Valkretsledningen on Tour till Kungsör #piratpartiet


Jag och Jonas har som kortsiktigt mål att vara runt till alla kommuner och höra med lokala aktivister hur de känner efter valet och vad de har för funderingar för framtiden. Samtidigt pratar vi om våra planer för Västmanland.

Idag var jag och Jonas i Kungsör och fick träffa en av partiets osynliga projektledare, en av dessa första hjältar som hjälpt till från början. Knappast i någon framträdande roll visserligen men trots allt fortfarande lika välbehövt. Vårt samtal rörde praktisk lokalpolitisk strategi och organisationsutveckling, plus naturligtvis många fler områden. Det framkom att vi måste bli bättre på att förklara våra förväntningar på exempelvis KL-rollen samt arbeta för att behålla den kompetensen vi har haft på olika roller. Kunskapskapitalet försämras oerhört av att personer med engagemang och kreativa idéer tappas bort, särskilt om det sker på grund av byråkrati eller formalia. Det är också viktigt att kontaktpersonerna måste presentera sig, särskilt när man tillträder eftersom det annars kan skapa ett hinder i kommunikationen.

Vi gick också in på att det finns naturliga regioner, alltså samarbeten mellan kommuner, som inte stämmer överens med valkretsområden och kanske ibland går utanför distriktstänket. Det blir lite funderande för att se hur man kan lösa sådant samarbete inom nuvarande kanske lite hårda uppdelning. Det diskuterades också en utveckling av ppvastmanland.se.

Överallt dit vi kommer möts vi av oerhört engagemang. Det är verkligen en glädje för mig att veta att vi har oerhört mycket kompetenta samt engagerade funktionärer (och medlemmar) ute i kommunerna. Oerhört mycket tack till er alla för den massiva inspiration jag får. Jag kan bara hoppas att det ser likadant ut i övriga distrikt.