Att skapa ”sanningar” utan att förstå underlaget


Ibland hamnar man av misstag i de mest underliga diskussioner. Som häromdagen när någon helt plötsligt uttryckte att manlig omskärelse är ett effektivt (60%igt) skydd mot HIV. Jag fick en hel del länkar och uttryck kastade mot mig, bland annat att det var det var intressant hur vissa frågor berör personer känslomässigt.

Det är alltid intressant hur vissa skyller att en meningsmotståndare blandar in känslor när man inte övertygas av deras argumentation. Det är en självklar variant på härskartekniken förminskning, och därmed bör det automatiskt bekämpas överallt där det uppkommer, för känslor är inte något som gör argumentationen mindre värd.

Det är i själva verket bra att man använder sig av känslor och vad jag kallar det sunda förnuftet när man ser till att leta efter ytterligare argumentation, för det gör det lättare att bortse från orelaterat trams.

Jag fick en hel del länkar till rapporter, eller ja en snabb google-sökning rättare sagt, som tyvärr inte faktakontrollerades, fast det är väl för mycket att vänta när man gör en google-sökning för att skicka i någons ansikte som argument för att denne någon har fel. Att WHO också sagt att omskärelse är ett skydd mot HIV, fick jag också höra. Jag kommer att återkomma till Världshälsoorganisationen lite längre ned i artikeln.

Man bör också fundera på i vilket sammanhang det här att manlig omskärelse på något sätt skulle skydda mot HIV kom upp. Vi diskuterade omskärelse av barn där min åsikt är att det inte borde vara tillåtet utifrån religiösa skäl, inte heller av kulturell sedvänja. Det finns naturligtvis andra skäl som kan vara relevanta, exempelvis medicinska, men just religion och kultur ska vara en persons egna val och inget man blir påtvingad.

Förstå mig rätt, jag har inget emot omskärelse. Faktiskt är det något jag själv har funderat på ett antal gånger, främst ur njutningssynpunkt dock. Det är dock något oklart vad omskärelse har för påverkan på min och andras njutning, särskilt som omskärelse är permanent.

I det sammanhanget så blev jag överraskad med argumentet att manlig omskärelse skyddar mot HIV som skäl till varför könsstumpning av barn ska tillåtas. Skydd mot HIV. Det vore verkligen en nyhet som RFSL skulle berätta, om det faktiskt var så.

Faktiskt så har Världshälsoorganisationen gått ut att sagt att omskärelse är ett skydd mot HIV, fick jag också höra. Jag kommer att

Så vad finns det för stöd för argumentet att omskärelse är ett skydd mot HIV? Var kommer siffran 60% ifrån? Och finns det några som helst medicinska underlag till hur det kommer sig att omskärelse skulle kunna vara ett skydd mot en könssjukdom såsom HIV? För att få svar på de frågorna behöver man fundera lite utöver vad det står i de publicerade rapporterna som man kan googla sig till.

De rapporter som rör omskärelse som HIV-prevention är alla sociodemografiska undersökningar i områden som där HIV är ett gigantiskt problem. HIV är ett stort problem överallt naturligtvis, men i exempelvis Kenya är var 15e vuxen smittad med HIV. Motsvarande i Sverige är en HIV-smittad på hundratjugofem vuxna. Källa till de siffrorna är FNs AIDS-databas.

Att omskärelse skulle öka skyddet mot HIV med 60% kommer från en studie i Kisumu (Kenya) publicerad i The Lancet 2007, där 2500 män i åldern 18-24 delades in i två grupper varav den ena bestod av män som genomgått omskärelse. I båda grupperna upptäcktes HIV efter försökets slut, 22 i gruppen med enbart omskurna och 47 i den andra gruppen. Efter att ha räknat bort eventuell smitta innan försökets början gavs att den relativa minskningen av smittorisk var 60%.

När man pratar om smittorisk vid HIV (och övriga könssjukdomar) vet alla att det är väldigt svårt att ge några exakta siffor. Det man vet är att oskyddat analsex (oavsett mellan två män eller en man och en kvinna) verkar ha högre smittorisk än oskyddat vaginalt samlag som i sin tur verkar ha högre smittorisk än oskyddat oralsex. En 60%ig skillnad kan alltså enbart minska den helhetsrisk som är och är absolut inget garanterat skydd. Som jämförelse kan man säga att användandet av kondom ger motsvarande 300%igt skydd (i och med att en kondom kan spricka är inte ens det ett absolut skydd).

Finns det några medicinska underlag som stärker att borttagning av förhuden skulle ge ett större skydd mot HIV-smitta?

I en del av rapporterna hävdas det att fukt som samlas under förhuden skulle kunna vara en smittobärare, men det är högst tveksamt eftersom återfuktningen inte är i förhuden och alltså inte direkt påverkas av att förhuden avlägsnas. Att det skulle finnas en större risk för sår när förhud finns kvar än när den är borttagen ser jag också som tveksamt, åtminstone vid samma sorts sexuella beteende. Däremot finns det skillnader mellan insidan på förhuden och utsidan på densamma som kan vara relevant ur HIV-smittosamband, men det krävs mer forskning för att se om det verkligen är så.

Däremot kan man se att det absolut finns sociodemografiska skillnader, främst då religiösa och etniska orsaker, som även innefattar ett annat sexuellt beteende. Sexuella beteenden kan också påverkas av exempelvis olika vanor när det gäller den personliga hygienen samt hur man använder alkohol. Det är också påverkat av främst religiösa eller etniska orsaket, och kan därmed också påverka eventuell smittorisk.

Jag anser också att andra sjukdomar, oavsett om det är just STDs eller andra sjukdomar, som ger upphov till sår eller blödningar borde öka risken för HIV-smitta, oavsett eventuell omskärelse.

Diskutionen började ju med samtalet om omskärelse av barn borde vara tillåtet för religiösa grupper i Sverige, och det är jag ju mot. Jag ser att ett ingrepp som inte har medicinska orsaker bör vänta till personen själv kan välja. Och flera rapporter anger att det inte finns någon påvisad smittoriskskillnad att genomföra omskärelsen på spädbarn, eller i någon annan ålder upp till och med tjugoårsåldern.

Så varför går Världshälsoorganisationen ut och hävdar att omskärelse skyddar mot HIV? Vi behöver läsa vad WHO egentligen skriver för att förstå det.

WHO/UNAIDS recommendations emphasize that male circumcision should be considered an efficacious intervention for HIV prevention in countries and regions with heterosexual epidemics, high HIV and low male circumcision prevalence.

Jag anser att det går att utläsa ur uttalandet att omskärelse är en kostnadseffektivt åtgärd som kan vara effektiv i samband med andra åtgärder, men inte ska användas som ett absolut skydd. I och med att områden med stor utbredning av HIV-smitta ofta är fattiga så är det viktigt med sexualupplysning och bieffekten av omskärelse i preventivt syfte är just att man är mer upplyst om smittoriskerna. I områden där det är lättare att få medicinsk hjälp, där det finns välutbyggd skolväsende samt där HIV-smittan inte är på akut nivå har omskärelse inte samma preventiva syfte.

Det är viktigt att minska risken för HIV-smitta, och situationen i vissa områden är absolut nära akut. Man behöver dock se till att berätta saker som de är och inte överdriva åtgärdernas effekt. Särskilt i vårt moderna samhälle där vem som helst faktiskt kan kontrollera rapporterna man hänvisar till.

Avslutningsvis måste jag påpeka att det söder om Sahara är 8 gånger vanligt för kvinnor i åldern 15-24 att vara smittade av HIV än vad det är för män i samma ålder.


3 svar till “Att skapa ”sanningar” utan att förstå underlaget”

 1. Att omskärelser skulle ge ett 60%-igt skydd mot HIV är ett bedrägeri.
  Sanningen är att man genom att räkna % på % fått resultatet 60%.
  Skillnaden mellan kontrollgrupperna (omskurna-intakta) är endast 0.7% vilket
  dessutom motsvarar borttappade individer i studien.
  Grafen ” Loss from study” i http://www.circumstitions.com/HIV-SA.html visar vad jag menar.

  Det här bedrägeriet mot fattiga afrikaner är rent ut sagt bedrövligt.
  Det invaggar människor i en bedräglig trygghet att de är ”vaccinerade” mot HIV vilket är helt fel.
  Biståndspengar används idag till detta bedrägeri trots att samma pengar skulle vara oändligt mycket om de användes till att
  förebygga malaria som är ett mycket större problem än HIV.

 2. Rocco Siffredi omskars då han kom hit till ”det vuxna” Hollywood, mest för estetiken och uthålligheten.
  I dessa filmer är endast bögporren inkluderad av förhud.
  Jag röstar på 16 års gräns för omskärelse som för körkort asså. Här i staterna känns allt så fel kring relationer, sex och operationer av allehanda slag. I Europa har ni mer avslappnad relation till nakenhet.
  Här är LA fritt men dyrt och annorlunda än övriga landet