Motioner rörande Piratpartiets politik: del 3


principer

Piratpartiets politik utvecklas av medlemmar och för medlemmarna. Det innebär att vem som helst kan föreslå för medlemmarna vad Piratpartiet ska fokusera på när det gäller principer eller sakpolitik. Det är så det ska fungera. Det hävdar jag, Emil Isberg.

Piratpartiet har just nu vårmöte och inför detta har det lagts flera motioner som föreslår olika förändringar av bland annat Piratpartiets stadgar och politik. Politik-kategorin är den jag tycker är absolut roligast eftersom den visar vilka kreativa idéer som finns bland våra medlemmar. Även om jag inte ställer mig bakom alla motioner älskar jag att idéerna finns. Då det rör sig om 28 motioner har jag delat upp motionerna i tre bloggposter, och här kommer avslutande delen.

Motion B21: Frekvensallmänning
Sammanfattning: Motionen vill ändra på regelerna för de frekvensauktioner som hålls på statlig nivå. Jag tycker problembeskrivningen är för otydlig. Plus att jag inte håller med om att problemet är något som behövs åtgärdas med politik.

Avslag

Motion B22: Namngivande av platser
Sammanfattning: Motionen föreslår att rätten att namnge gator och orter aldrig ska kunna fattas av församlingar andra än de som direkt påverkas av det. Jag håller inte med om att det är något problem i Sverige, och ser inte visionen för hur det skulle fungera framöver.

Avslag

Motion B23: Avskaffa byte mellan sommartid och vintertid
Sammanfattning: Motionen föreslår att ta bort bytet till sommartid. Jag håller helt med. Systemet med sommartid är en dålig idé för att lösa ett problem som vid närmare granskning inte existerade ens när sommartiden infördes.

Bifall

Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel
Sammanfattning: Motionen föreslår att skolväsendet ska stödja kollektiva kunskapssamlingar med en bråkdel av vad som går till läromedelsinförskaffning. Jag är principiellt emot att använda begrepp som promille, särskilt när det inte finns konsekvensanalyser av hur mycket det faktiskt kan röra sig om eller var pengarna ska komma ifrån. Men någonstans måste man börja, särskilt när man vill förändra ett system i grunden.

Bifall

Motion B25: Energipolitik
Sammanfattning: Motionen föreslår flera grundåtgärder som bör gälla för svensk och europeisk energiframställning och hantering. Mycket bra och välgenomarbetad sakpolitik, det här kan vi bygga på.

Bifall

Motion B26: Mer energipolitik
Sammanfattning: Motionen föreslår både direkta kortsiktiga förändringar samt en energipolitik på längre tid. Visionärt och praktiskt i kombination, samt dessutom med extra information i Peak civilization, En energilös politik – del 1 samt En energilös politik – del 2. Motionen går även att läsa i sin helhet med ursprungstiteln En kraftfull energipolitik för Piratpartiet.

Mycket starkt bifall, dessutom vill jag säga att jag är mycket positiv till att motionärer bloggar om motionerna, fram för mer sådant.

Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik
Sammanfattning: Motionen föreslår begränsade förändringar när det gäller biblioteken. Södertälje-piraterna har skrivit om förslaget. När mängden yrkanden överstiger den förklarande texten blir jag allmänt tveksamt till om förslaget verkligen är välgenomtänkt. Exempelvis har jag för mig att det finns diskussioner med flera bibliotek som ligger till grund för utformningen till förslaget, men det står inte alls med någonstans. Motionen ser ut som om den är ihopskriven på en kvart, och blogg-posten ger inte utfyllande information tyvärr.

Mycket svagt bifall, med hopp om vidareutveckling av en bra grundtanke

Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen
Sammanfattning: Motionen föreslår att man ska kräva skriftligt samtycke vid inplantat. Jag tror att motionären vill skärpa lagstiftningen, men är osäker på om det verkligen skulle bli konsekvensen av de föreslagna förändringarna. Yrkandena är för oklara att det är svårt att säga om det har någon inverkan alls på dagens situation.

Avslag

Så nu frågar jag dig, vad har jag missuppfattat? Vad tycker du annorlunda?