Arbetsförmedling – Övervakningsmyndigheten


Kommentar inskickad till expressen


Jag har varit arbetslös i flera omgångar och hittills aldrig fått något egentligt stöd i mitt arbetsökeri från arbetsförmedlingen.

Jag studerade vid Mälardalens Högskola med startår 1995 men då poängen saknades fick jag inte det studiemedel jag sökte och jag sökte därför deltidsjobb vid sidan av studierna. Eftersom jag var inskriven vid högskola ansågs jag inte ”stå arbetsmarknaden till förfogande” och räknades alltså inte som arbetslös. Det gjorde också att jag hade problem att få socialbidrag till hyran och det gick så långt att jag vräktes från studentlägenhet på grund av obetalda hyror och fick anmärkning i kronofogdens register.

När jag hade gett upp studierna lyckades jag skriva in mig som arbetssökande vid arbetsförmedlingen, men trots att jag sökte jobb aktiv (i hela mälarregionen samt i flera större städer) blev jag avskriven då jag missade ett ”introduktionsmöte” i Västerås. Detta trots att jag informerat om att jag inte kunde närvara eftersom jag var på
arbetsintervju på annan ort. Meddelandet om avskrivningen kom från alfakassan (och inte direkt från arbetsförmedlingen) först någon vecka senare och jag reagerade direkt med att prata med min handläggare som
inte kunde göra något utan hänvisade till deras chefer som just då satt i något möte som jag dock avbröt. Jag bad att få en skriftlig ursäkt för att de avskrivit mig och att alfakassan skulle informeras om misstaget.
Ursäkten har jag aldrig fått, men jag blev åtminstone arbetsökande igen utan förlust av dagar.

Vid några tillfällen så skrevs jag in på olika arbetsmarknadsåtgärder:

  • datortek (allmän datorutbildning) som deltagare – efter att jag hjälpt deras nätverkstekniker samt ”lärare” med nätverket och de program som de skulle lära ut fick jag ”frigång”
  • jobbsökarkurs – fick ”utbildning” från andra tidigare arbetslösa i hur man skriver CV och söker jobb
  • vidareutbildningskurs – en kurs som gick ut på att ta fram vilka utbildningar man skulle gå för att vara attraktiv på marknaden – jag ansågs kunna för mycket
  • startaegetkurs – kurs i hur man startar eget företag och vilka regler som gäller – givande kurs som jag hoppade av då jag fick ett jobb jag sökt (utan hjälp från arbetsförmedlingen)

Nu senast sa jag upp mig från mitt jobb som jag haft i tre års tid och skrev då in mig vid arbetsförmedlingen. Då jag hade uppsägningstid och inte ansåg att jag skulle vara arbetslös någon längre tid så var det mer ett meddelande att jag sökte jobb och eventuellt skulle behöva deras tjänster. Nu blev det så att företaget behövde mina tjänster under en övergångsperiod och erbjöd mig en förmånlig projektanställning så jag meddelade arbetsförmedlingen det. Jag sökte fortfarande jobb och när jag då i slutet på anställningen blev erbjuden ett jobb i Stockholm (vid årsskiftet) så meddelade jag det också men då det var en provanställningså ville jag fortfarande vara inskriven vid arbetsförmedlingen. För en vecka sedan fick jag ett enkelt meddelande ”du är avskriven som
arbetsökande då kontakt med arbetsförmedlingen upphört av okänd anledning”.

För mig är inte arbetsförmedlingen någon förmedling av arbete eller sysselsättning utan enbart en kontrollmyndighet. En hel del av åtgärdspengarna spenderas i onödan till exempel på företag som hade erbjudit fast anställning om inte arbetsförmedlingen efterfrågat praktikplatser i första hand.

Vid alla mina kontakter med arbetsförmedlingen har det varit samma procedur:

  • ”första” handläggaren som tar hand om en upplevs som en nyligen långtidsarbetslös med ringa social kompetens
  • den första tiden spenderas på att berätta att man ingenting vet om hur det ser ut på arbetsmarknaden
  • man kallas alltid till ett första ”introduktionsmöte” (som vanligtvis ligger någon vecka framåt i tiden) som dock ser likadant ut som det gjorde för tio år sedan när jag var där första gången.
  • man får en utbildad handläggare som berättar att man ska redovisa hur många jobb man söker (åtminstone ett visst antal per vecka)
  • Den utbildade handläggaren erkänner att de inte kan hjälpa till med själva arbetsförmedlingen (jobbsökeriet), men att de kan komma med kommentarer på CV och personligt brev om man vill det

Jag har också försökt få skriva in mig på arbetsförmedling på annan ort, men fått beskedet att det inte går eftersom jag bor i Västerås (oavsett var jag söker jobb).

De flesta jobberbjudande har jag fått via kontakter jag själv sökt upp samt via olika jobbsiter.

Jag har själv haft hand om en del personalrekrytering och då vi uteslutande använde oss av arbetsförmedlingen fick vi en hel del ansökningar där personerna egentligen inte var intresserade att jobba hos oss men var tvingade att söka jobb för att fortsätta ”vara arbetsmarknaden till förfogande”.

Jag skulle vilja se en splittring av arbetsförmedlingen till en kontrollmyndighet och en arbetsförmedling som antingen konkurrerar med de privata förmedlingarna, agerar som en sökandedatabas för
rekryteringsfirmor, agerar paraplyorganisation för privata förmedlingar eller en kombination av det.

I dagsläget ser jag inte att arbetsförmedlingen löser någon uppgift annat än att ”gömma” siffror till stora kostnader.


Ett svar till “Arbetsförmedling – Övervakningsmyndigheten”