Miljöpartiet i Almedalen


Miljöpartiet är det yngsta etablerade riksdagspartiet och det märks att trots att deras fokusfråga är miljö har de en anpassningsförmåga som övriga riksdagspartier saknar.

Jag skrev för ett år sedan om att Piratpartiet har en vettigare miljöpolitik än Miljöpartiet och året innan jämförde jag flera sakpolitiska frågor som var intressanta. Det gäller naturligtvis enbart ett fåtal frågor, för Piratpartiets breddningsarbete fortgår fortfarande. Piratpartiet har en helt öppen och transparant process för utvecklingen av politiken baserat på våra grundläggande värderingar och principer, där alla medlemmar är välkomna. Men nu är det ju inte Piratpartiet jag ska skriva om.

Miljöpartiet är riksdagens tredje största parti men om de inte lyckas få tillbaka fokus på miljöfrågorna finns risk för kraftigt minskad storlek framöver. Miljöfrågorna är ännu viktigare idag än för tjugo år sedan och det saknas fortfarande alldeles för mycket agerande i viktiga miljöfrågor. För mig känns det knasigt att fokusera på avveckling av kärnkraften samt minskning av elförbrukning när det sker oljeborrning i Arktis och övergödning av Östersjön. Jag vill ha mer elförbrukning, elbilar på alla vägar, plushus som producerar el och framförallt minskning av stödet till fiskeindustrin samt EUs fiskekvoter.

Jag ser fram emot att höra miljöpartiets tal om några timmar. Vad anser Miljöpartiet är viktigt att tala om?