Verkligheten efter SVT Agendas partiledardebatt inför EU-valet


Nya tider kräver nya svar. Gamla partier förmår inte alltid leverera dem. Det är därför det behövs nya politiska rörelser som med jämna mellanrum vädrar ut det gamla. Här och nu är det Piratpartiets uppgift att vädra ut det gamla. Om trettio år hoppas partiledare Anna Troberg att någon annan vädrar ut oss. Politik är en färskvara i en föränderlig värld.

Agendas projektledare Mikael Pettersson medger att Agenda-redaktionen tog upp flera frågor som har bäring på EU-politiken, lagom mycket för att säga att de har tagit upp EU-frågor men inte tillräckligt mycket för att bjuda in partier som har levererat inom EU. Och de närvarande partiledarna från gammalmodiga partier tycker knappast att EU-valet är ens lika viktigt som riksdagsvalet i höst. De ger fortfarande gamla svar på frågor. Och ställer dessutom gamla ytliga frågor som saknar bärighet i dagens samhälle.

Jag har tidigare skrivit att allmänheten förväntade sig att partiledarna skulle diskutera EU-valet i Agenda-debatten, i år precis som inför förra EU-valet 2009. Som Rolf Gustavsson skriver i SvD fanns det alla möjligheter att ställa partierna till svars för Lissabonfördraget som trädde i kraft under Sveriges ordförandeskap i EU. Nu skedde inte det, för enligt Agenda skulle det inte diskuteras EU-politik.

”Vad är mest uppseendeväckande med partiledardebatten hittills? Att public service-tv väljer att arrangera en partiledardebatt tre veckor före EU-valet, utan att avsätta tid för att låta partiledarna debattera vad EU-valet handlar om. EU har väldigt mycket makt över svensk politik, men inte ens varannan väljare röstar i EU-valet.” Göran Erikssons analys i halvtid

”Inte ens varannan väljare röstar i EU-valet, och det kommer säkert att bli en debatt om i fall SVT fullgjorde sitt uppdrag den här kvällen eller inte.” Göran Erikssons analys efter partiledardebatten

 

Dessutom tycks SVT Agenda ha fattat sitt beslut utan ens den mest grundläggande research. Programmets redaktör David Oscarsson skriver nämligen i ett meddelande till en besviken tittare: ”Den absolut övervägande delen av debatten handlade om försvar, jobb, tiggeriförbud,  skolan, sjukvård, äldreomsorg, klimatskatter, kärnkraft osv. … Piratpartiet är inte ett riksdagsparti och driver ingen politik i flera av dessa frågor.” Om man tittar i Piratpartiets partiprogram ser man att Piratpartiet har en tydlig och utvecklad politik i alla dessa områden. Det verkar som Svt helst ignorerar EU-valet genom att redan nu fokusera på riksdagsvalet i höst.