Ny dom mot frihetsdebatten


Stockholms tingsrätt beslutade idag att Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg inte får medverka i driften av ThePirateBay.org.

Beslutet gäller inte Peter Sunde Kolmisoppi då tingsrätten inte nått brokep med stämingsansökan.

Endast yrkandena som riktar sig mot Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg prövas i detta beslut medan yrkandena som riktar sig mot Peter Sunde Kolmisoppi kommer att tas upp först efter det att han konstaterats delgiven stämningsansökningarna.


Det som jag tycker är anmärkningsvärt är det sätt som både stämningsansökningarna och beslutet har meddelats.

Tingsrätten beslutade den 10 september 2009 att Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg skulle delges stämning i målen genom kungörelsedelgivning då de saknar känt hemvist inom riket och då det inte går att utreda var de uppehåller sig. Fredrik Neij har kommit in med svaromål medan Gottfrid Svartholm Warg inte har hörts av.

Att man inte har hört av Gottfrid kanske beror på att han inte nåtts av kungörelsedelgivningen?

4. Tingsrätten beslutar att detta beslut ska delges Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg genom kungörelse. Mot bakgrund av vad som kommit fram om dessa personer får det vidare anses meningslöst med ett införande i tidningar. Meddelandet om beslutet ska endast anslås i tingsrättens lokaler. Tio dagar efter detta beslut anses Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg delgivna detta beslut. Fredrik Neij kommer att få beslutet per e-post på den adress han har kommunicerat med tingsrätten.

Tingsrätten anser alltså att i och med att man sätter fast domen på en anslagstavla i deras lokaler (som allmänheten sällan eller aldrig har anledning att besöka förutom när de är intresserade av eller part i något mål) är offentligt meddelande där dess allmänna spridande anses önskvärt. Tingsrätten kommenterar också att det är meningslöst att publicera domen i tidningar.

Nu snappade SR upp domen, och svärmen har fått del av innehållet, så i detta fall fungerade informationsspridningen. Men hur vet man om Stockholms Tingsrätt ofta gör liknande kungörelse utan att allmänheten får ta del av meddelandet?


Man kan också notera att Tingsrätten bortser från att tidigare domslut är överklagade och bereds i Hovrätt, samt att Kronofogdemyndigheten inte anser att någon av de tre har några ekonomiska medel och att Fredrik (och om jag minns rätt också Gottfrid och Peter) inte längre är ägare för ThePirateBay.


Uppdatering: 00:39.
Nu har Aftonbladet, DN och Expressen skrivit om händelsen också.