Anycast för alla eller bara för mig?


I samband med att jag hade ett pågående DNS-relaterat supportärende med en leverantör fick jag följande fråga:

Skulle du tänka dig att betala ca 30:-/mån extra för ett webhotell bara för att vi då har ANYCAST DNS servrar i 17 datacenter över hela världen och IPSEC, Dyndns m.m (tjänsten levereras faktist av samma företag som driver www.dyndns.com)
Skulle vi framstå som säkrare/bättre webhotell bara för det??

Mitt svar förutsätter att man känner till anycast åtminstone implementationstekniskt.

Gällande ANYCAST är frågan fel ställd. Utifrån vår verksamhet fokuserar vi på svenska marknaden (uteslutande Stockholmsregionen) så vi har inte någon direkt nytta av att namnservrarna har globalt korta namnuppslagningshastigheten. Naturligtvis har vi nytta av att namnservrarna står hos flera olika ISPer och/eller på olika platser för att minska flaskhalsrelaterade problem. ANYCAST hjälper inte direkt där och därför skulle det inte vara intressant för oss att få tillgång till det.

Däremot är det en intressant teknik att titta på för ett webbhotell generellt. Kanske ni skulle testa ANYCAST i mindre skala på egna servrar, möjligtvis placerade hos lämpliga knutpunkter. Fungerar det i Sverige är det därefter som ni bör överväga att gå globala.

Förövrigt så är 30 kr/mån per kund alldeles för dyrt för en ANYCAST-tjänst. DNS är normalt enbart en mindre del i hela hemsidespaketet. Om webbservrarna har en servicenivå på 3 nior (<9 h nedtid per år) behöver man oftast inte att DNS-tjänsten har över 6 nior (<30 sekunders nedtid per år).

Det är bara nördar som jag, några specifika DNS-intensiva tjänster (exempelvis webbhotell) samt okunniga kunder, som i princip missbrukar DNS-systemet genom jättelåg TTL, som skulle ha någon direkt nytta av sådan upptid på
enbart DNS-tjänsten.

Varför? För att jag kan.