Noteringar från Piratpartiets efterval-möte i Västerås


Ett gäng lokala pirater träffades idag på Kalle på Spången för att diskutera lite efter-valet-strategier. Det är alltid glädjande att se att det finns engagemang kvar, vilja att fokusera på framtiden och valet 2014.

De flesta hade haft föraningar om resultatet, föraningar som kanske kunde ha lyfts tidigare om inte man hade ansett att det kunde ha hindrat valrörelsen.

Jag anser att resultatet är tydligt, vi har bara nått ut till redan frälsta. Jag kommer att skriva mer om detta, men vi har gjort strategiska fel i hur vi har försökt att nå ut med vår politik. Att vi inte ens fick med det som vi hela året har kallat som vår målgrupp visar att satsningar har varit helt fel.

Vi diskuterade hur vi ska arbeta den närmaste tiden. Det togs upp att vi borde fokusera på internorganisation, utveckling av den politiska plattformen samt senare också rekrytering och nätverkande. Jag föreslog att vi redan nu försöker att komma ut till skolorna, gärna genom ett samarbete med övriga politiska ungdomsförbund (åtminstone Grön Ungdom) för att på ett enklare sätt förklara vår politik.

Det här kommer att vara fyra år i lugnare takt men det är jättekul att höra att det finns fler än jag som vill att vi ska göra saker. Här finns inga soffliggare. Vi är inte några politiker, vi saknar politisk strategi, men vi har en vilja som överstiger all lathet.