Algoritmval


Jag kommer att gå igenom några olika aspekter gällande det val till Piratpartiets riksdagskandidater som pågår just nu
och börjar med algoritmen som kommer att sammanställa allas våra röster.

Imorgon kommer jag att skriva om hur man taktikröstar i valet.


När det gäller att välja en algoritm behöver man uppfylla vissa grundprinciper, exempelvis att resultatet ska kunna upprepas oavsett om rösterna hanteras i en annan ordning och att resultatet ska tåla en granskning. På Wikipedia finns en sammanställning av olika kriterier och jämförelser mellan olika metoder.


Den enklaste valalgoritmen är en person, en röst, en kandidat där den som röstar bara kan rösta på en kandidat och den kandidat som får flest röster vinner.

Det blir lite mer komplicerat om man vill välja en grupp med personer, eller få fram mer kvalitet i själva röstandet. Genom att ge varje röstande person flera röster får man både in ett större underlag och man får också mer detaljer i röstningen. Det finns metoder där man kan lägga flera av sina röster på samma kandidat, eller sprida rösterna över flera alternativa kandidater. Men grundprincipen är fortfarande att varje röst ger varje kandidat samma möjlighet att vinna.

Genom att låta ordningen på den röstade personens kandidatval spela in i algoritmen får man ett resultat där röstens vikt spelar in. Vanligtvis vinner den kandidat som har hamnat högst bland de röstande, men det behöver inte alltid bli så.

I en del röstningar viktas rösten med positionen, så att den som är en viss persons förstahandsval får värdet 20 medan den som är samma persons andrahandsval får värdet 16 exempelvis.

I exempelvis Melodifestivalen är det numera en kombination av flera metoder som används, exempelvis har varje telefonröstande hur många röster som helst och det enda som begränsar är hur många röster man har råd med. De olika grupperna har dock använt sig av viktad röstning när det sammanställs.


I mer moderna röstningar sammanställs varje röstandes enskilda lista till en slutgiltig lista genom att varje kandidat parvis jämförs med varje annan kandidat. Den som vinner flest jämförelser kommer högst upp på den resulterande listan.

Schulze-metoden som Piratpartiet har valt som metod är just en sådan jämförande röstningsmetod. Utöver den metoden kommer vi också att använda oss av en kvoteringsnormalisering som ser till att könsfördelningen på den slutgiltiga listan kommer att vara 30/70.

Den resulterande listan kommer sedan att ge i upphov till alla valdistrikts listor. De kandidater som kommer på topp-10 finns med på alla listor och därefter fylls listorna på med valdistriktets egna kandidater som har fått högst placering.


Ett svar till “Algoritmval”