Awesome årsmöte – statusrapport halvvägs


the extra mile

”Flight attendant: Sorry, guys, but we’re still waiting on one more passenger. (pause) How many of you think we should just leave him? (half the passengers raise their hands) New Yorkers, New Yorkers…” – Overheard in New York

Årsmöten brukar vara fyllda med dagordning, formalia och majoritetsbeslut. Så även naturligtvis även Piratpartiets årsmöte, fast med rätt omfattande skillnader. Vad sägs om samtidiga röstningar, diskussioner, argumentationer och reserveranden? Nämnde jag att allt sker samtidigt samt att man alltid kan gå tillbaka och se vad som har sagts?

Men det som är Awesome med årsmötet är att alla blir hörda. Vilket parti låter partiledaren lägga kontroversiella motioner? Vilket parti låter en nybliven medlem att lägga motioner som påverkar partiprogrammet (principprogrammet)? Vilket parti tillåter ordningsfrågor om allt mellan himmel och jord? Vilket parti har ett mötespresidium som klarar av att sammanfatta konstigt formulerade yrkanden och ställa upp en voteringsordning som gör det enkelt att rösta utan att ta för mycket tid? Piratpartiet lyckas!

Vi har kommit halvägs in i årsmötet, och nu diskuteras motionerna samt de lagda yrkandena som röstas om till helgen. Många värdefulla synpunkter framkommer och tas om hand, även om de kanske inte går att genomföra just nu. Så mycket konstruktivitet på en och samma virtuella plats var det länge sedan jag såg. Att många lyckas hålla åtminstone ett öga på debatten samtidigt som vi fokuserar på planeringen inför valkampanjen visar bara hur effektivt Piratpartiet fungerar i alla sammanhang.

Som jag sagt tidigare kommer det att bli ett episkt val. Piratpartiet ställer upp med aktuella frågor i många kommuner och landsting, samtidigt som vi fortsätter med våra fokusfrågor som övriga partier precis börjat ta upp. Samhället bevisar om och om igen att Piratpartiet behövs i riksdagen. Jag hör från taxichaufförer, barnskötare, oroliga föräldrar, industriarbetare och många andra hur de inte längre känner igen sig i deras tidigare politiska representanter. Oavsett om de tidigare röstat på det röda blocket eller på det blåa anser många att det är samma tråkiga politik som förs, oavsett om justitieministern heter Bodström eller Ask. Jag hoppas fortfarande på att nästa justitieminster blir en piratpartist.

Det finns vissa som anser att det diskuteras för mycket och att det fokuseras för mycket på internt arbete, när det som är viktigt är att vara ute i den politiska världen och förklara vad Piratpartiet faktiskt står för. Även om jag tycker att det ibland skulle vara skönt med tydligare ledning, håller jag inte med om att det är för mycket diskussion. Om man inte är intresserad av diskussionen kan man som enskild medlem välja att fokusera på mötespresidiets sammanfattning av yrkanden och rösta som man själv tycker. Styrelsen och partiledningen har visserligen inte den lyxen även om piratpartiet är helt ideellt och varje funktionär naturligtvis får fullgöra sina skyldigheter efter eget intresse och engagemang.

Piratpartiet är unikt och står för skyddat privatliv, delad kultur och fri kunskap. Vi lever som vi lär och håller vad vi lovar. Vad står övriga partier för den här veckan?

I Västerås förbereder vi just nu ett Parley! som ska fokusera på retorik, valstrategi, mediehantering och opinionsbildning. Är du piratpartist försök att ta dig till Västerås den 1-2 maj.

Jag röstar Pirat! Vad gör du?


5 svar till “Awesome årsmöte – statusrapport halvvägs”

  1. På årsmötet skall det disskuteras och det skall vara högt i tak. Däremot skall disskusionen stanna där så att vi kommer ut på gatorr och torg efteråt. Annars kommer vi ha en fin väldisskuterad organisation utan att vara i riksdagen..

    Mvh
    Fredrik Larsson

    • Mycket sant, men det är också värt att ta hänsyn till att vi behöver kontinuerligt anpassa vår organisation för att kunna ta plats i riksdagen. Jag tror valkampanjen kommer att bli episk oavsett vad vi pratar om så länge som vi alla hjälps åt med kampanjandet. 🙂