Kommentarer till PC Game Piracy Examined


http://www.tweakguides.com/Piracy_1.html kan man läsa en mycket genomgående artikel av Koroush Ghazi, ägare till Tweakguides.com, om piratkopiering av PC-spel.

Jag tycker inte man behöver läsa alla sidor eftersom det är en hel del orelaterad information som inte behövs för att nås av budskapet i artikeln.

Artikelförfattaren har också missförstått en del grundläggande punkter samtidigt som det ibland kommer lysande sammanfattningar.


Sida 1 behöver man inte läsa alls.


Sida 2 behöver man heller inte läsa, men det är värt att notera följande:

Artikelförfattaren jämför GPL med copyright.
GPL kom till på grund av den kommersiella motsvarigheten till fildelning (fast tusen gånger värre). Företag tog det som var någons annan publikation och använda det både utan tillstånd och angav sig själva som upphovsmän. Det beteende dödade i princip Public Domain. GPL anger att du visst får använda dig av det som är skyddat av GPL, men då måste du också låta det nya verket också använda sig av GPL och alltså ge tillbaka till samhället för det som du utnyttjat. Så naturligtvis använder sig GPL av motsvarande grundläggande skydd, men skillnaden från copyrighten är att upphovsmannen inte har någon rättighet att bestämma över de nya verken (förutom att samhället ska få ta del av det) eller vem som får göra nya verk.

Artikelförfattaren beskriver korrekt skillnaden mellan stöld och upphovsrättsbrott.

piracy is not theft


Sida 3

Artikelförfattaren nämner att Ubisoft skyller på piratkopieringen att försäljningen inte gått så bra som beräknat.
Jag har inte köpt Assassins Creed då jag saknat den konsoll som Assassins Creed fungerar bäst på. Jag skulle säga att för mig är orsaken snarare att Assassins Creed fungerar olika på olika platformar som det främsta skälet till varför jag inte skaffat det. Naturligtvis kan det stämma att piratkopieringen har inverkat, men det finns inga direkta belägg för att det skulle vara någon större påverkan. Jag tycker att det snarare låter som om Ubisoft skyller ifrån sig.

Artikelförfattaren anger att tillverkaren av Titan Quest skyller på dåligt utförd borttagning av DRM för att spelet är instabilt.
Jag köpte Titan Quest (då jag är en långtida Diablo/DiabloII-fantast) och jag kan lugnt säga att spelet är instabilt även i den köpta versionen. (Jag fick exempelvis manuellt lägga in testversion av en patch som jag hittade på ett forum för att kunna fortsätta med storyn utan att spelet stendog.) Jag tycker att det snarare låter som om tillverkaren skyller ifrån sig.

Artikelförfattaren snubblar in på det minfältet som vissa kallar för Free Rider Problem.
Problemet sammanfattas med att man måste tvinga alla att betala lite för att inte några få får betala allt.

Dock jämförs det med grundläggande samhällsfunktioner som kommunikation och transport, och det tycker jag är ganska fel när man genom det försöker förklara varför en kommersiell aktör behöver tjäna pengar.

Genom att bara applicera den klassiska tillgång vs efterfrågan till kostnadsanalysen innebär det ju inte att bara för att man har 100 som använder en applikation gratis har man inte automatiskt 100 som skulle ha köpt produkten om den inte fanns tillgängligt gratis.

Artikelförfattaren anser också att piratkopiering kan orsaka högre priser.
Man kan inte säga att det är självklart att man får in mer vinst om man sätter ett högre pris om kostnaden för distribution är försumbar. Man kan lika gärna säga att man kan dubbla försäljningsantalet genom att halvera priset. Förhoppningvis sätts priset efter någon marknadsanalys, men troligare är att man sätter det efter hur andra spel prissätts i samma kategori.

Jag rekommenderar att man helt skippar biten om piratkopiering och marknadsföring då marknadsföring följer helt andra principer än annat. Ställ er själva frågan, varför säljs fler bilar om de presenteras av en snygg (och ung) lättklädd flicka än annars?

Att säga att det ligger till grund för den ekonomiska debatten kring piratkopieringen tycker jag är bara fel.


Sida 4 som jag rekommenderar att man läser oavsett ens personliga åsikter om fildelning:

Artikelförfattaren beskriver omfattningen på den generella piratkopieringen.
Korrekt anges att det är mycket svårt att ge faktiska bevis på hur mycket det piratkopieras utan man får ta till gissningar och logiska resonemang baserat på små indikationer. Tidigare i artikeln har det också angetts att uppfattningar överdrivs ofta åt olika håll. Så även om det som skrivs om piratkopieringens omfattning kan vara korrekt, är osäkerheten mycket stor. Och när siffror används om och om igen i olika följdresonemang blir ofta osäkerhetsfaktorn mångdubblerad.

Artikelförfattaren beskriver också att det finns ett stort antal som vänder sig till supporten även om de använder piratkopierade spel. Jag skulle säga att det snarare är en möjlig kundkrets. Du har en direktkontakt med en person som både är intresserad av din produkt och vill att du löser ett problem med den versionen som de använder.

Artikelförfattaren beskriver de siffror som anges vid olika torrent-nedladdningar. Dock är det svårt att säga hur de nedladdningssiffrorna kvalitetsmässigt motsvarar den faktiska användningen av produkten. Är siffrorna nedladdningar av just torrentfilen, är de rapporter från olika trackers hur många unika seeders det har funnits på en viss torrent, eller hur många som faktiskt använt den produkten som användaren laddat ner?

Det finns inget faktiskt underlag på hur stor omfattning piratkopieringen har, men man kan nog hålla med artikelförfattaren om att det finns en mycket stor del som vill få tillgång till programvara och spel till ett mycket billigare pris än vad tillverkaren vill sälja det.

Dock går det inte att principmässigt sammankoppla omfattningen till någon ekonomisk förlust enligt min mening.


Sida 5 är också en rekommenderad läsning:

Det är mestadels jämförelser av olika försäljningssiffror för konsoller och PC och även om det är en hel del uppskattningar är det fortfarande en imponerande sammanställning.

Avslutningsvis ser man att tillverkare generellt sätter ett högre pris i en marknad där det finns större efterfrågan och kontroll än på PC-marknaden, trots att det är billigare att tillverka för just konsoller. Det motsäger det som artikelförfattaren skrev om Free Rider Problem. Det är svårt att undvika slutsatsen att PC-spel skulle vara bra mycket dyrare om man inte piratkopierade.


Sida 6 kan man undvika då det tar upp begränsade/obefintliga olikheter i spelkvalitet på olika platformar samt stora olikheter i möjligheten att använda piratkopierat material på olika platformar.

Det beskrivs också hur speltillverkare fokuserar mer på konsoll-spel och straffar PC-marknaden på olika sätt. Jag tror nog att det i sin tur orsakar att fler köper konsoller att spela på och då ”belönas” speltillverkarna för det och statistiken visar att de hade ”rätt” från början. Jag skulle kalla det för en självuppfyllande profetia.
The question is, would the vase still fall to the floor if I hadn’t said anything? (The Matrix)


Sida 7 kan man hoppa över då den sidan i princip beskriver att speltillverkarna (respektive producenter och distributörer) redan håller på att anpassa spelen genom att exempelvis använda expansionspack och mikrobetalningar förutom att använda sig av online-registreringar samt så klart MMORPGs.


Sida 8 kan man också välja att skippa även om det är en hyffsad intressant läsning om olika kopieringsskydd.


Sida 9 kan man också välja att hoppa över. Det innehåller dock lite om motsvarande svärmtaktik (eller kanske jag kan kalla det för stormtaktik) där ryktesspridning blir en katalysator för en lobbyrörelse. Jag vågar sträcka mig till att kalla det för terroristfasoner och det är ingenting som jag identifierar mig med.


Sida 10 är helt klart värd att läsa.

Artikelförfattaren hänvisar till Straw man Argument som man allt för ofta ser användas.

Artikelförfattaren anser att PC-spelandet har potential även om framtiden ser begränsad ut inom många områden. Jag håller med om den sammanfattningen. Spelkonsoller är enklare, ofta mer begränsade och går inte att uppgradera. Men om inte spelutvecklarna anser att det är värt att satsa på PC-platformen så kommer de inte att göra det, oavsett om de har grund för åsikterna eller ej.

Artikelförfattaren anser att de som fildelar av politiska anledningar ljuger mot sig själva och andra. Jag håller med. Dock är det inte samma sak med de som argumenterar för reglering av upphovsrättslagen och legalisering av fildelning. Väldigt många fildelar eftersom det går. Jag anser inte att det är en bra väg att gå att fängsla (ekonomiskt eller på annat sätt) större delen av befolkningen på grund av detta.

Artikelförfattaren beskriver TPB och anser att det är troligt att inkomsterna varit mycket stora. Jag anser att det är mycket spekulativt även om det är möjligt. Det finns helt enkelt inte några konkreta bevis för det (åtminstone för mig som har läst hela förundersökningsunderlaget). Artikelförfattaren anser också att det strider mot logiskt antagande och faktiska bevis att piratkopiering kan vara av nytta för tillverkarna (eller för samhället). Jag har inte sett något faktiskt bevis som styrker det uttalandet så jag har svårt att hålla med om det.


Artikelförfattaren föreslår också några praktiska lösningar.

Release more demos.
Jag tycker fler demos och framförallt bättre demos. Helst också längre demos. Varför inte släppa några olika demos för olika sidor av spelet?

Make … information clearer on boxes and displays.
Jag skulle framförallt vilja att EULA kan läsas och godkännas innan man har köpt spelet (och man alltså godkänner det genom att köpa spelet.) DRM och kopieringsskydd har alltid varit ett (upplevt) problem, men se till att det klart och tydligt framgår om man måste ha något specifikt (exempelvis vara ansluten till Internet) för att kunna använda spelet.

Publish … realistic … specs.
Jag håller absolut med. Jag vill veta vad jag behöver för att kunna uppskatta spelet.

Provide support for DRM-related issues.
Jag säger Nej. Naturligtvis bör man kunna kräva support för något man köpt, men det ska inte vara uteslutande för DRM-relaterade problem. Helst ska DRM inte upplevas och de som tillhandahåller DRM borde arbeta på att minska procentandelen drabbade till dess att det är så lågt att det är hanterbart. Helst ska allting kunna avhjälpas med hjälp av informationen som kommer med programmet, och utan att kräva aktiv Internet-anslutning.

Stop delaying releases by region.
Jag håller med. Traditionell regionshanteringen fungerar inte längre då vi försöker ha en global marknad.

Lower prices on digital distribution.
Jag håller med. Alla i kedjan sparar pengar på distributionen så varför kan inte slutanvändaren få nytta av det?


Avslutningen är klart värd att läsa:

Whether you agree with the findings and arguments in this article is actually not that important. The main aim of the article is to open peoples’ eyes to the fact that the entire topic is actually quite complex, and that there’s a great deal of misinformation currently doing the rounds with regards to piracy. I’m under no illusions that most people will not like this article because it doesn’t support piracy, but ultimately my responsibility is to write what I believe to be true, not what I believe will be popular; more and more these days, the two are drifting apart anyway. With the Culture of Piracy so prominent now, it seems everyone is demanding freedom without understanding that freedom does not equal free; everything has a cost, and we need to recognize that if content creators provide us with entertainment, they need to be rewarded fairly for it. We need to demonstrate that we can exercise the freedoms we have responsibly if we don’t want to lose them. People can conjure up all manner of excuses to justify rampant piracy all day long, however neither the data nor logic bear any of these excuses out in the end.


Jag tycker att artikelförfattaren borde ha kunnit hålla sig bättre till ett ämne. Kanske hade det varit värt att flytta en del av diskussionen till separata artiklar, exempelvis historiken om pirat. Det hade gjort artikeln lättare för mottagarna att faktiskt orka läsa. Sedan är det bara jobbigt att dela upp det på olika sidor, även om man har delat upp det i sektioner. Det var väldigt mycket ”skräptext” som verkade mest vara för utfyllnad.

Jag hade uppskattat om författarens rena spekulationer var markerat, samt att det fanns källhänvisning till de siffror som presenterades på fler ställen. Det hade också varit bättre med lite mer självkritiskt granskande att det presenterades information från just de som anser sig drabbade men författaren påtalade vid några tillfällen att det inte fanns tillgång till deras interna data och att publicerade siffror ofta är överdrivna.

Artikelförfattaren verkar hålla med huvudargumenten för legalisering av fildelning i det att tillverkare och andra måste tillmötesgå konsumenternas behov.

Själv anser jag att man ska betala för bra spel, dock anser jag att priset är för högt för många spel.