Bestrid räkningar från Radiotjänst i Kiruna AB


Jag har fått en hel del uppföljande frågor gällande mina tidigare tips till privatpersoner gällande Radiotjänst i Kiruna AB samt radio- och tv-licensen så här kommer en förbättrad och förenklad variant gällande vad man kan göra.

Bestrid RIKAB fakturaDu har fått en faktura från Radiotjänst i Kiruna AB, RIKAB. Kundtjänsten kommer att säga att du måste betala beloppet oavsett om beslutet är felaktigt eller ej. Gör ej det. Det stämmer att en statlig avgift (som exempelvis radio- och tv-licensen) generellt ska betalas oavsett om man tycker att någon del i det är felaktigt, men när det gäller Radiotjänst är det deras tolkning och beslut som är felaktigt. Det beslutet har orsakat att du felaktigt har fått fakturan.

Om du har betalat är det inte någon fara, Radiotjänst i Kiruna AB blir så vitt jag vet återbetalningsskyldig och du har rätt att kräva ränta för tiden de har haft pengarna på sitt konto.

Bestrid fakturan. Gör ett kryss över den fakturan som du har fått, skriv även ordet Bestrides på fakturan. Skriv dessutom ett följebrev med åtminstone följande text ”Jag saknar utrustning som är avsedd att ta emot Tv-utsändningar och bestrider därmed avgiftsskyldighet.”. Ta kopia / fotografi av faktura plus brev och skicka faktura plus brev till Radiotjänst i Kiruna AB // 981 80 Kiruna. Använd dubbla frimärken.

RIKAB kommer tolka din bestridan som en önskan om omprövning, och kommer att skicka ett svar där det står ungefär ”Även datorer, surfplattor och mobiltelefoner räknas som Tv-mottagare även om de kan användas för annat ändamål.” oavsett vad man själv skrivit i övrigt.

Svara på omprövningsbeslutet skriv med det beslutsnummer som står på beskedet från Radiotjänst, med följande text ”Jag överklagar RIKABs beslut och hänför till att jag fortfarande helt saknar utrustning som är avsedd att ta emot Tv-utsändningar samt att jag därmed bestrider avgiftsskyldighet.”

Man kan, om man vill, skriva med hänvisning till lagen (1989:41) paragraf 2a § som skriver att bara den som innehar Tv-mottagare (sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål) behöver betala radio- och tv-licensen, men jag skulle föreslå att man gör det först i svaret till förvaltningsrätten.

När ärendet kommer till förvaltningsrätten i Luleå kommer du få all hjälp du behöver. Huvudregeln inom förvaltningsrätten är att man såsom privatperson inte skall behöva juridisk hjälp för att driva sin process eftersom rätten skall hjälpa till med att lösa ev. oklarheter genom processledning. Det viktiga är att du frågar förvaltningsrätten om du har några frågor, samt ser till att inkomma med skriftliga svar när förvaltningsrätten så begär.

Man kan anlita jurist om man vill, men då får man troligtvis betala större delen av kostnaden själv. Jurister är normalt inte gratis att anlita och just när det gäller förvaltningsrätten borde det heller inte behövas juridisk hjälp. Göteborgsposten skrev om två jurister som driver ett fall gratis, men de har nog inte möjlighet att ta på sig flera fall.

Till förvaltningsrätten är det viktigt att du förklarar varför du anser dig sakna avgiftskyldighet.

 • Du saknar sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål, som tv-mottagare definieras i lag (1989:41).
 • I Regeringens proposition 2005/06:112 skrivs det
  För att bedömas som en TV-mottagare bör emellertid den tekniska utrustningen vara avsedd för att ta emot TV-program även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Bedömningen av om den tekniska utrustningen är avsedd för att ta emot TV-program torde i de flesta fall inte förorsaka större problem. Därmed avses huvudsakligen vanliga TV-mottagare (analoga och digitala eller en analog TV-mottagare kopplad till en digital-TV-box) eller annan utrustning som är avsedd för att ta emot och förmedla rörliga bilder och som har separat tuner, bildskärm och högtalare, ungefär på det sätt stationära ljudanläggningar ofta har, med vars hjälp TV-program kan återges. Exempel på utrustning som är avsedd för att ta emot TV-program men som även kan användas för annat ändamål är t.ex. moderna s.k. mediacenter. Ett mediacenter kan förutom att användas som en vanlig dator, t.ex. användas för att titta på TV, video och DVD. De kan också utnyttjas för att lagra och visa digitala bilder och för att lagra och spela upp musik.
 • I Regeringens proposition 2008/09:195 skrivs det
  RIKAB har föreslagit att definitionen på TV-mottagare skulle kunna ändras till ”utrustning som kan eller är avsedd för att ta emot utsändning eller vidaresändning”. Detta förslag skulle i och för sig innebära att avgiftsskyldigheten inte blir beroende av en bedömning av mottagningsförhållandena, men skulle inte innebära att utredningens syfte att snäva in begreppet TV-mottagare uppnås. Därför bör definitionen inte heller ändras i enlighet med detta förslag.

Du kan också skriva att även om du har dator och internetabonnemang använder du det för studier/jobb, spel och vad du nu använder datorn till, men att du inte använder utrustningen för att ta del av något fullständigt kanalutbud. Kom ihåg att On-Demand-tjänster som Netflix, TV4 Play, Svt Play, Youtube och liknande inte räknas in i lagens definition av fullständigt kanalutbud, samlat schemalagt programutbud som samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst.

Förvaltningsrätten i Luleå har fått in ett antal fall senaste månaden gällande just att datorn och liknande utrustning tolkats som Tv-mottagare av RIKAB, men det har ännu inte kommit någon dom där.

 

 

 


105 svar till “Bestrid räkningar från Radiotjänst i Kiruna AB”

 1. OK, jag gjorde nyss en kommentar i tidigare tråden, som du delvis besvarar här. Du säger att man inte skall betala avgiften för att det är beslutet de gjort som är felaktigt. Kanske stämmer det. OCh mycket troligt kommer de inte att låta det gå till indrivning (betalningssäkring), även om de kanske kunde argumentera detta.

  Men jag noterade ytterligare en sak när jag letade info om detta:

  Man skall alltså begära omprövning till RIKAB inom tre veckor. Men man får (felaktigt) även skicka en sådan begäran till den myndighet som prövar beslutet (dvs förvaltningsrätten). Dessa skall då återremittera till 1:a instans, dvs först be RIKAB att fälla ett yttrande.

  Jag menar att detta vore en bra (om)väg att gå, att skicka överklagandet till domstolen direkt, som då måste vidarebefordra ärendet tillbaks till RIKAB. Syftet vore att klargöra att man inte kommer att nöja sig med ett avvisande besked (faktum är att man ’låtsas’ att man fått avslåg och gått vidare till nästa instans).

  • Att skicka överklagan direkt till förvaltningsrätten är absolut en möjlighet. Dock är jag tveksam till om förvaltningsrätten skulle vilja göra ett avgörande utan att RIKAB fått möjlighet att ompröva beslutet.

   • Nej, det tror jag inte dom gör heller, skall heller inte göra så. Poängen vore att RIKAB får ärendet tillsänt sig från domstolen, inte från en gnälligt klagande privaperson. Och med språkbruk redan riktat till nästa instans.

    Mitt intryck är nämligen att dom ’försöker’ att push:a privatpersoner så mycket och så länge de tror att den ger med sig till slut. Och därvid hävdar och säger lite vad som helst, och är totalt oresonliga. På samma sätt som privata parkeringsbolag gör. Normalfallet är att företag med sådana/liknande ’affärsmetoder’ är väldigt avisande och bryskt kategoriska så länge de tror att den enskilde ger med sig. Men i det ögonblick man tydligt klargör att man inte nöjer sig med detta, att man (tänker) tar det till nästa instans, då ändras strategin, då gör de en korrekt bedömning av vilka chanser de har där …

 2. Hej
  Jag fick brevet och radjotjänst har inte ändrat sitt beslut och har därför skickat till förvaltningsrätten.å en sida de som har limiterad internet kan inte titta på tv-live utan gränsen (stream).Å andra sida engående Tv mottagare kan man läsa här:
  http://windows.microsoft.com/sv-se/windows7/tv-on-your-computer-understanding-tv-signals-and-tv-tuners
  Jag själv har inte tv kort i data eller tv.Jag har bara två bärbara dator och bredband 7,2 Mb/s.Dator och internet består av tekniken som begränsar att titta på tv.Man kan säga att operator kan inte begränsa dataöverföring för de som betalar abonnemang.
  I Polen stor det att tv-mottagare består av Tv,radio,radio i bilen eller stereo med radio.De hade samma problem att tolka regel men nu säger (samma som RIKAB) att dator och internet är inte tv-mottagare eftersom det primära syftet med dessa anordningar är inte att titta på TV eller lyssna på radio.

  • Intressant. Om du skulle kunna få fram de polska lagtexter eller lagförarbeterna översatta till svenska/engelska skulle det kunna vara ett argument mot RIKABs tolkning. Eventuellt.

 3. Artikel 2

  Definitioner

  Förutom de definitioner som anges i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gäller följande definitioner:

  1. tv-mottagare : en tv-apparat eller en tv-monitor.

  2. tv-apparat :

  en produkt som i första hand är avsedd för att visa och ta emot audiovisuella signaler och som släpps på marknaden under en viss modell- eller systembeteckning, och som består av

  a) en bildskärm,

  b) en eller flera kanalväljare/mottagare och valfria ytterligare funktioner för lagring och/eller visning av data, såsom dvd-spelare, hårddisk (HDD) eller videobandspelare (VCR), antingen i en enda enhet kombinerad med bildskärmen, eller i en eller flera separata enheter.

  3. tv-monitor : en produkt som är utformad för att på en integrerad bildskärm återge en videosignal från flera olika källor, inklusive tv-utsändningar, som eventuellt kan kontrollera och återge ljudsignaler från en extern källanordning, som anslutits via standardiserade videosignalingångar, inklusive standarderna cinch (component, composite), SCART, HDMI och kommande trådlösa standarder (men exklusive videosignalingångar som inte är standard, såsom DVI och SDI), men som inte kan ta emot och behandla sändningssignaler.

 4. Hej Emil!

  Intressant inlägg. Däremot har jag en fråga till dig. Du påstår att man kan kräva ränta för den tid de har haft pengarna i sitt konto. Har du något stöd för detta påstående? Jag är just nu i konflikt med Radiotjänst där de inte vill betala med ränta.

  • Man kan alltid kräva ränta, men däremot känner jag inte till att någon har fått det utbetalat från Radiotjänst.
   Jag lutar mig på den allmänna processen av Stämningsansökan där man även anger önskad ränta på det belopp man yrkar.

 5. Bor i Storbritannien och följer diskussionen om tv-licensen på avstånd. Reglerna i UK är lite annorlunda, se http://www.tvlicensing.co.uk/check-if-you-need-one/ som i korthet kan summeras med ”You need to be covered by a licence if you watch TV online at the same time as it’s being broadcast on conventional TV in the UK or the Channel Islands”. Med andra ord, du kan titta på gårdagens program på BBC iPlayer (motsvarar SVT play) men inte på en livestream av en kanal som samtidigt sänds över det vanliga TV-nätet.

  Så jag tolkar det som att man inte försöker pracka på någon en avgift för en dator utan mer förlitar sig på att folk som vill titta på (direkt) tv online betalar sin licens. De flesta som höjer rösten över Radiotjänst verkar vara irriterade över att de är tvungna att betala för en tjänst som de inte använder. Med modellen här i UK så skulle det inte vara nåt problem, utnyttjar man inte tjänsten så betalar man inte heller, trots att den (dator) utrustning man har tekniskt sett kan ansluta till en live-stream.

 6. Hej,

  Jag följde ditt råd och skickade tillbaka RIKAB räkningen märkt ”Bestrides” och en enradig följeberv. Idag fick jag tillbaka TVÅ brev ifrån de. Den ena är ett beslut gällande den omprövning de har gjort. Där står det att de har beslutat att jag ska betala avgiften tom 5/5 och att jag då är skyldig dem 103 Kr. De skickar med en ”fakturasammanställning” dock ingen faktura.

  Andra brevet innehåller ett meddelande om att de har avslutat min radio- och tv-avgift fr.o.m. 05/06.

  Min fråga är helt enkelt hur jag bör hantera situationen.

  Mvh,
  Tom Thomason

  • Omprövningsbeslutet är väntat. Tv-mottagartolkningen är en principfråga för Radiotjänst. RIKAB har i det här fallet valt att utöver principfrågan välja att ”avregistrera innehavet” för att undvika att du överklagar principfrågan.

   Det kostar 103 kr för dig att låta Radiotjänst få rätt i principfrågan och du väljer själv om du vill överklaga det beslutet.

   Jag tror Radiotjänst är helt överbelamrade med överklagningsärenden gällande just deras tolkning och det är därför som de väljer den enkla vägen ut för dig.
   Principiellt skulle jag vilja råda dig att överklaga så att fler ärenden hamnar hos Förvaltningsrätten (för Radiotjänst kommer bara backa om Förvaltningsrätten säger att de har fel), men du gör som du själv vill.

 7. Hej

  Jag har nu bestridit fakturan och den första påminnelsen. RIKAB har lämnat över ärendet till förvaltningsrätten. (Jag har i ett telefonsamtal medgett att jag äger en dator med internet, jag har inget TV-kort och ingen TV.)

  Till förvaltningsrätten har jag skickat citat från texterna i SOU 2005 och avslaget på RIKAB:s förslag att byta ut ordet ”avsedd” mot ordet ”kan”.

  Nu har jag fått påminnelse 2 från RIKAB. Här är texten:

  ”Du har fortfarande inte betalat radio- och tv-avgiftsfakturan. Förutom radio- och tv-avgiften ska du betala en tilläggsavgift enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.
  Om du inte betalar denna faktura skickas ärendet till Kronofogden.
  Ärenden hos Kronofogden kostar dig 600 kr utöver radio- och tv-avgiften. Dessutom kan du få en betalningsanmärkning som gör det svårt för dig att få hyreskontrakt eller banklån.”

  Tilläggsavgiften är 207 kr + påminnelseavgiften på 75 kr vilket innebär att RIKAB f n kräver mig på 801 kr.

  Det är något oerhört att Radiotjänst agerar som en myndighet och utan lagligt stöd kräver tiotusentals godtyckligt utvalda människor på stora pengar.

  Tidigare gjorde jag mig av med TV:n eftersom jag uppfattat att redaktionerna har en svår politisk slagsida, vetenskaps- och nyhetsredaktionerna förmedlar ren propaganda för miljöpartiet. Vetenskapsredaktionerna förmedlar ofta felaktig information och visar ibland upp så häpnadsväckande okunnighet att det är genant. Påpekande om detta hos radionämnden lämnas helt utan åtgärder så att desinformerandet kan fortsätta.

  Därför ville jag inte längre föda verksamheten, jag skänkte bort min TV och slutade betala avgiften.

  Men nu agerar Radiotjänst åklagare och domstol för att den möjligheten att tala om vad vi tycker om företaget ska täppas igen.
  Deras agerande är av samma art som gangsterligorna som kräver restaurangidkare att betala för ett beskydd de aldrig beställt. De som inte betalar beskyddet får sina restauranger sönderslagna. Radiotjänst hotar mig att de ska se till att jag inte kan hyra lägenhet eller få banklån. De hotar faktiskt att göra mig till uteliggare! för att jag äger en dator.

  Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med min nya faktura. Ska jag bestrida den också? Ska jag vända mig till kronofogden?

  • Du kan bestrida fakturan (igen) med hänvisning till det ärende som Radiotjänst skickat vidare till Förvaltningsrätten. Det innebär (troligtvis) att fakturan hamnar hos Kronofogden men där är det bara att återigen hänvisa till att det finns ett ärende hos Förvaltningsrätten gällande Radiotjänsts beslut.

   Fungerar inte det bör du dock betala fakturan (hos Kronofogden) med tilläggskostnader eftersom även om Radiotjänsts beslut är felaktig är det en statlig avgift och kronofogden är lite hårdare där än när det gäller vanliga fakturor. Det beror på situationen hur Kronofogden kommer att hantera ärendet.

   Du kan också betala fakturan nu, innan det går vidare. Oavsett när du betalar fakturan kommer Radiotjänst att bli återbetalningsskyldig för hela beloppet, och eventuellt har du rätt till dröjdsmålsränta också, när du får rätt hos Förvaltningsrätten.

   Om du vill kan du naturligtvis ringa Kronofogden och höra vad de tycker du ska göra, men jag misstänker att de tycker att du ska betala fakturan INNAN det hamnar hos dem.

   • Om jag betalar fakturan till RIKAB, finns det då någon risk att de avskriver den fortsatta prövningen av mitt överklagande med hänvisning till att jag genom min inbetalning redan har erkänt att de har rätt? Jag vill ogärna dra in Kronofogden i det hela och eventuellt riskera betalningsanmärkning, men inte heller riskera att förlora min möjlighet att få ärendet vidare till förvaltningsrätten (som är nästa instans).

    • Nej. Betalning av en statlig avgift innebär inte att man erkänner att en myndighet (eller RIKAB i det här fallet) har rätt i sak. Radiotjänst blir återbetalningsskyldig om de eller Förvaltningsrätten bedömmer att du har rätt i sak.

  • Har du inte fått ett separat brev där de ”omprövar” sitt beslut, d v s håller fast vid att du ska betala avgiften, och sedan också anger hur du ska göra för att överklaga? Det har jag fått, och jag befinner mig i samma situation som du, både vad gäller vad jag har uppgett till radiotjänst om mitt innehav och i det att jag har klagat på den första fakturan, låt vara att jag argumenterade något annorlunda.

   Jag tror inte det är en särskilt effektiv väg att gå att hänvisa till SOU och liknande för att försöka göra klart vad som egentligen menas med lagtextens ordval ”avsedd”. Bättre är att utgå från allmänt språkbruk, där ju skillnaden mellan att någonting är avsett för ett visst syfte och att det kan användas för detta, torde vara ganska uppenbar. Grovkornigt humoristiskt exempel: om jag åker upp till Radiotjänst i Kiruna och går in i deras foajé och ställer mig och pissar där med hänvisning till att deras foajé utgör en toalett eftersom den kan användas till det, torde till och med RIKAB själva inse att det finns en skillnad mellan att något är avsett för ett visst ändamål och att det kan användas för detta.

 8. Polemik angående radiotjänst demagogi:(100% demagogi)

  ———————————————————————————————————————
  l anledning av aktbilaga (x) inkommer Radiotjänst med följande

  Yttrande
  (mitt namn) hänvisar till att saknar sådan teknisk utrustning som är avsedd
  att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om
  utrustningen också kan användas för annat ändamål, som TV-mottagare
  definieras i lag (1989:41)
  Avgiftsplikten är knuten till att man innehar en teknisk utrustning samt att det
  finns en tv-sändning som utrustningen kan motta.
  2 § En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot
  utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också
  kan användas för annat ändamål
  Bakgrund till ny §2 Lag (1989:41) om finansiering av radio- och tv i
  allmänhetens tjänst
  Den 1 januari 2007 infördes en definition av begreppet tv-mottagare i tvavgiftslagen.
  l en ny § 2 förklarades att ”En tv-mottagare är en sådan teknisk
  utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tvprogram,
  även om utrustningen också kan användas för annat ändamål”. 1
  Departementschefen uppmärksammade i samband med lagändringen särskilt
  behovet av att göra begreppet teknikneutralt ” Tekniken för mottagning av tv
  är under ständig utveckling och en lagstiftning som bygger på en närmare
  beskrivning av tekniken för mottagning av tv riskerar snart att bli inaktuell”. 2
  Betydelsen av ”att de som faktiskt tar del av tv-utbudet oavsett distributionssätt
  även fortsättningsvis skall betala avgift” betonades med motiveringen att
  ”detta kan garantera en stark public service-verksamhet även i framtiden”. 3
  Att man med denna utgångspunkt ändå valde att i definitionen uttrycka sig så
  att man med tv-mottagare avsåg en utrustning som är avsedd att ta emot
  utsändning eller vidaresändning av tv-program, även om utrustningen också
  kan användas för andra ändamål, kan möjligen te sig motsägelsefullt. Enligt

  1 2 §,införd genom SFS 2006:798
  2 Prop. 2005/06:112 s. 91
  3 Prop. 2005/06:112 s. 91

  SIda (2)
  departementschefen borde dock bedömningen i de flesta fall inte förorsaka
  några större problem. 4
  Definitionen knöt alltså an till att apparaten ska vara avsedd att ta emot
  utsändning eller vidaresändning av tv-program. Med tv-program avsågs ”ett
  samlat schemalagt programutbud i form av hela programtjänster, t.ex. hela
  SVT1 :s eller hela Kanal S:s utbud etc. Härmed omfattas inte utsändning av vissa
  utdrag, t.ex. enskilda program eller programinslag, i likhet med de sändnings
  som i dag sker på Internet eller inom ramen för en mobiltelefonitjänst” . 5
  Datorer med tv-kort och datorer med inbyggd eller inkopplad digitalbox
  nämndes som exempel på utrustning som måste anses vara avsedd för att ta
  emot tv-program och därmed att bedöma som tv-mottagare men att datorer
  och mobiltelefoner utan tv-kort eller annan anslutning än det öppna Internet
  inte var att betrakta som sådan utrustning eftersom det vid tidpunkten för
  propositionen inte sändes ut något samlat schemalagt programutbud på
  Internet eller till mobiltelefoner.
  Det framhölls dock att den tekniska utvecklingen på sikt kunde ändra detta och
  att det skulle kunna komma att innebära konsekvenser för exempelvis företag
  med ett stort antal stationära och mobila datorer och mobiltelefoner. 6
  Att man behöll formuleringen ”avsedd att ta emot” i definitionen förklaras av
  att man inte ville att avgiftsskyldigheten skall påverkas av att utrustningen
  tillfälligtvis var trasig eller att mottagningsförhållandena var dåliga. 7
  Utsändning/vidaresändning
  Radio- och tv-lagens definition av begreppet ”tv-sändning”. En tv-sändning är
  ”en sändning av eller att sända tv-program med hjälp av elektroniska
  kommunikationsnät där sändningen a) tillhandahålls av en leverantör av
  medietjänster, b) är riktad till allmänheten, och c) är avsedd att tas emot av
  tekniska hjälpmedel”
  Den relevanta skillnaden mellan en tv-tjänst och beställ-tv är vem som startar
  sändningen. Med detta menas inte att en tv-tjänst blir en beställ-tv tjänst bara
  för att tittaren själv väljer när han ska starta att titta utan att tittaren kan välja
  när ett visst program (hämtat ur en katalog av program som tillhandahålls av
  leverantören) ska sändas. l AV-Direktivet framgår skillnaden tydligare genom att
  man använder uttrycken linjära och icke-linjära sändningar.
  När det gäller radio- och tv-lagens tillämpning på olika distributionsformer
  noterades i förarbetena att tv kan sändas analogt eller digitalt i trådlösa
  marknät. via satellit, i kabelnät eller i s.k. lP-nät samt även genom ”öppna
  Internet-sändningar” och att lagens tillämpningsområde inte var beroende av
  vilken teknik som användes. TV- eller radiosändningar som tas emot i en annan
  apparat än den traditionella tv- eller radioapparaten kan därför, sa
  departementschefen, utgöra ett ljudradio- eller TV-program om sändningarna i
  övrigt uppfyller kraven för att omfattas av lagen. Det innebär, avslutade
  }ep-ar-tementschefen, att aven program som tas emot i t.ex. en dator eller en
  mobiltelefon omfattas av radio- och tv-lagen.

  Juridiska gruppen
  Radiotjänst i Kiruna AB

  4 Prop. 2005/06:112 s. 92
  5 Prop. 2005/06:112 s. 92
  6 Prop. 2005/ 06:112 s. 93
  7 Prop. 2005/ 06:112 s. 93
  ——————————————————————————————————————–

  Oavsett av Radiotjänsts demagogi vill jag påpeka att rätten att välja är principen om demokrati.
  Att tvungna och ge inte möjligheten att välja innehåll på webben är oförenligt med konsumentens rättigheter och europeisk lag. Det finns möjlighet att använda användarnamn och lösenord .
  Denna attityd kränker den grundläggande mänskliga rättigheten till fri att lyssna / titta vad man vill eller inte vill att lyssna / titta på.
  Om jag vill bara lyssna / titta på kommersiella stationer i allmänhet måste jag ha en mottagare som finns tillgänglig.
  Varför är man tvingas betala för något man inte använder
  Om avsändaren vill att de som inte betalar abonnemanget inte bör mottaga på hans signal bör den koda signalen, annars måste antas ( Presumtion ) att för avsändaren spelar ingen roll vem plockar upp signalen och det kan inte kräva att alla deltaga kostnaderna för verksamheten.
  Om jag ville titta på TV skulle jag köpa en TV-mottagare. Om jag ville köra bil skulle jag köpa en bil. Man kan inte tvinga någon att åka taxi och betala för det när man har egen bil, eller kan man åka bus eller tåg.

  • Radiotjänst anför alltså ett muntligt yttrande av departementschefen som stöd för sin uppfattning. Var finns det muntliga yttrandet dokumenterat, kan man fråga sig. Och är det verkligen relevant vad en minister råkar säga vid ett visst tillfälle? Det borde vara lagen och dess skriftliga förarbeten som skall ligga till grund för bedömningen.

 9. Hej,
  Har inte fått min faktura ännu men jag tänker skicka tillbaka den och bestrida den.
  Det jag undrar över är vad som händer om jag ändå betalar fakturan (för att slippa hamna hos kronofogden)?
  Jag vill ju att det ska upp i förvaltningsrätten så det blir ett ordentligt avslut på eländet.
  Har läst propositionerna och det står helt och tydligt vad en TV-mottagare är.

  Det är en teknisk utrustning AVSEDD för att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program.

  En dator är inte avsedd för det om man inte själv väljer att sätta upp den så, d.v.s lägger ner jobb för att göra datorn till en TV-mottagare vilket inte är så lätt om man inte har ett mainstream OS och en dator med tillräcklig prestanda samt tillräckligt snabb internetuppkoppling.

  • Du kan betala fakturan och ändå begära att Radiotjänst omprövar beslutet. Då behöver du bara skicka in själva brevet (utan att bestrida fakturan). Om Radiotjänst beslutar att du har rätt kommer du att få tillbaka pengarna som du har satt in. Detsamma gäller också om Förvaltningsrätten anger att du har rätt.

 10. Kort fråga: är risken man tar (om man väljer att bestrida enligt dina tips) att behöva betala de 600 kr extra som kronofogden tar ut i avgift, ifall förvaltningsrätten dömer till RIKABs fördel? Får man dessutom i så fall en betalningsanmärkning? Eller gäller i så fall den första fakturan från RIKAB?

  • Ja, det tror jag man kan säga. Nu borde inte Radiotjänst skicka ett ärende till kronofogden om det är överklagat, men möjligheten finns ju fortfarande där.

 11. Det bör kanske påpekas att RIKAB informerat klart att de INTE återbetalar summor på mindre än 150 kronor. Min andra faktura ifrån dem lyder på 103 kronor. Jag har betalat fakturan samtidigt som jag har överklagat beslutet. 103 kronor kan sväljas mycket lättare än 6-800 från fogden.

  • Det spelar ingen roll vad RIKAB informerat om. Om Förvaltningsrätten säger att RIKAB ska betala dig 103 kr, kan du stämma RIKAB om så inte sker. Om du skulle vinna målet, kan du förmodligen även kräva RIKAB på kostnaden för tåg/flyg/buss till Luleå och eventuell hotellvistelse om du personligen måste infinna dig i domstolen, vilket bara det torde bli mer än 150 kr om du nu inte bor i just Luleå.

   • Förvaltningsrätten är inte en vanlig domstol, men ja du kan använda utslaget i Förvaltningsrätten för att driva en separat stämning i tingsrätten mot Radiotjänst där du kan kräva både ersättning för kostnader, räntekostnader samt skadestånd.

 12. Ett problem med den juridiska prövningen av den här frågan är väl att den grundläggande tokigheten är så fundamental att de detaljer som kan vara avgörande i juridisk mening framstår som oviktiga i jämförelse. Det verkliga vansinnet är ju själva licensmodellen i sig. Så det kan bli svårt för dem som överklagar att sansa sig och komma med argument som tar i en domstol.

 13. Hej, blev uppringd och har råkat bli lurad att säga att jag har en dator.
  Jag undrar bara, jag behöver ju datorn för att jobba, jag är egenföretagare. Det borde vara då möjligt att bara skicka en anmäla att min dator blev ”plomberad”?
  Eller är det så att dom kräver att man betalar 2 licens, en som företagare och en som privatperson? Det läste jag nåstans, men det verkar som en även tokigare tolkning av lagen.
  När kan vi förvänta oss att första domen kommer? Jag är jättesugen att bråka med dom, men måste säga att jag har varken tid att ta mig till Luleå eller pengar i fall att domen skulle stödja Radiotjänsts tolkning, vilket, även om uppenbart orättvist, är en möjlighet, med tanke på det politiska trycket på saken och på Radiotjänsts Stasi metoder och deras inblandning i politiken.

  • Först och främst, du behöver inte åka till Luleå eftersom man inte behöver (eller ens får) närvara när Förvaltningsdomstolen avgör fall. Det är enbart skriftlig kommunikation som gäller (samt telefonsamtal om man har frågor såklart).

   Men det är mycket tid som går åt till att förbereda och formulera sig i yttrande och överklagan, det är det.

   Jag tror du har rätt, utifrån vad förarbeterna anger, att du riskerar att betala avgiften dubbelt som egenföretagare iom Radiotjänsts tolkning. För en egenföretagare är ju både en privatperson och ett företag samtidigt och Radiotjänst hävdar att när en privatperson använder sig av företagets dator, då är privatpersonen avgiftspliktig.

   Plombering är upp till Radiotjänst om de godkänner det eller ej, så jag tycker det är mycket tveksamt om det kan hjälpa.

 14. Senaste nytt, som alla säkert fått nys om: Förvaltningsrätten går på Radiotjänsts linje. För den som har ett fall igång just nu, är det värt att överklaga, i väntan på Kammarrätten? Är det fortfarande till Förvaltningsrätten man överklagar?

  • Det är fortfarande till Förvaltningsrätten man överklagar, varje fall ska hanteras för sig. När kammarrätten har hanterat de fallen som hamnar på deras bord kommer de dock vara vägledande för Förvaltningsrätten.

 15. Hej Emil
  Jag har en fråga angående en arbets dator och TV-avgiften.
  Jag jobbar som en ingenjör på en konsult företag och har en bärbar dator som jag har fått från företaget. Det är inte jag som äger den, utan jag använder den så länge jag jobbar på företaget.
  Radiotjänst anser att jag måste betala tv avgiften för den, men det känns väldigt fel. Kan man argumentera att eftersom det inte är en permanent innehav av utrusningen att man ska inte betala tv avgiften, eller vad bör man skriva till de för att bestrida fakturan?
  Tack på förhand
  Med vänliga hälsningar
  Alexej

  • Hävda att det är företagets utrustning och att företaget hanterar alla företagets kostnader centralt, så att du är övertygad om att det redan är hanterat.

   Radiotjänst kommer dock att svara att eftersom det är du som använder den, så är det också du som har betalningsansvaret. Det är dock möjligt att Förvaltningsrätten kan göra en mer rimlig tolkning där.

 16. Hi Emil, thanks for this post although I read through google translate.

  I recently received both invoice and a decision letter from legal department of Radiotjänst. However, my computer is bought abroad and brought into Sweden for short-time use. so I am wondering:
  1. Can I appeal on the ground of the temporal use (6a Act) ?
  2. Should I pay the invoice before deadline? will there be troublesome if it goes to Kronofogden?
  a lot of thanks!!

  • Sorry for me being late with the response. Life has kept me busy. I can answer more in detalj on my facebook-page https://www.facebook.com/isberg.emil and there you can send me Radiotjänsts respons also.

   To answer your questions:
   1) You can ofcourse use whatever ground you want for appeal, but the temporal use is limited to 14 days. Radiotjänst has ofcourse no way to control that so you can use it anyway.
   2) It is somewhat greater risk to NOT pay, but worst case scenario is that you has to pay when Konofogden arrives. You should tell Kronofogden that you are not in agreement with Radiotjänst about the dept though. I would not pay an invoice that I felt was wrong, but if you want to limit the trouble (and the constant threats from Radiotjänst) then I suggest that you pay. Radiotjänst will pay it back if they (or Förvaltningsrätten) reverse the decision.

   Good luck.

 17. Tyvärr (men ganska väntat) verkar det ha kommit ett antal domslut idag till Radiotjänsts fördel. Men en sak som verkar oklar i rapporteringen är om det är datorinnehav eller ”datorinnehav med tillgång till internet” som är avgörande. Kan någon bringa klarhet? Naturligtvis måste det här överklagas, men det vore bra att veta vad förvaltningsrätten egentligen säger.

   • Jag har nu skummat de nitton första domarna, och det verkar inte som om det finns någonting i Förvaltningsrättens bedömning som utesluter att även en dator *utan* internetuppkoppling kan komma att betraktas som en avgiftspliktig tv-mottagare. Tvärtom skriver domstolen (i formuleringar som med vissa varianter är genomgående i de olika domsluten):

    ”Sättet att distribuera TV-program har förändrats över tid och flera TV-bolag sänder numera hela sitt programutbud via internet. En stor del av allmänheten väljer också att inte införskaffa en traditionell TV-apparat utan tar istället del av hela det samlade schemalagda programutbudet via internet genom annan teknisk utrustning. Även om denna utrustning främst används till andra ändamål är ett av dess användningsområden således även att ta emot TV-program.
    En dator är därför enligt förvaltningsrättens mening en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. Den är därmed att anse som en TV-mottagare såvitt avser frågan om radio och TV-avgift.”

    Än så länge kräver inte RIKAB avgift för datorer utan internet, men det kanske bara är en tidsfråga innan vi är där. Å andra sidan borde man i så fall kunna hävda att ens dator som tv-mottagare betraktad är varaktigt obrukbar (om hushållet helt saknar internet), vilket enligt lag ska befria från tv-avgift.

   • Propositionen som behandlar detta, RIKAB och nu även förvaltningsdomstolen använder ordet dator på ett väldigt lättvindigt sätt.
    Jag har ställt en fråga till regerings kansliet om dom någonstans har en definition på vad en dator är men det hade dom inte.
    Det finns ju många datorer som är anslutna till internet men som inte kan ta emot TV sändningar över internet då dom inte har nödvändig mjukvara för det, typ styrdatorer och servrar.
    Man kan kanske kan få systemet att braka ihop om man tvingar RIKAB att även ålägga alla aktörer som har sådan utrustning (som dom tydligen anser är en TV-mottagare eftersom det är en dator uppkopplad mot internet) att också betala TV-Licens.
    Det kommer garanterat att orsaka ännu större uppståndelse och då kanske RIKAB backar.

   • Tidigare (innan SVT började lägga ut sitt programutbud på internet) så har en dator med TV-kort betraktats som TV-mottagare, medan en dator utan TV-kort eller liknande inte har betraktats som TV-mottagare. Om en dator nu i sig skulle komma att betraktas som TV-mottagare, oavsett internetanslutning, så innebär det ju ett avsteg från en tidigare etablerad princip. TV-kortet kan i det här fallet ses som motsvarande modemet som man ansluter till internet med. Om det är datorn som är TV-n så borde det ju även tidigare ha varit datorn som var TVn, och det har det ju inte varit. Jag vet inte om det finns något rättsfall på det eller om det bara har varit RIKABs tolkning.

 18. Jag tror att alla måste överklaga till Eu-domstol.Jag väntar nu på ett brev från FR och vill överklaga beslutet.Jag tror inte att svensk domstolar vill respektera er och mig så tänker jag att skriva till Eu-domstol men jag ska behöva hjälp att skriva det. Jag tror att jag blir kriminella snart(jag ska inte betala för varor som jag har inte).tänker Ni att Eu-domstolen kan hjälpa?? Kanske måste man prata med muslimer terrorister och fråga om hjälp??(ironisk)

 19. KODEX
  FÖR
  EU-ONLINERÄTTIGHETER
  Kapitel 2: Tillträde till de tjänster och tillämpningar som man själv väljer3
  (1) Alla i EU ska kunna nå och distribuera information och använda de tillämpningar och
  tjänster som de själv väljer via elektroniska kommunikationsnät.
  De grundläggande friheterna och rättigheterna för fysiska personer, som garanteras i
  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Europakonventionen
  om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och de
  allmänna principerna i EU-lagstiftningen, ska respekteras i detta sammanhang.

  • Hej, här har du bra underlag till överklagan från en professor fr KTH som uttalade sig i Svenska dagbladet idag : ”Det finns två möjligheter att gå vidare. Den ena är att definiera en tv-mottagare för sändning över internet som den programvara som är nödvändig för att ta emot tv-program från utgivarens sändning. I dag är det Adobe Flash Player version 10.1 eller högre och i framtiden kommer det vara annan programvara. Definitionen är därmed teknikneutral.

   Alternativet är att en internetansluten dator inte utgör en avgiftspliktig tv-mottagare av följande skäl som alla går att stödja på förarbetena. Tv-sändning över internet är inte utsändning eller vidaresändning; datorn är inte avsedd för att ta emot tv-program eftersom nödvändig programvara inte kan förutsättas samt att tjänsten kan ses som beställ-tv för vilket radio- och tv-lagen inte gäller (eftersom SVT Play förutsätter så kallad central interaktivitet, se Prop. 2009/10:115).”

   • Tackar för tipset. Lagstiftaren har avsiktligt undvikit att binda upp sig i nuet, trots att det är jätteenkelt att anpassa just tv-licens-lagstiftningen. (Den lagen ändras nästan varje år.)

  • Hej, tror det är bättre om du använder följande texter i Eu-dokumentet du hittat:

   Rättigheter och principer som ska tillämpas på tillträde till och användning av onlinetjänster
   Kapitel 5: Förhandsinformation innan ett avtal ingås online.

   ”(1) Varje konsument i EU har rätt att erhålla entydig, korrekt och begriplig information
   om de viktigaste aspekterna av en produkt eller tjänst innan de gör ett onlineköp.
   Denna information ska omfatta produktens viktigaste egenskaper, priset inklusive skatt,
   leveranskostnader, betalningsvillkor, leveransvillkor, villkoren för genomförande av
   tjänsten, —Den konsument som gör en onlinebeställning har rätt att erhålla ett mottagningsbevis påbeställningen utan onödigt dröjsmål och på elektronisk väg24.

   (2) Rätten att erhålla viktig information i god tid innan man blir bunden av ett distansavtal
   eller anbud omfattar också finansiella tjänster –Informationen bör vara entydig och heltäckande
   och inbegripa uppgifter om leverantören och den finansiella tjänstens viktigaste
   egenskaper, som priset inklusive alla skatter, betalningsarrangemangen eller villkoren
   för genomförandet. –”

 20. Jag har precis sagt upp mitt bredband. Bestämde mig för det igår, men det tog ett dygn innan jag orkade göra det. Ångest, ångest. Visst, jag har varit utan internet under kortare perioder tidigare, när mina datorer har varit kass, men detta är första gången på ganska exakt 15 år som jag självmant avbryter min nätkoppling och dessutom utan utsikt att jag ska få tillbaka den.

  Så fort jag har fått bekräftelse från min ISP tänker jag dock återvända till RIKAB med uppsägningen som stöd och hävda att jag inte längre har någon tv per det datum som står i bekräftelsen. Sen får vi se hur länge det dröjer innan RIKAB kommer fram till att min dator är en tv även utan internet. (Det vore i så fall logiskt utifrån lagen eller i alla fall RIKAB:s hittillsvarande tillämpning av den på traditionella tv-apparater, eftersom de är avgiftspliktiga även om man inte har någon kabelanslutning eller antenn.) Jag skulle dock tro att deras första svar blir att jag inte kan säga upp tv-avgiften innan jag har gjort mig av med tv, d v s att jag blir tvungen att återkomma till dem efter att mitt abonnemang har löpt ut.

  • Det skall inte vara abonnemanget utan den fysiska utrustningen som avgör. Enligt vad jag har läst på andra ställen så försöker RIKAB ibland få det till att man måste vänta till bindningstiden gått ut, men det beror på att inte alla deras handläggare har koll. Har du t.ex. ADSL-anslutning så kan du hävda att du har kasserat eller permanent lagrat undan ADSL-modemet. Bor du så att den fysiska bredbandsanslutningen ingår i lägenheten är det värre.

   • Räcker det inte med att bara säga att man saknar kabeln som går mellan bredbandsjacket och datorn? Om man inte har en kabel, kan man inte koppla upp sig mot nätet.

  • Sorligt att du behöver ge upp Internet. Vi får hoppas att det kommer in något mer modernt parti i riksdagen (och helst Regeringen) som kan se till att ändra den situationen.

   • ’Behöver’ vore kanske att ta i. Vissa inkomster har jag ju, även om de inte är stora, så ett visst utrymme för omprioriteringar har jag. Men, visst, en höjning på 67% av min internetkostnad – vilket är vad den nu införda internetavgiften till RIKAB innebär – är ju ingen liten ökning.

 21. Anders Püschel@. Nä, det hela som nu hänt leder till oanade konsekvenser, oanade! Det räcker inte att du gör dig av med ditt abonnemang, du måste göra dig av med ”TV:n”. Tyvärr. Det finns kylskåp som har en skärm där man kan se något, de kan teoretiskt visa TV, så om du har ett sådant kylskåp…

 22. Betalar banken för alla uttagasautomater?De har system och är anslut till internet.Kan jag titta på tv i bankomater????Många ”tekniska” datorer har också system och internet. Enligt radiotjänst logik uttagsautomat är en tv. Paranoi

 23. Kan ha hittat en kryphål som ingen har tänkt på.
  I prop. 2005-06:112 under 15.2.4 finansiering, avgiftsskyldighet och innehav av TV, står det i utredningens förslag att
  ”Skyldighet att betala medieavgift skall dock inte föreligga vid innehav av sådan teknisk utrustning som endast genom anslutning till Internet tar emot utsändning eller vidaresändning av TV-program från SVT, SR och UR.”
  Sidan 89 för de som vill läsa och länken är:
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/01/11/65e42afa.pdf

  Nu vet inte jag om detta faktisk är något kryphål, det överlämnar jag med varm hand till de som är juridiskt kunniga. Men om jag inte missminner mig hänvisar både radiotjänst och förvaltningsrätten till förarbetet och denna prop bör räknas som ett förarbete. Därför borde denna text gälla.

  • Tyvärr inte. Stycket är propositionens sammanfattning av förslaget från den utredning om avgiften (SOU 2005:2) som föregick propositionen. Propositionens eget förslag i fråga om avgiften är ett annat och anges i rutan omedelbart före det citerade stycket.

 24. Hej!
  Har förvaltningsrätten eller radotjänst någon som helst makt att kunna kontrollera att man har internetuppkoppling?
  Jag har en arbetsdator som är ”plomberad” som jag använder i hemmet..Radiotjänst vill att jag skall betala tv avgift..Jag vägrar då det är en arbetsdator samt att den är plomberad och att jag inte behöver internetuppkoppling i hemmet då jag kan arbeta med sådant som inte kräver uppkoppling..

  • Nej, Radiotjänsten och Förvaltningsrätten har inte någon lagstadgad möjlighet att få information om Internetabonnemang från Internetleverantörer. De kan säkert fråga, men jag är osäker på om de ens skulle göra det.

   • Hej,
    Tack för ditt svar, kommer att hävda att jag inte har internet, då jag har det i närliggande kontor, samt 100 meter från mitt hushåll. Dvs att jag bara har min arbetsdator i hemmet för att utföra arbeten som inte kräver internetuppkoppling..

 25. Hej igen! Tack för din hjälp! Det du skriver gör skilnad och det har hjälpt mig! Radiotjänst eller juristgruppen har ändrat sitt beslut efter att jag överklagat! De tog bort min faktura och skrev att jag inte har några skulder hos de!!!! Det tog nästan 2 månader och 2 överklagan men det gick! Yeeeaa! Tusen tack!

  • Äntligen ett positivt resultat. Grattis!
   Det skulle vara givande och intressant, att få se hela din korrespondens och argumentering.
   Kanske kan den läggas upp, som en mall för hur man skall gå tillväga.
   /Lennart

 26. Japp dom vek sig….har inte internetuppkoppling men arbetsdator hemma…
  Fick tillbaka inbetalda pengar och behöver ej betala licensen…

 27. Rikab håller på att driva mig till vansinne!
  Jag bestrider konstant fakturorna som kommer men det enda jag får tillbaka är påminnelser. Efter första bestridan jag gjorde fick jag avslag på omprövningen då dator med internet ansågs vara avgiftsbelagd utrustning. Efter att ha yttrat mig i det ärendet skickar dom bara påminnelser! Summan med avgifter och ränta bara stiger och Rikab verkar konsekvent ignorera mig och skickar fakturor som om jag bara glömt att betala. VAD SKA JAG GÖRA? Det är verkligen helt offatbart att ett företag med statlig uppgift behandlar en på det här viset! Jag har aldrig varit med om motstycke i någon kontakt med något annat företag!

  • Jag har också bestridit och fått avslag från RIKAB. Det har nu nått förvaltingsdomstolen i Luleå till vilka jag har yttrat mig om varför jag anser RIKAB har fel i sin argumentation.
   Jag har dock konstant betalat deras fakturor (uppe i två stycken nu) och jag kommer får tillbaka dom pengarna när, eller snarare om, förvaltningsdomstollen fäller till min fördel.

   • Jag ska villigt erkänna att jag är barnsligt envis och tvär i sådana här situationer. Jag kan bara inte drista mig till att betala deras fakturor.
    Efter senaste påminnelsen från RIKAB vände jag mig direkt till förvaltningsrätten men det svar jag fick därifrån var bara än mer förvirrande.
    Kopia på handling sänd till RIKAB
    ”Bifogade överklagan har kommit in till förvaltningsrätten i stället för den myndighet som meddelat det överklagade beslutet.
    Handlingen kom in till domstolen den 12 september 2013 och sänds därför till er för handläggning.”
    Som jag tolkar det lämnar förvaltningsrätten åter igen över ärendet till RIKAB? Det kan kanske vara av något värde att det kommer från rätten men betyder det att förvaltningsrätten inte tänker handlägga mitt ärende så är jag ju helt utelämnad åt RIKAB.
    Jag funderar också på att göra en anmälan till J.O.
    Jag tvivlar starkt på att det skulle generera något för min egen del men ju fler som protesterar ju bättre är det väl.

  • I mitt fall pga att jag saknar utrustning avsedd för tv-mottagning och pga att dom inte varit i kontakt med mig öht.

  • Det kan absolut vara en idé att ljuga för Radiotjänst. Det är inte något jag rekommenderar, men Radiotjänst har åtminstone ingen lagstadgad möjlighet att göra sådana kontroller av uppgifter.

 28. Så, skickar iväg mitt första bestridande idag, fick fakturan i fredags. Jag återkommer för stöd och info om hur det går. Tack på förhand alla, speciellt Emil.

 29. Hej jag har lyckats bestrida radiotjänst och slipper nu betala TV-avgift i framtiden. Men de vill fortfarande att jag ska betala för den tiden jag ”hade” en dator, även om datorn vid det tillfällen inte var i brukbart skick. Kan jag fortfarande bestrida även fast radiotjänst tagit beslut att jag skall betala?

 30. Hej Emil!

  Jag fick hem en faktura efter ett telefonsamtal där de som vanligt satte dit mig då jag erkände att jag använder internet från min lur eftersom jag inte hade någon aning om den nya internet lagen. Jag blev så förbannad att jag dagen efter gjorde mig av med all utrustning eftersom jag ändå är på mitt arbete 10h om dagen där jag använder internet. Ringde de dagen efter fär att berätta detta men tyket sa on att jag måste vänta på fakturan och sen överklaga.

  Då hittade jag din sida och gjorde precis som du skrivit. Idag fick jag detta: ”Du skriver i ditt brev att du saknar utrustning. Vid telefonsamtalet har du medgett innehav av internetuppkoppling i ditt hushåll. Du kan överklaga detta beslut skriftligen via brev e-post eller fax. Du MÅSTE betala fakturan tills vi fattat ett beslut annars hamnar skulden hos kronofogden”

  jag VÄGRAR att betala. Vad gör jag?
  Sara

 31. Sara
  Du kan göra så här…säg upp ditt internet innehav omedelbart…vet ej vilken uppsägnings tid du har men max 3 månader förhoppningsvis…få din uppsägning skriftligen när internet abonnemanget tar slut…efter det så har du ingen internet uppkoppling. Sedan hävdar du att du bara använder internet på arbetet för att utföra dina privata göromål…Ingen uppkoppling ingen licens…..
  Skicka in uppsägningen till Radiotjänst…med ett bestridande att inte betala mer licens efter uppsägningen…
  Du kommer få betala ett kvartal då du sagt att du har internet..

  • Hej Emil!

   Kruxet är att jag använde internet från mobilen (iPhone som ett modem) men den har jag helt enkelt gett bort till brorsan för jag har min jobbtelefon. Så det abbonemanget används av någon annan nu. De vet om att jag använde internet från mobilen. Kan se fortf kräva att jag ska betala?

   Med vänlig hälsning,
   Sara

   • Radiotjänst kan alltid kräva att du ska betala. De har specialundantag i lag för att med nästan inget underlag ställa betalningskrav på den enskilda. Dock behöver de inte ha rätt. Därför ska man alltid bestrida och överklaga fakturor/beslut som man inte är överens med.

    • Så om jag återigen överklagar denna faktura med att förklara att mobiltelefon och dator är borta ur hemmet, ska jag inte betala denna faktura heller? Även fast det står att jag kommer hamna hos kronis om jag inte gör det?

     • Det beror på vad som du sagt tidigare. Du kan bestrida innehav av Tv-mottagare. Du kan också meddela att du sedan någon vecka gjort dig av med dator samt smartphone så att du inte ens har det längre. Att du bara haft det på prov under mindre än två veckor. Det kommer förhoppningsvis tolkas som en avregistrering.

 32. Lång historia kort! dom var hem till mig när jag inte var hemma, min tjej öppnade och kontrollanten frågade om hon hade TV. Ja jag har en TV men jag bor inte här och han som bor här är inte hemma så du får återkomma. Varpå denna idiot till kontrollant fyller i tv innehav och skriver sambo erkänner, säger till tjejen att om jag inte betalar kommer polisen att hämta mig. Först och främst visade varken han eller min tjej nån form av legitimation och sen skrev inte min tjej under blanketten heller för delen. Hon ringer mig efter han har gått och är upprörd vilken gör att jag ringer Radiotjänst och frågar hur dom arbetar i sin jakt på ”tv smitare”. Fick till svar att de måste blivit något fel och att de skulle ordnas. Efter att haft kontakt med dom 6ggr och fortfarande får räkningar hem så frågar jag damen i andra änden av telefonen om jag ska betala dessa påminnelser för att undvika att hamna hos kronofogden, nej då medger du ju tv innehav säger hon och ber mig skicka ett mejl till dom med en överklagan. Sagt och gjort får tillbaka en kopia av den tidigare kontrollblanketten och ytterligare en påminnelse om att jag ska betala. Då släppte jag allt och ringde dom och frågade rakt ut vad det är för utpressning dom kör med och återigen frågar hur jag ska göra med påminnelserna jag fått, samma där betalar du så erkänner du. Igår fick jag två brev från kronofogden, tack för den Radiotjänst! Har du nått bra tips hur jag ska kunna lösa den här situationen? Har skickat ytterligare en överklagan igår som jag väntar svar på
  Mvh/ Jonathan

  • Rent principiellt tror jag inte att Radiotjänsts pejlare måste visa legitimation, åtminstone finns det ingen lagtext som kräver det.

   Dock om din tjej sagt att hon inte bor på din adress så borde hon inte kunna räknas som din sambo. Jag tror absolut att du har underlag för överklagan.

   Skriv något såhär: ”Er personal som var och hälsade på mig på måste ha missförstått min flickvän, hon är för det första inte boende i mitt hushåll och för det andra så visste hon inte varför personen, som inte identifierade sig, ville sälja på mig en Tv. Jag har ingen utrustning i mitt hushåll som är avgiftspliktig och bestrider därför betalningskrav.”

 33. Hej Emil! Nu behöver jag verkligen din hjälp.
  Jag har precis fått tillbaka från radiotjänst att jag ska betala 63kr. Jag ska ”betala radio och tv avgift tills radiotjänst har tagit emot ett medd. om att ditt mottagande av tv innehav har upphört”.

  Det står även att sista betalningsdag är 2013-11-03… men den är för en månad sen? Jag fattar ingenting?

  Räknas inte mitt överklagande som en avanmälan? Eller vill de ha intyg att mitt abbonemang är uppsagt? det går ju inte eftersom jag klart och tydligt skrivit i min överklagan att jag helt enkelt bara överlåtit det till någon annan? (bindningstid finns)

  Vad vill de att jag ska göra?

  MVH/
  Sara

 34. Hej Emil!

  Jag tror jag har fattat! Sorry, menar de att anledningen till att jag ska betala 63kr är för att de tagit betalt från att jag medgett innehav tills dess att jag avanmält? Det står även att sista bet dag är om 3 v så my mistake.. Är jag nu avskriven? Vet att jag borde ta d med kundtjänst men har ingen lust att ringa de.

  Mvh

  • Det låter som om du är avskriven. Eventuellt skulle du kunna bestrida även de 63 kronorna, med hänvisning om att det rör sig om en period kortare än två veckor som du enligt Radiotjänst innehaft Tv-mottagare. Men det är kanske bättre att låta björnen sova?

   • Björnen sover inte länge….
    I Augusti fick vi beslut att vi inte skall betala licens…
    De har redan ringt min fru och hushållet har fått 2 brev med varför man skall betala licens…
    En jakt utan dess like..
    Tänk om polisen varit lika aktiv !!??

    • Fick du beslut från Radiotjänst eller Förvaltningsrätten?

     Radiotjänst agerar med maffia-metoder.
     En kompis frågade dem hur han kunde göra för att de skulle sluta komma med sina ”erbjudanden” och de svarade att han skulle anmäla Tv-innehav och börja betala Tv-licensen. Tänk om andra marknadsförare fick göra på motsvarande sätt.

   • Beslut kom från Radiotjänst…
    Det mest tragiska är att denna informations lapp som kommer med posten där Radiotjänst vill att du skall betala och påstår vidare att:
    Public service är ”reklamfritt”…..
    ”fri från politisk påverkan”…..
    ”Radio och tv som intresserar och berikar”…..
    ”Man kan säga att programmen görs på uppdrag av dig” hahahaha….
    Finner inga rätt där…..

 35. Hej Emil!

  Radiotjänst var och knackade på min dörr och fångade mig oförberedd. Jag medgav att jag hade en dator och tv till deras kontrollant men han gav mig en kopia på hans blankett och där har han bara kryssat i ”TV”. Jag antar då att dom bara vet att jag har en TV enligt hans rapport, och kanske kan smita undan genom att säga att vi har dumpat TV’n? Jag har nu fått en faktura som jag inte vill betala. Vad tycker du att jag borde skriva till dom?

  • Det spelar i praktiken ingen roll om det är ikryssat TV och Dator, för avgiften är densamma.
   Jag tycker att du bör betala eftersom du faktiskt har Tv.

   Men det går alltid att ringa Radiotjänst och säga att du ställt Tvn i förrådet, sålt den, eller på annat sätt gjort av dig med den. Radiotjänst kan inte kontrollera det. Och då får du bara betala för en kortare tid.

   • Jag tycker inte att jag bör betala eftersom att TV’n inte används för att titta på TV kanaler och har aldrig gjorts. Vi spelar i princip TV spel på den ibland. Jag använder inte tjänsten som radiotjänst tycker att jag ska betala för, och detta tycker jag är absurt.

    • Det är absolut en viktig princip. Och jag tycker absolut att man ska ifrågasätta varför man ska betala för något man teoretiskt kan använda men inte har någon avsikt att använda. Det är dock ett mycket svårare fall eftersom lagen varit formulerad utifrån att innehav av Tv innebär avgiftsplikt oavsett om man har möjlighet att se på Tv eller ej.

   • Nu såg jag att det står såhär på fakturan:

    ”Den som avanmäler sitt tv-innehav p.g.a orsaker som inte har stöd i lagen (1989:41) om finansering av radio och tv i allmänhetens tjänst kan polisanmälas efter kontrollantbesök.”

    Vad i tusan? Ska man sitta med stängda persienner och vara rädd för att dom kommer och snokar runt ens bostad? Är det radiomaffian som jag har att göra med?

 36. Som utökning av mitt förra inlägg…

  Tror du att jag kan slippa denna första avgift även om jag har sagt till dom att jag hade en TV när dom knackade på?

  Tack!

 37. Hej Emil. Idag fick jag hem ett brev där det står att en kontrolland har vid en avgiftskontroll uppmärksammat att mitt hushåll har en tv-mottagare. Problemet är att ingen kontrollant har varit här och de har inte ringt mig eller något sådant. Brevet dök alltså upp från tomma intet. Det står även ”Vi kommer att skicka dig en faktura om ca 15 dagar. Har du synpunkter på detta, kontakta Radiotjänst”

  Kan de göra såhär? Bara fakturera mig hur som helst. Ingen har ju varit här! Tycker det är helt sjukt. Bör jag kontakta dem eller kan jag bara strunta i att betala?

 38. Hej Emil och alla andra.
  Härom dagen fick jag tillbaka beslut från radiotjänst, och jag vet inte om jag ska bli glad eller inte… de skrev att de ändrat sitt beslut och avskrev de fakturor de tidigare skickat, så det verkar som de inte vill att jag ska gå till Förvaltningsrätten och göra mer liv om mitt fall. Så för min del slutade det bra, mina överklagande fungerade, men, de fortsätter ju dagligen med avgiftsterror, så jag kommer att fortsätta hjälpa andra. Kör på och överklaga så mycket ni kan, vi blir fler och fler protesterar och till slut kommer det förhoppningsvis till en sån nivå att media skriver om det eller att det måste tas nya regelbeslut och ändra lagstiftningen. Så, kör på!!!! Yeeeeeh!