Etikett: generell avtalslicens

  • Copyswede-event: Effektiv tillståndsgivning i en digital värld

    Jag besökte under tisdagen Copyswede’s event Kultur överallt – hur ska det gå till?. Den nya tekniken ger möjligheter att möta kultur på helt nya sätt. Mediehus vill närvara på alla digitala plattformar, kulturarvsinstitutioner efterlyser möjligheter att göra sina samlingar tillgängliga via webben och helt nya former av tjänster lanseras på nära nog daglig basis.…