Måndag: Integritet – seminarier i fokus


bord
IT i vården – Klarar patientjournalen alla krav?

Jag började måndagen med seminariet Patientmakt – att äga sin egen journal där Norrbottens läns landsting och Vårdförbundet fokuseringerade på hur maktbalansen ändras när journalen blir lättillgänglig. Riksrevisionen presenterade också sin rapport om hur dagens hantering av sjukjournalen fungerade samt ändringar som behövs. Framförallt fokuserade revisionens rapport på avsaknad av styrning/ledning. Medverkande var Benny Eklund, IT-strateg på Landstinget i Uppsala län. Maria Ekendahl, projektledare hos Inera. Gudrun Antemar, riksrevisor.

Vi från Piratpartiet ställde en del frågor gällande just hanteringen av Integritetsaspekten, men det kändes inte riktigt som de besvarade frågeställningen. Dock hade vi inte tid att stanna kvar och få frågorna utvecklade. Dock bör det vara möjligt att föra en dialog med debattörerna.

Från ovan nämnda debatt sprang jag vidare till IT i vården – Klarar patientjournalen alla krav? där fokusen låg på ungefär samma ämne som morgens seminarie, men hade mer strukturerad paneldiskussion med Johan Assarsson, utredare av Patientlagen. Mona Boström, regeringens samordnare av kvalitetsregister. Anders Printz, Socialstyrelsen. Mikael Rolfs, Läkarförbundet. Moderator, Bengt Westerberg.

Diskussionen rörde sig kring att befintlig IT knappast är särskilt användbar och fokuserar inte på det faktiska arbetssättet ute på arbetsplatserna, eller för den delen på det patienten är intresserad av. Det verkade också som de knappast hade tänkt på hur situationen ser ut där patienten själv inte är förmögen att ta del av informationen. Panelen ansåg att det är viktigt att läkaren bara ska ta hänsyn till relevant information, men missade att läkaren heller inte ska ha tillgång till exempelvis psykologers anteckningar som psykologen anser inte är relevant för allmänläkare. Debatten var dock en utmärkt grund för vidare diskussioner gällande integritet och IT-hantering i vården.

Efter lunch gick jag ner i hamnen för en kortare debatt gällande Mediemakt och integritet där bland annat Göran Gräslund, Generaldirektör Datainspektionen, bland annat uttryckte farhågor mot att vem som helst kan skaffa sig utgivningsbevis för deras hemsidor. Det diskuterades också en hel del gällande att de tradionella medierna (representerat av Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen, Anette Novak, chefredaktör Norran, Jan Helin, chefredaktör, Aftonbladet) får skulden för det som sker på sociala medier.

Vid den sista debatten fanns inget utrymme för publiken att ställa frågor, även om det fanns flera frågeställningar som behövdes belysas. Särskilt Görans kritik mot att enskilda bloggplatser får utgivningsbevis skulle jag vilja få förklarad.

Pingat på Intressant.