Etikett: funktionsnedsättning

  • Internet – ett hjälpmedel mot funktionsnedsättning

    Jag har tidigare använt mig av begreppet funktionshinder när jag menat varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. (Diskrimineringslagen) Häromdagen blev jag upplyst om att ordet funktionsnedsättning snarare borde användas, åtminstone enligt socialstyrelsen…