Båda blocken har orsakat att Försäkringskassan fungerar som domstol och bödel


”Debatten om utförsäkringarna snedvridits av både Alliansen och Socialdemokraterna. Hittills har båda blocken och Försäkringskassan tagit fusk och överutnyttjande för givet utan att ha täckning för detta. Kontrollhetsen i dagens samhälle håller på att gå överstyr. Vi tycks jaga en nollvision där allt som inte är perfekt ska rättas till. När förvandlades försäkringskassan till domstol och kontrollorgan från att ha varit en instans för hjälp åt behövande?” Det skrev jag, Klara Tovhult och Malin Ahnberg på Newsmill i artikeln Båda blocken har låtit Försäkringskassan sätta rättssäkerheten ur spel.

Om man fortfarande funderar på vad man ska rösta på bör man ta hänsyn till vad som har orsakat den rättsosäkerhet och regelmässiga misshandel av utsatta människor som försigår i samhället. En röst på något av blocken är en röst mot förändring av systemet.

Ett system som gör det svårt att få hjälp, med en djungel av papper som man måste fylla i och blir det fel är det naturligtvis den enskildes skyldighet att betala tillbaka allt oavsett om det är handläggningsfel eller missad information. Att överklaga beslut kräver ofta mer ork än vad den enskilda har tillgång till, men eftersom många av de fall som överklagas blir godkända kan man förstå att det är rätt många felaktiga besluts som tas inom försäkringskassan.

Det finns de som argumenterar för att man då bör lägga sin röst på något av de mindre partierna i respektive block, men jag hävdar att de mindre partierna i de flesta fall fungerar som stödpartier för det största partiet i blocket och att de oftast kommer att spelas ut mot varandra eller erbjudas mindre ministerposter mot partiets stöd i större frågor.

Det är Socialdemokrater och Moderater som på olika sätt har skapat samt förvärrat de situationer som vi dagligen möter i samhället. Vi kan inte förvänta sig att de ska klara av att rätta till situationen på egen hand. Att ge en röst till dem eller till något av de övriga riksdagspartierna inom samma block innebär att de kommer att lägga mer skatteresurser på att förvirra allmänheten. Oavsett om de har goda intentioner eller valtal.

Uppdatering: För att förstå hur Försäkringskassan fungerar som Bödel räcker det att läsa Klamydiabrevets Sveket. Gör det. Nu. Läs. Förstå. Påverka. Rösta.

Gör det du kan för rättsäkerheten. Rösta på Piratpartiet.

Intressant?


2 svar till “Båda blocken har orsakat att Försäkringskassan fungerar som domstol och bödel”