Blodgivning, MSM och Venushälsan


std

De flesta känner till att jag är kritisk till att reglerna för blodgivning blandar ihop sexuellt beteende och sexuell läggning. Om inte så har jag skrivit om det i bland andra följande bloggposter: Män som har (haft) samlag med andra män är på livstid förbjudna att ge blod, Vad gör MSM till ett riskbeteende för blodsmitta?, Blodgivning efter 13 aktiva år samt Kommentarer från Blodgivningscentralen och Socialstyrelsen.

Jag fick under Pride tillfälle att prata med Doktor Magnus H från Venhälsan gällande just smittrisk, sexuell läggning och blodgivning. Enligt Magnus finns det inget som helst underlag för att MSM (män som har sex med män) skulle ha ett högre riskbeteende än någon annan. Riskbeteendet är självklart direkt relaterat till det sexuella beteendet och varje blodgivare måste göra en bedömning vid blodgivning om det kan utsätta någon annan för fara. Orsaken till att MSM inte får ge blod beror enligt Magnus snarare på läkemedelsbranschen och de pengar som dras in via plasmaförsäljningen.

”Socialstyrelsen har nyligen beslutat om en ändring i sina föreskrifter, så att det blir möjligt för en person att lämna blod tidigast ett år efter att han eller hon haft ett sexuellt riskbeteende. Till sådant riskbeteende räknas bland annat sex mellan män på grund av en högre risk för vissa typer av blodsmitta.” – Socialminister Göran Hägglund

Vinstintresse gör det svårt att förändra fördomsdiskriminering.

Relaterat: nyheter24 – Fokus på riskbeteende i stället för sexuell läggning, Linus Fremin – Akta dig för bögblod i dina läkemedel!,

Intressant?


Ett svar till “Blodgivning, MSM och Venushälsan”