Statistisk analys och konstiga slutsatser


likriktning

Vi i Piratpartiet vet att man med öppna format och rådata kan skapa något som vida överstiger orginalet. Ett vanligt exempel är YR.no som tillhandahåller väderleksrådata helt kostnadsfritt och används av exempelvis YR-weather, tweather and some home made projects. Den svenska tjänsten SMHI är massor efter på det området.

Vi vet också att man genom att analysera rådata på individnivå kan göra sociogram och andra statistiska jämförelser. Valpejl samlar in data på individnivå gällande alla kandidater i höstens val, och det går alltså att göra statistiska jämförelser baserat på de olika individernas svar. Om SVT och SR inte hade begränsat vilka kandidater som hade fått svara på deras enkät, samt naturligtvis varit bättre på att följa upp så att alla kandidater också svararvalpejl-enkäten, kunde man utöver det även kunnat jämföra sakfrågor över partigränserna.

Bloggen Fullmentalstraightjacket gör just en sådan statistik jämförelse över ålder, antal företag och inkomst, baserat på valpejls insamlade information och kommer fram till att det baserat på dessa faktorer finns stora likheter mellan Socialdemokrater och Moderater. Likheter som kan förklara likformigheten i deras politik.

  • Socialdemokraterna må påstå sig vara ett vänsterparti, men de lever inte som de lär utan beter sig i mångt och mycket allt mer som ett borgerligt parti.
  • Socialdemokraterna och Moderaterna är idag två partier som drivs av människor från samma socialklass vilket givetvis påverkar den politik som drivs.
  • Socialdemokrater och moderater dominerar blocken tack vare sin stora del av väljarbasen.
  • Småpartierna i riksdagen som rättar in sig i blockleden och därmed blir stödpartier till S och M vinner möjligen på det på kort sikt, men på lång sikt urholkar detta partiernas trovärdighet (tex integritetsfrågan för V och MP samt kärnkraftsfrågan för C).
  • Pga att stödpartierna dels förlorar trovärdighet men även för att de blir mer osynliga när blockpolitik prioriteras så får de allt svårare att locka till sig väljare.
  • Pga en allt mer sviktande väljarbas kommer stödpartierna få allt svårare att nyrekrytera politiker och medelåldern kryper uppåt vilket på sikt kommer leda till en ond spiral mot ett ännu svagare stöd.
  • Sverige går mot ett tvåpartisystem, likt det i USA med två högerval där lydpartierna riskeras att åka ur riksdagen ett efter ett.
  • Många väljare kommer allt mer känna att det inte finns ett parti för dem (tex borgerliga kärnkraftsmotståndare) och kommer leta efter alternativ utanför dagens riksdagspartier.
  • FI och SD kommer, om de tar sig över 4%-spärren, ganska omgående rätta in sig på vänster- respektive högerkanten och kommer därmed inte förändra politiken med än möjligen i vissa, specifika frågor.

Som alltid när oberoende fakta presenteras förnekas det av personer som inte orkar sätta sig in i vad som redovisas med fraser som ”Jag tycker att analysen brister. Det blir inte per automatik bättre politik bara för att man har en annan åldersfördelning. Hur skulle det se ut om vi låter högstadieelever styra landet?” Bloggen nejtillpirater missar att det på alla nivåer har diskuterats hur man kan få en åldersfördelning i riksdagen som bättre överenstämmer med befolkningen. Nejtillpirater missar att utöver ålder jämförs även inkomst och företagande. Nejtillpirater gör en felaktig parallell till könskvotering och ställer frågan varför piratpartiets medlemsbas består av övervägande killar. Nejtillpirater svarar själv på sin fråga med härskarteknik genom att kalla piratpartiet och dess medlemmar för omogna.

Normalt skulle jag själv använda härskarteknik och förlöjligande artikelskrivaren som svar, men troll och nybörjare i bloggsfären har lite svårare att hålla en saklig debatt och en god ton.
Det stämmer att åldersfördelningen inte direkt kan anses påverka politiken som förs inom ett parti, men tillsammans med inkomst och företagande visar den på liknande bakgrund och uppväxt. Och det i sin tur kan påverka politiken som förs inom ett parti. Och att piratpartiet har mest killar som passiva medlemmar tyder snarare på att det inom Piratpartiet finns ett stort tekniskt intresse. Om man ser på Piratpartiets riksdagskandidater är fördelningen en helt annan. Bloggen Nejtillpirater har tyvärr inte gjort någon större granskning innan fullmentalstraightjacket kritiserades.

Piratpartiet står för transparens och allt vi gör kan granskas och kritiseras. Transparens innebär just att man tillåter alla intresserade att ta del av hela diskussionen, och lyssnar på relevant kritik. Vi rekommenderar samtliga partier att öppna upp för en mer transparent diskussion eftersom det innebär att väljarna får en större inblick i vad som faktiskt sker i politiken. Alla partiet har fokusfrågor – Piratpartiet är dock öppna med vilka fokusfrågor vi har.

Ställ politikerna mot väggen. Fråga vad de gör för att väljarna ska få inblick i politiken. Fråga vilka fokusfrågor de har.

Rösta Pirat!

Intressant?