhotellet. Man behöver normalt inte veta exakt hur kopplingen mellan de olika näten ser ut, men i felsökningsyfte är det rätt viktigt att veta vilken väg trafiken går. Att överföringsnätverket är så otydligt innebär att två olika användare kan ha helt olika överföringshastighet. Även om två användare upplever samma begränsning kan det vara för att de påverkar varanda (båda kör belastningstester samtidigt) eller delar samma flaskhals någonstans. Det kan vara samma mediakonvertering (till exempel IPv6 till IPv4) någonstans eller så är det samma fysiska koppling som används.

Man bör därför alltid vända sig till webbhotellet för att avgöra var begränsningarna kan befinner sig. Ju mer information man kan ge supportens tekniker, desto lättare är det att utesluta möjliga problemområden. Supporten hjälper vanligtvis till med att föreslå relevant information.

Notera också att IPv6 är rätt nytt. Det är väldigt få ISPer som ännu kan levera sådana IP-adresser. Men IPv6 kan fortfarande vara inblandat någonstans längs vägen.

Pingat på Intressant.