Etikett: Internet

  • Anycast för alla eller bara för mig?

    I samband med att jag hade ett pågående DNS-relaterat supportärende med en leverantör fick jag följande fråga: Skulle du tänka dig att betala ca 30:-/mån extra för ett webhotell bara för att vi då har ANYCAST DNS servrar i 17 datacenter över hela världen och IPSEC, Dyndns m.m (tjänsten levereras faktist av samma företag som…

  • Internet – ett hjälpmedel mot funktionsnedsättning

    Jag har tidigare använt mig av begreppet funktionshinder när jag menat varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. (Diskrimineringslagen) Häromdagen blev jag upplyst om att ordet funktionsnedsättning snarare borde användas, åtminstone enligt socialstyrelsen…