Information från Socialstyrelsen gällande blodgivning


Fick idag kopior på SOSFS 1989:38 och SOSFS 2001:2 från Socialstyrelsen tillsammans med informationen:

Observera att bägge är ersatta av SOSFS 2006:17.

I SOSFS 1989:38 finns följande passage gällande risk för HIV-smitta:

1.3.2 HIV-infektion och AIDS
Humant immunbristvirus (HIV), som orsakar AIDS, kan överföras med blodprodukter. För att undvika detta tillämpas dels uteslutning som blodgivare av personer som kan misstänkas ha blivit utsatta för smitta, dels laboratorieundersökning.

Risk för överföring av HIV-smitta föreligger framförallt hos följande personkategorier

* personer som vid undersökning visat sig ha antikroppar mot HIV samt deras sexualpartner
* män som haft sexuellt umgänge med andra män
* kvinnliga sexualpartner till bisexuella män
* personer som missbrukat narkotika (särskilt ”sprutnarkomaner”) och sexualpartner till dessa
* prostituerade och personer som under den senaste 12-månadersperioden haft sexuellt umgänge med prostituerade
* personer frän områden med stor heterosexuell spridning av HIV i befolkningen samt de personer som under de senaste 12 månaderna haft sexuellt umgänge med personer från sådana områden.

Personer, som anmäler sig som blodgivare, skall erhålla information om dessa förhållanden och uppmanas självmant avstå från blodgivning, om de vet med sig att de kan ha blivit utsatta för smitta.

Hälsodeklarationen skall innefatta en försäkran om att blodgivaren tagit del av informationen om HIV och AIDS och veterligen inte ådragit sig HIV-infektion. Personer, som varit långvarigt bosatta i områden med hög förekomst av HIV-infektion, får accepteras som blodgivare tidigast 3 år efter utflyttningen därifrån.

Passagen i SOSFS 2001:2(3 §) är tydligare:

En man som har haft sexuellt umgänge, analt eller oralt, med en annan man får inte heller accepteras som blodgivare.

Dock har båda ersatts av SOSFS 2006:17 som har följande passage (som jag skrivit om tidigare):

En man får inte godkännas, om han
13. har eller har haft sexuellt umgänge med en annan man.
En kvinna får inte godkännas, om hon
14. har eller har haft sexuellt umgänge med en man som har eller har haft sexuellt umgänge med en annan man.

Från SOSFS 2001:2 är det tydliggjort att både oral- och anal-sex mellan män (oavsett om man ”ger” eller ”tar emot”) anses som sexuellt umgänge och innebär att inblandade enligt nuvarande regler aldrig får ge blod.

Att notera också att punkt 14 inte överenstämmer med informationen som jag fick hos blodcentralen där det står att kvinnor ska ha ett uppehåll på 6 månader efter samlag med en man som har haft sexuellt umgänge med annan man.