Att jobba framåt i #piratpartiet


Det är lätt att kritisera, eller fokusera för mycket på navelskåderi. Men alla kan faktiskt välja hur de agerar, och jag tänker se det hela som en möjlighet att göra allting bättre.

Visserligen kanske man behöver fokusera på att reglerna är klara så att man undviker att vissa överreagerar, men det borde ta några minuter i dialog med dessa personer. Frågorna som jag anser viktiga är dock hur vi kan göra det lättare att vara med på mötet, enklare att överblicka mötet (i princip hitta i mötet) samt naturligtvis hur vi kan väcka intresset för att delta i mötet.

Lättare att vara med på mötet är viktigt. Forum är inte det lättaste plattform för ett möte och det är många som förordar en mer utdragen diskussions och röstningsfas. Jag är inte en av dem utan jag vill snarare ha mer tydliga tidpunkter. Visserligen skulle man kunna ha flexibla tider i diskussionstrådar, så att det alltid finns möjlighet att replikera precis som i en mer traditionell debatt. Jag vill att man ska kunna gå att gå till mötet, bilda sig en uppfattning och rösta under en specifik tid som annonserats på flera platser. Kanske även införa motsvarande poströst eller vote-by-proxy av något slag för att se till att fler kan rösta under denna tiden.

Enklare att överblicka är absolut viktigt, särskilt för de av oss som inte hänger i forum hela tiden. Kanske neutralt formulerade sammanfattningar på diskussionstrådar och förslag i anslutningar till omröstningarna? Kanske olika views man kan välja beroende på vad man är intresserad av? Vad sägs om lite howto-videos hur man lägger ordningsfrågor, eller hur man kopplar sitt PW-konto? Allt för att göra det så enkelt som möjligt att sätta sig in i det man behöver göra på egen hand.

Väcka intresse för att delta i mötet är nog det jag anser är absolut viktigast och något som vi saknar organisation för idag. Nyhetsbrev och sammanfattningar kanske läses av fler medlemmar än medlemsmailen? Kan det vara en extra kanal för att väcka intresse för medlemsmöten? Tävlingar förordar jag, eftersom det gör det lite mera kul att delta då det finns en chans att vinna något. Finns det fler sätt att skapa intresse? Vad sägs om att skapa en ring-kedja på KL-nivå för att prata om medlemsmötet? Vi har 290 kommuner, varav enbart ett fåtal är representerade på medlemsmötet. Går det att öka på något vis? Börja med funktionärerna men gå vidare till medlemmarna. Vad sägs att skicka ut en enkät till alla med frågor om de olika förslagen om övergångsregler? Kan det hjälpa att väcka intresset?

Jag skulle också vilja se lite mer aktiva arbetsgrupper redan nu. Valberedningen kanske kan ta itu med de val som eventuellt kommer att vara? Skicka lite frågor till de som är nominerade på medlemsmötet eller det tidigare årsmötet, samt eventuella andra som skulle kunna vara intresserade? Helt enkelt strukturera upp valen något. Org-gruppen kanske kan se över förslagen tillsammans med styrelsen baserad på den information som framkommit? Kampanjgruppen kanske kan ta lite fokuserade strategier för att väcka uppmärksamhet och opinion gällande medlemsmötet? Styrelsen samt ledningen kanske kan ta itu med att peppa alla och få dem att känna sig behövda?

Jag kommer att lägga förslag baserat på de idéer som jag har. Men jag är bara en person och jag kan inte göra allt.


2 svar till “Att jobba framåt i #piratpartiet”

 1. Det finns ju vissa velaktiga premisser som vi genomfört mötet på, en av de viktigaste är att man förutsätter att de som är med på mötet stannar på mötet under hela mötet, för det är därifrån hela kommunktionsformern och mötesordningen är anpassad till.

  Detta har ju då visat sig vara felaktigt.

  Så därför har jag genom orggruppen startat ett arbete med att fundera från en anan premiss , den att man kommer och går till mötesrummet och bhöver ha möjlighet att få fortlöpande viktig info omvad som händer inne i möterummet externt.

  Det måste ske automagiskt för att bespara pressediet arbetsbörda och för att inte gör mänskliga misstag.

  Och som du säger så måste vi ta ett par ytteligare steg i förenkling av voterings och förslgas förfarandena så att alla med betong på _alla_ i partiet ska kunan ta del av förfarande och bilda sig en informerad upfattning och ställningstagande.

  Men det sker nog lämpligen i sammarbete melaln pressedie styrelse och orggrupp.