Blodgivning efter 13 aktiva år


För ett halvår sedan tog Socialstyrelsen ett principmässigt viktigt beslut som inte har någon inverkan i praktiken.

Tidigare gällde kravet att en man som har haft sex med en annan man (MSM) skulle bli avstängd från att ge blod för resten av livet, oavsett om det rörde sig om oskyldigt exprimenterande i unga år eller om en faktisk sexuell läggning. Beslutet från Socialstyrelsen innebar att det bara blir ett års avstängning, som betyder att endast MSM med aktivt sexualliv blir drabbade av beslutet.

Varför skriver jag då att Socialstyrelsens beslut inte har någon inverkan i praktiken? Jag gav nyss blod för 43e gången och naturligtvis läser jag noggrant blodcentralens information gällande när man inte ska ge blod. Där står det ”Landstinget Västmanland”, ”Före varje blodgivning”, ”Dok nr-utgåva GI040-3” samt ”Gäller fr o m: 2010-03-05”.

Välkommen till Blodcentralen!
Tack för att du ställer upp som blodgivare. Som blodgivare kan du hjälpa andra till liv och hälsa! Blodgivningen ska inte ge besvär varken för dig eller för den som får ditt blod. Läs informationen om när man inte ska ge blod. Fyll sedan i hälsodeklarationsformuläret på nästa sida. Om något är oklart, ställ gärna frågor till blodcentralens personal.

Information om när man inte ska ge blod
Uppehåll med blodgivning viss tid, efter

 • infektionssjukdom, kirurgiskt ingrepp, annan behandling inom sjukvård eller tandvård, vaccinering, akupunktur
 • resor utanför Europa och längre tids vistelse i område där infektioner, som kan överföras via blod, är vanliga
 • håltagning (piercning), tatuering
 • fängelsevistelse: 6 månaders uppehåll

Sexuellt umgänge kan ge risk för överföring av smittämnen som kan överföras med blodtransfusion. Därför gäller följande:

 • Uppehåll tre månader efter samlag med en ny partner, såvida inte längre uppehåll gäller enligt nedan
 • Uppehåll sex månader efter
  • samlag med en person som har vistats länge i område där infektioner, som kan överföras med blod, är vanliga
  • samlag med någon person som inte ska ge blod (se nedan)

Personer som inte ska ge blod:

 • En man som har haft samlag med en annan man
 • Den som har betalat eller fått betalt för samlag
 • Den som – utanför sjukvården – har injicerat sig (sprutat in) eller har låtit sig injiceras med narkotika, anabola steroider, tillväxthormon eller annat preparat
 • Den som är smittad med hapatitvirus B eller C, HIV (aids-virus), HTLV-I/II eller vissa tropiska sjukdomar

Notera raden med ”Personer som inte ska ge blod: … en man som har haft samlag med en annan man. Irriterande blodgivare som jag är kunde jag inte låta bli att ställa frågor till blodcentralens personal gällande den formuleringen, särskilt med hänvisning till socialstyrelsens tidigare beslut. Svaret jag fick från första personen var att hon inte kände till socialstyrelsens beslut. Den person som tappade mig på blod kunde dock informera mig om att det fanns flera beslutsfattare som behövde fatta bifallande beslut för att socialstyrelsens beslut skulle påverka dem. Därför skriver jag att socialstyrelsens beslut inte har någon inverkan i praktiken.

Jag fick tillsammans med informationen om mina tidigare tappningar även en kortare sammanfattning av ovanstående text, med signaturen ”BlodcentralernaVästmanland Version 3.00”.

Kort information om när man inte ska ge blod
Enligt Socialstyrelsens bestämmelse och läkemedelsföretagets tilläggskrav gäller följande:

Uppehåll med blog-/plasmagivning viss tid, efter

 • infektionssjukdom, kirurgiskt ingrepp, annan behandling inom sjukvård eller tandvård, vaccinering, akupunktur
 • resor utanför Europa och längre tids vistelse i område där infektioner, som kan överföras via blod, är vanliga
 • håltagning (piercing), tatuering

Sexuellt umgänge kan ge risk för överföring av smittämnen som kan överföras med blodtransfusion. Därför gäller följande:

 • Uppehåll 3 månader efter samlag med ny partner, såvida inte längre uppehåll gäller enligt nedan
 • Uppehåll 6 månader efter
  • samlag med en person som har vistats länge i ett område där infektioner, som kan överföras via blod, är vanliga
  • samlag med någon person som inte ska ge blod (se nedan)

Personer som inte ska ge blod:

 • En man som har haft samlag med annan man
 • Den som har betalat eller fått betalt för samlag
 • Den som – utanför sjukvården – har injicerat sig (sprutit in) eller låtit sig injiceras med narkotika, anabola steroider, tillväxthormon eller annat preparat
 • Den som är smittad med hepatitvirus B eller C, HIV (aidsvirus), HTLV-I/II eller vissa tropiska sjukdomar

Vad är då dessa ”läkemedelsföretagets tilläggskrav” som hänvisas till? Jag har ännu inte hittat något skriftligt om några sådana tilläggskrav, men personen som tappade mig på blod berättade att orsaken är att lagstiftningen i USA inte tillåter läkemedel baserat på blodplasma från vissa donatorer och då vill ju naturligtvis läkemedelsföretaget inte ha sådant blod då de vill sälja till USA. Så i princip baseras alltså blodcentralens krav på Socialstyrelsens bestämmelser och USAs önskemål. Är det bara jag som tycker att det låter konstigt?

Som jag beskrivit tidigare i min sammanfattning av remiss-svaren till Socialstyrelsens förslag om blodgivning anser företaget Octapharma att halvårs karenstid för män som har sex med män inte är förenligt med Plasma Master File och därmed inte med inköp av plasma till läkemedelsframställning, Läkemedelsindustriförening påtalar nödvändigheten av plasmaförsäljning i läkemedelstillverkningsprocessen och hänvisar till EUs 2004/33/EC samt anger att den generella tolkningen i Europa är att män som har sex med män (MSM) är permanent avstängda från blodgivning, Läkemedelsverket hänvisar också till EUdirektiv och hävdar att Socialstyrelsens reglering liknar den som anges i punkten 2.1. i bilaga 3 i direktiv 2004/33/EG där det bl.a. anges att personer vars sexuella beteende utsätter dem för en hög risk för allvarliga infektionssjukdomar som kan överföras via blod ska vara permanent avstängda från blodgivning för allogena givare.

Jag tycker att det är jättebra att blodcentralerna kan få en alternativ inkomst genom att sälja överbliven blodplasma till läkemedelsföretagen, och jag förstår också läkemedelsföretagens behov att uppfylla kundens behov, men det är fel att likaställa sexuellt beteende med sexuell läggning. Läkemedelsverket (som ansvarar för godkännanden och kontroll av läkemedel) likaställer sexuellt beteende med sexuell läggning genom att de hänvisar orsaken till varför MSM ska stängas av på livstid till punkten om sexuellt beteende. Läkemedelsindustriföreningen hävdar att även om det inte finns någon text som uttryckligen säger det är den generella uppfattningen inom EU att MSM ska likaställas med sexuellt riskbeteende. Octapharma vill naturligtvis sälja sina produkter utomlands och gör samma tolkning att MSM ska likaställas med sexuellt riskbeteende.

När ska de förstå att sexuell läggning inte är ett beteende. Om man gillar män behöver inte innebära att man automatiskt är polyamorös, eller hittar nya tillfälliga kontakter hela tiden. Och oavsett så finns det andra punkter i reglerna som begränsar det.

Vad gör MSM till ett riskbeteende för blodsmitta?

Analsex har jag hört som orsak, eller mer specifikt att ändtarmen har lätt att uppta smittoämnen. Jag håller med om att analsex faktiskt är ett beteende och möjligtvis ett riskbeteende, men om man permanent skulle stänga av alla som har haft analsex från blodgivning blir det nog få blodgivare som får ge blod.

Jag har också hört att orsaken är att MSM har sex med flera olika partners än vad som är vanligt. Jag skulle säga att det är först och främst en fördom, samt att en kille eller tjej som har sex med flera olika personer i veckan fortfarande får ge blod så länge som det inte handlar om MSM. Det finns en 3-månads-regel för nya bekantskaper dock, oavsett kön.

Det finns sammanfattningar som hänvisar till statistiska analyser som anger att just MSM är en högriskgrupp för blodsmitta, men ofta hänvisar rapporter till varandra där analyserna är väldigt gamla och det finns även outredda områden för att se varför man får ett bestämt resultat i den statiska analysen. Det man missat är att ställa frågan Finns det något annat beteende som kan orsaka ett sådant resultat?. Jag vill gärna se fler rapporter och bättre underlag. Det borde vara fler som intresserar sig för just likabehandling inom lagstiftning, även om det inte handlar om rättigheter utan om frivillighet.

Internationellt verkar de flesta media tro att Sverige har lyft den permanenta avstängningen från och med mars, men verkligheten är inte riktigt så enkel.

Läs gärna mina kommentarer på det förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet som skickades ut den 23e januari 2009.

Jag tycker att alla personer som får och kan ge blod också ska ge blod. Att reglerna är diskriminerande ska inte vara ett hinder för andra att göra en god gärning. Dock får man gärna föra fram synpunkter på reglerna till personalen vid respektive blodcentral, samt ställa frågor till kandidater som ställer upp till landstingsvalen.

Intressant?

Kommentera gärna om du har hört fler orsaker om varför MSM skulle vara riskbeteende, eller om du vet vart man ska vända sig med funderingar kring blodgivning.


5 svar till “Blodgivning efter 13 aktiva år”

 1. Att tro att alla män som har sex med män har analsex är ju också ett felslut, men jag förstår om de inte vågar specificera beskrivningen. Hur är det med heterosexuella som har analsex?

  • Heterosexuella som har analsex får ge blod utan någon som helst begränsning. Jag läste förövrigt för något år sedan en undersökning som hävdade att heterosexuella par hade mer analsex än homosexuella par.

   • Jag har misstänkt just det. Heteropar är ju trots allt i en överväldigande majoritet, och även om analsexfrekvensen skulle vara en bra bit lägre än hos MSM-par, så…ja.