Bra länkförsedd text om upphovsrätt. #svpol RT:a gärna


Jag anser att kultur för samhället framåt. Att dela med sig av bra kultur är alltså ett sätt att hjälpa samhället utvecklas, en eller flera individer i taget. Hur många noterade förresten att det fanns bra miljöekonomiska tips i Jackie Chans Karate Kid? Det finns, titta igen.

Alltid gäller det att värdera värdet på olika rättigheter. Är författarens rättighet att slippa jobba mer viktig än den miljöintresserade som försöker minska sitt koldioxidutsläpp? Är författarens rättigheter viktigare än jordens miljö? Är egendomsinnehavarens rättigheter viktigare än jordens miljö?

United Diversity, bloggar och engagerar gällande just klimatfrågor. Ett projekt är att samla alla böcker som faktiskt kan hjälpa till att sprida kunskap om klimatförändringar och finns tillgängliga online i ett arkiv för miljöfrågor.

Ta dig nu över till United Diversity och läs Josefs brev till Toby Hemenway, författare till Gaia’s garden: Email to Toby Hemenway re: Piracy

Pingat på intressant.


Ett svar till “Bra länkförsedd text om upphovsrätt. #svpol RT:a gärna”