Jag beskyddar en kulturupplevelse.


Ung som gammal förflyttar sig 1000 år bakåt i tiden och lever i medeltid under en hel vecka på Gotland.

Är intresset för denna avlägsna tid verkligen seriöst eller har vi en önskan att rymma från vår egen tid för ett tag, att klä oss till något främmande och annorlunda? Att få bli någon annan person och i fantasin känna på hur tillvaron skulle kunna gestalta sig för människor i olika situationer, sysselsättningar och sociala sammanhang.

Medeltidsveckan genomförs med höga krav på kvalitet. Det ska vara och upplevas genuint och riktigt medeltida i alla inslag, men det konstnärliga skapandet med dagens sinnen ska också finnas med i programmet – historisk vetenskap och nutida kreativitet i nära förening är något av ett ideal för oss!

Medeltidsveckan blandar högt och lågt, precis som på den tiden, det himmelska och det jordiska, högtstående konstnärliga prestationer och ett flödande utbud av allsköns saker och händelser. Stilblandningen, som är stark och ohämmad, är omvittnat en av de företeelser som får Medeltidsveckans karaktär att upplevas äkta och det är inte minst därför som vi år efter år så ofta möter besökare som troget – och lystet – återvänder.

Jag har valt att stödja Medeltidsveckan genom att köpa en valfri timme. Bli beskyddare du med. Jag hoppas vi ses veckan 32 på Rosornas Ö.

Pingat på Intressant.