Hjälpmedel för urvalsprocessen i Piratpartiets val av primärvalskandidater


Hur tar man fram en lista på 22 namn utifrån 229 kandidater?

Jag tog tidigare fram ett verktyg för att presentera kandidaterna med sorteringsmöjligheter, som jag anser är mer överskådligt än orginalet. Alla kandidaternas bilder sparas också på Loopia Autobahn för snabbare och fungerande laddning, då PPs servrar är något för överlastade för att klara av all bildvisning varje gång. Genom automatiserad informationsinsamling uppdateras också informationen löpande, utan att jag behöver göra något alls.

Det var enkelt att anpassa skriptet till att kunna göra ett urval, så att jag kan välja bort de kandidater som inte kommer att få plats på min lista och märka ut de kandidater som jag verkligen vill ska finnas på min lista. Och när jag är nere på 22 kandidater kunna ändra kandidaternas inbördes ordning. Oavsett vilka kriterier jag har för att göra detta.
Naturligtvis kan vem som helst använda verktyget och jag tar tacksamt emot eventuella synpunkter och förslag på förbättringar.

Jag håller också på att (med andra skript) samla in låtsas-röstnings-underlag för att se resultatet efter applicerande av olika röst-räknings-metodiker. Om jag får tillgång till rådatat från piratpartiets röstning efter valet borde jag kunna se vad olika metodiker hade gett för resultat. Mer information om detta kommer senare.


För övrigt anser jag att det är alldeles för tidigt att rösta då många kandidater inte har haft möjlighet att svara på frågor i forumet än. Jag rekommenderar samtliga att avakta till sista veckan, om möjligt.