Piratpartiets styrelse: As it is


Först och främst är jag tacksam för att ha blivit vald till styrelsen för Piratpartiet. Jag hoppas jag kan förvalta det förtroende jag fått.

Här är styrelsen. Notera att jag placerat ledamöterna i mandatsperiodsordning.

Sammankallande: Marit Deldén

Ledamöter med mandat till och med 2011-12-31: Anna Svensson, Mårten Fjällström, Rickard Olsson
Ledamöter med mandat till och med 2012-12-31: Johanna Julén, Sammy Nordström
Ledamöter med mandat till och med2013-12-31: Torbjörn Wester, Henrik Brändén, Emil Isberg, Rick Falkvinge, Mattias Bjärnemalm

Suppleant till och med 2011-12-31: Christoffer Willenfort
Tre ledamotsposter i styrelsen samt en suppleantpost är vakantsatta.

Det finns dock fler viktiga roller som blivit valda under vårmötet.

Revisorer: Göran Widham
En revisorspost samt två revisorssuppleantposter är vakantsatta.

Valberedningen (som kommer förbereda höstmötets val): Sandra Grosse (sammankallande), Tomas Kronvall, Klara Tovhult, Jonathan R Lundkvist

Mötespresidium (som kommer förbereda och hantera själva höstmötet): Andreas Bjärnemalm (mötesordförande), Nils Agnesson, Jonatan Gonte Kindh, Jörgen Lindell, Johan ”mlg” Karlsson, Mikael Holm, Ola Andersson