Kategori: piratpartiet

  • IPRED sammanfattning

    Det som kallats för ”IPRED-lagen” är egentligen ett beslut om ändringar i flera olika lagar på grund av ett äldre EU-direktiv (2004/48/EG): Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Varumärkeslag (1960:644) Patentlag (1967:837) Mönsterskyddslagen (1970:485) Firmalagen (1974:156) Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter Växtförädlarrättslag (1997:306) Det är i stort sett samma…

  • Arboga-barnen, eller hur man missuppfattar ett domslut

    Att genom kedjebrev uppmana oinsatta personer att skriva under något anser jag möjligtvis kan anses vara uppror, uppvigling eller ”mediastorm” och det riskerar att begränsa det demokratiska utrymmet i vårt samhälle. Även om jag håller med om att åklagaren inte borde ha använt dessa känslomässigt starka bilder i sin framställan samt att det finns risk…