Missbildning är inte genetisk defekt #tt #svpol #rovdjur #vargjakt


Statens veterinärmedicinska anstalt publicerade igår sin undersökning gällande vargkropparna efter licensjakten på varg 2011 och Tidningarnas Telegrambyrå, TT skickade ut att DN: Fem vargar hade missbildningar (Det plockades också upp av SvD, Nyhetskanalen, Aftonbladet, Norrbottens kuriren, Norrköpings Tidningar, Nerikes Allehanda samt svt.se.).

Rapporten anger att det hittats fem vargar med defekter varav två hade enkelsidig kryptorkid (en testikel är kvar i bukhålan), två hade bettfel, en hade missformad njure samt en hade kotmissbildning i korsryggen. En av vargarna hade för tydlighets skull alltså både enkelsidig kryptorkid och kraftigt överbett, övriga hade enbart en defekt enligt rapporten.

För att se om regeringens uttalande om just genetiska förändringarna på något sätt påverkas av licensjakten behöver man kontrollera om defekterna är genetiska till sin natur. Och jag hävdar att defekterna inte är genetiska, åtminstone inte entydigt.

Kryptorkid känner de flesta till som sysslat med hunduppfödning. Exempelvis förekommer det hos den svenska hundrasen västgotaspets, samt i mindre förekomster även i nästan hälften av övriga svenska hundraser. Att det finns ett arvsanlag för det är klarlagt, men det är oklart exakt hur det påverkas eftersom det naturligtvis bara förekommer hos hannar. En individ med enkelsidig kryptorkid kan fortfarande föröka sig, men det avråds i avelsammanhang. Det är möjligt att inavel kan orsaka en större förekomst av kryptorkid, men det är självreglerade i och med att hannar med dubbelsidig kryptorkid är sterila. Att skjuta av enskilda individer kan inte på något sätt motverka förekomsten av kryptorkid på grund av omfattningen.

Bettfel uppkommer av andra anledningar än enbart arvsanlag. Det går alltså inte att säga att det enbart är en genetisk defekt beroende på inavel. Bettfel (exempelvis överbett) kan även förekomma hos individer där båda föräldrarindividerna har bett utan defekter samt det inte finns några direkta släktförhållanden. Man kan inte direkt ange att bettfel är en genetisk defekt.

Medfödd missformning av njure kan vara ett resultat av en genetisk defekt, men det kan också vara andra orsaker exempelvis naturlig mutation. För att säkerställa att det verkligen rör sig om en genetisk defekt måste det gå att påvisa motsvarande förändringar hos kullsyskon eller åtminstone hos ett större antal individer i samma område. Och om det är en genetisk defekt måste man undersöka föräldrarindividerna för att se om det orsakats av inavel.

Kotmissbildning i korsryggen kan vara ett resultat av en genetisk defekt, men det kan också vara andra orsaker exempelvis naturlig mutation. Från hund vet jag att det ibland förekommer även utan identifierbara arvsanlag. För att säkerställa att det verkligen rör sig om en genetisk defekt måste det gå att påvisa motsvarande förändringar hos kullsyskon eller åtminstone hos ett större antal individer i samma område. Och om det är en genetisk defekt måste man undersöka föräldrarindividerna för att se om det orsakats av inavel.

Jag hävdar att licensjakten saboterar vargstammen mer än den hjälper regeringens mål att vargen ska uppnå en gynnsam bevarandestatus (enligt miljöminister Anders Carlgren). När 11-12 skott behövs för att fälla en varg, och endast 38% av avlossade skott träffat inom det område som allmänt accepteras som ett jägarmässigt träffområde, behövs det bättre regler för vilka som får delta i jakten.

Jag och andra säger nej till fortsatt licensjakt och nej till vargslakt.

Pingat på Intressant.