Etikett: offentlig information

  • Vad händer med tillgången till myndighetsdata?

    Första juli i år började Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (aka PSI-lagen) gälla. Jag har avvaktat lite för att se hur media-bevakningen och intresset bland programmerare samt innovatörer ser ut. Jag anser att det kan ge upphov till massor med mindre tjänster, liknande exempelvis Ted Valentins Jobbkartan.se och Jonas Lejons…