Nätverkande pirater


Jag fick en SvD-tidning gratis, eller ja någon annan bjöd mig på den för naturligtvis är en papperstidning inte gratis att tillverka, distribuera och tillhandahålla. Men i just det här fallet så var reklam-aspekten högre än lösnummerförsäljningen. Och på mig fungerade det. Det var länge sedan jag läste pappers-tidningar och trots gratis-tidningen kommer jag inte börja med det nu. Men om jag skulle börja prenumerera på en papperstidning skulle jag hellre välja en tidning, som SvD, som tror på nya inkomstmodeller än någon som inte gör det.

ledarsidan hittade jag Johan Folin som skrev om Nätverkande pirater och gjorde liknelser med andra (mycket större) partiers sidoverksamheter.

Att politiska partier driver företag är inget nytt. Flera av riksdagspartierna har eller har haft verksamheter ägnade att verka opinionsbildande eller som intäktskälla för partiet – eller både och. Socialdemokraterna äger spelföretaget A-lotterierna som genererar ett par miljoner i vinst varje år och tanken var väl att även A-Pressen, förutom att bilda opinion för partiet, skulle ge årliga tillskott i partikassan. Efter konkursen i början av 90-talet återstår emellertid bara den opinionsbildande delen efter att tidningarna köpts av andra tidningskoncerner, eller i en del fall lagts ned.

Centerpartiet sålde sin tidningskoncern och lyckades göra en vinst på knappt två miljarder och dessutom behålla inflytandet över ledarsidorna.

Johan har helt rätt i att det knappast kan anses vara fel att ett politiskt parti driver företag, så länge som man inte låter egetintresset gå utöver samhällsansvaret. Frågan är om Socialdemokraterna kan låta bli att lägga förslag som ger konkurrensfördel till A-lotterierna, för naturligtvis ska den vinstdrivande verksamheten drivas på lika villkor. Nåja, Piratpartiet kommer att arbeta för IT- och tjänstemarknaden så även om det gynnar Pirate ISP att vi river upp FRA-lagen så är det lika gynnande för alla andra Internetleverantörer och Internet-tjänsteleverantörer.

Rösta pirat i höst!

Intressant?