SistMenInteMinst-motioner hos Piratpartiet


kick ass and be still

Piratpartiet är mycket mer än bara regelrytteri och politiska frågor. Vi diskuterar mål och fokus, samt naturligtvis hur man kan förbättra det som borde kunna fungera bättre. Har man en idé så är det alltid välkommet att diskutera. Det tycker jag, Emil Isberg, är jättebra.

Piratpartiet har just nu höstmöte och inför detta har det lagts flera motioner som föreslår olika förändringar av bland annat Piratpartiets stadgar och politik. Jag kommer att försöka förklara min syn på dessa motioner samt länka till respektive motionstråd. Den kategorin som jag kallar för SistMenInteMinst är de motionerna som inte riktigt passar in under stadgemotioner eller politikmotioner. I många avseenden är de motionerna faktiskt viktigare än övriga motioner, även om de i många fall kräver mera arbete på olika sätt.

Motion C01: Behovet av en långsiktig finansieringsplan för partiet
Sammanfattning: Daniel Gustafsson påtalar att Piratpartiet har en otrygg inkomstmodell som uteslutane stödjer sig från medlemmars och allmänhetens bidrag och önskar att vi gör något åt det.

Jag föreslår bifall, även om det rent principiellt inte spelar någon roll om motionen avslås eller ej. Styrelsen och partiledningen ser samma behov som motionären och har också lagt ett liknande mål som förslag till verksamhetsplan. Det vore mycket bra om medlemsmötet understryker detta genom ett uttalat beslut, därigenom mitt stöd till motionen.

Motion C02: Justering av återskapade årsmötesprotokoll
Sammanfattning: Andreas Bjärnemalm har återskapat de ojusterade protokollen för flera tidigare årsmöten och vill att medlemsmötet justerar dessa.

Jag föreslår bifall, eftersom det är olyckligt att årsmötesprotokoll lämnas ojusterade. Eftersom Piratpartiet redan har genomfört de besluten som tagits är protokollen redan i praktiken accepterade i organisationen. Att bifalla innebär alltså enbart att det blir formellt riktigt.

Motion C03: Avskaffande och utredning av organisationsutvecklingsgruppen
Sammanfattning: Nils Agnesson, Jörgen Lindell, Ola Andersson samt Johan Karlsson hävdar att organisationsutvecklingsgruppen både har en konstig konstruktion samt ett väldigt odefinierat uppdrag. De föreslår att nuvarande konstruktion tas bort och att det snarare borde hanteras under styrelsen som på ett bättre sätt kan både ge uppdrag och följa upp arbetsgruppens verksamhet.

Jag föreslår bifall, även om jag inte är överens med motionärernas hänvisning till ansvarskedjan. Organisationsutvecklingsgruppen har hjälpt till mycket inom organisationen, det är tydligt om man ser tillbaka på många av de större motionerna som medlemsmöterna och årsmötena har bifallit. Det är dock viktigt att på ett bättre sätt belysa gruppens existens, syfte och relation till styrelse, ledning samt övriga Piratpartiet.

Nu har jag sagt vad jag tycker. Vad tycker du? Berätta för mig var jag tycker fel. Varför borde jag rösta på ett annat sätt? Vad kommer  du att rösta?