Jag vill göra skillnad


Jag vill bidra till ökad respekt för människors lika värde.

Jag har en stark drivkraft att hitta fler konkreta sätt att bemöta hatläror som rasism, islamofobi, antisemitism och homofobi när de uppträder i min vardag och på offentliga arenor.

Jag skulle vilja använda mer av min tid och kraft till att verka för en samtid och framtid där ingen människa utsätts för diskriminering, våld och exkludering.

Före den 22 november 2011 tänker jag därför vika en dag i min kalender för att själv och/eller tillsammans med andra se över vad jag kan göra – utifrån mina förutsättningar och i de sammanhang där jag befinner mig.

Jag skulle tycka mycket om att tänka på att det var fler som ville göra samma sak under den närmaste framtiden! Vi skulle kunna ge varandra kraft även om vi verkar i olika sammanhang, på olika sätt och kanske aldrig ens kommer att träffas.

Genom att gå med i Facebook-eventet Jag vill göra skillnad visar du att du också vill undersöka hur du kan göra mer – utifrån dina förutsättningar och i de sammanhang där du befinner dig.

De här punkterna vill jag utgå ifrån för att ta mig själv vidare:

  • Fundera över och sätta ord på det jag vill verka för.
  • Göra en karta över mina sammanhang – där jag har möjlighet att verka.
  • Brainstorma kring hur jag skulle kunna göra för att lyfta fram det jag vill verka för.
  • Fundera över om det finns andra som jag vill och kan gå samman med, i ett nytt eller ett redan etablerat sammanhang.
  • Inventera vad jag behöver veta för att känna mig trygg i mina val och hur jag kan få del av den kunskapen – till exempel genom att läsa eller lyssna till aktivisters, journalisters och forskares kartläggningar, analyser och praktiska erfarenheter.
  • Fundera på hur jag kan ta hand om mina egna behov under tiden som jag agerar, så att jag orkar fortsätta även när det är tungt.

Sprid gärna informationen om eventet till vänner och bekanta som du tror är intresserade!

Pingat på Intressant.