Röster spelar mycket roll i riksdagsvalet


Enligt vissa är det inte värt att rösta i allmänna val eftersom den enskilda rösten inte spelar någon roll. Men vad skulle hända om de personer som inte röstat taktikröstade istället? Och vilken påverkan skulle blank-rösterna kunna ha?

Riksdagsvalet 2014 slutgiltig sammanräkning

Det var 56287 röstande som valde att rösta blankt och dessutom var det 2156 röstande som tyvärr gjorde sin röst ogiltiga av andra anledningar. Om alla dessa istället hade räknats som giltiga, hade valresultatet påverkats med 0,92%. Hade alla dessa röstat på Feministiskt Initiativ hade det partiet kommit in i Riksdagen. De partier som inte hade fått någon röst skulle sett resultatet minskat med ungefär 0,05%-enheter som i sammanhanget är marginellt, men fortfarande påverkar mandatfördelningen.

Drygt en miljon röstberättigade, 1040416 individer, valde att inte låta sin röst räknas. Hade alla dessa röstat på något annat än Kristdemokraterna, hade dessa inte suttit kvar i Riksdagen. Övriga partier som inte hade fått någon av dessa röster skulle fått resultatet minskat med 0,82%-enheter.

Om rösträttsåldern hade sänkts till 16 år innan valet, hade det inneburit cirka 400 tusen fler röstberättigande. Om jag räknar med att 100% av dessa faktiskt också gick och röstade, skulle det innebära en påverkan (för de partier som inte fått någon av dessa röster) med cirka 0,47%-enheter. Skulle samtliga rösta på ett enskilt parti som inte sitter i riksdagen och ingen annan röstat på, till exempel Robotpartiet, hade detta parti fått 5,97% av rösterna. Nu är det såklart rimligare att valdeltagandet motsvarar övriga röstberättigande, samt att rösterna skulle fördelas över flera partier.

Om alla ovanstående (ungefär 1498859 individer) hade röstat på till exempel Robotpartiet, hade detta parti fått 13,45% av rösterna och blivit tredje största parti i Riksdagen. De partier som inte fått någon av dessa röster hade fått sitt resultat minskat med cirka 1,06%.

Naturligtvis är detta bara en teoretisk lek med siffror, som kanske i vissa delar är underhållande framförallt för att riskerna att utöka antalet valberättigande ofta överdrivs. För mig är det tydligt att det är mer påverkan att rösta på ett registrerat parti än att rösta blankt, men framförallt att det är viktigt att faktiskt gå och rösta. Vi får nu acceptera röstresultatet till dess att det är val nästa gång.