ACTA-manifestation på lördag klockan 14:00


Anti ACTA Protest Berlin
Anti ACTA Protest Berlin (Photo credit: urbanartcore.eu)

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) är repressiv lagstiftning, maskerat till ett internationellt handelsavtal, som förhandlats fram bakom stänga dörrar helt utan transparens och med svag demokratisk förankring i FN, EU och på nationella nivåer. Upphovsrättsindustrins intressen värderas högre än yttrandefrihet, privatliv samt andra grundläggande rättigheter. ACTA hotar tillgången till billiga mediciner i tredje världen. Internetleverantörer kan komma att tvingas att övervaka sina kunder. De flesta U-länder har inte fått delta i förhandlingarna men förväntas följa avtalet.

Nu i år har vi äntligen fått se det färdiga avtalet, och en storm av röster har väckts mot avtalets införande, Miljöpartiet skriver om senaste ACTA-hanteringen på EU-nivå. Men ditt stöd behövs fortfarande. Vi måste visa de som kommer att besluta om ACTAs införande att vi inte accepterar det. Vi måste visa vår regering att Sverige inte ska acceptera sådana avtal.

Nu på lördag klockan 14:00 är det manifestationer i Stockholm och Göteborg. Kom med du med.

Uppdaterat med fler länkar om demonstrationen på lördag.


2 svar till “ACTA-manifestation på lördag klockan 14:00”