UPPMANING TILL VÄSTMANLANDS LÄNS LANDSTING


Barnombudsmannen, Konsumentverket och Kronofogden skickade för en vecka sedan ut ett brev till de landsting som fortfarande skuldsätter barn och ungdomar underskrivet av Fredrik Malmberg (Barnombudsman), Gunnar Larsson (Generaldirektör Konsumentverket och Konsumentombudsman) samt Eva Liedström Adler (Rikskronofogde Kronofogdemyndigheten)

Släpp kraven på de barn ni har satt i skuld!

Från den 1 juni i år är det inte längre möjligt för landstingen att skuldsätta barn för obetalda
läkar-och tandläkarbesök. Men den nya lagen ändrar inget för de tusentals barn som redan har
skulder till landstingen.

Efter att ha tagit del av Datainspektionens rapport från 2008 rörande barns skulder genomförde
Barnombudsmannen 2009 en enkätundersökning som visade att 12 000 barn hade skulder till
landstingen för obetalda hälso-och sjukvårdskostnader och tandvårdskostnader. Regeringen
tog därefter initiativ till att förändra lagstiftningen så att vårdnadshavaren hålls ansvarig, inte
barnet.

Flera landsting har avstått från åtgärdersom kan lösa skulderna för barnen och argumenterar
som omdetta inte är något problem, då skulderna stannar hos inkassobolaget. Men faktum är
att så länge det finns en skuld så finns inga bindande garantier för att den inte längre fram i
tiden lämnas över till Kronofogdemyndigheten för att drivas in. Skulden ligger kvar tills den är
betald eller tills uppdragsgivaren ber att ärendet avslutas, och skulden ökar dessutom med
tiden.

Vi finner det också märkligt att landstingen försöker förmå barnatt betala för en skuld som de
rimligen inte bär något som helst ansvar för. Så som ju faktiskt sker när inkassobolag år efter år
skickar fakturor för skulder som barn aldrig borde ha fått.

Barn som inte kom till tandläkaren i tid eller missade en vårdtid som små ska inte–förutom att
de möjligen förnekades den vård de en gång behövde –också behöva betala landstingets
straffavgift.

I Västmanlands läns landsting sätter inkassobolaget ärendet på långtidsbevakning och skickar
ut en till två påminnelser per år –antingen till målsman för barnet eller i barnets eget namn. I
bägge fallen blir barnet gäldenär och därmed skuldsatt. Inkassoärendet kvarstår även när
barnet fyllt 18 år.

Vi uppmanar Västmanlands läns landsting att sätta punkt för den här ovärdiga hanteringen.
Släpp kraven på de barn ni har satt i skuld!

Relaterat: Här får barnen ta smällen för föräldrarnas slapphet, Inget problem, sa landstinget i Uppsala län…, Landsting, släpp kraven på de barn ni har satt i skuld!

Intressant?