Dag 2: Målsägaradvokaternas anförande #spectrial


Jag skrev om advokat Peter Danowskys anförande redan i lunch-artikeln Andra dagen rättegång: färre åskådare på plats, snabbare hantering samt intressantare ämnen, men jag tänkte ta upp det även här för att få samtliga målsägares anförande på en och samma plats.

Advokat Peter Danowsky gick igenom skadeståndanspråken och förtydligade att uträkningarna var baserade på antagandet om minskade intressen för legala alternativ. Skadeståndsuträkningen från IFPI var 6,50 euro per album multiplicerat med det antal kompletta nedladdningar som togs från ThePirateBay. Danowsky påtalade också att det inte ska vara billigare att använda olagliga alternativ mot befintliga legala tjänster, och att grundkostnaden skulle multipliceras med olika värden baserat på när albumet tillgängliggjordes via ThePirateBay ställt i relation till när legala alternativ har tillgängliggjort samma album. IFPI har också dubblat värdet av den skäliga kostnaden för att tillgodogöra för det antagna minskade intresset för skivor och legala tjänster. Danowsky påpekade också att den av tingsrätten framkomna ersättningen endast var hälften av deras egna beräknade skäliga ersättningen. Vid direkta frågor from domstolen förtydligade Danowsky att han ville visa på den samhällsliga effekten av tillgängliggörande samt att det gav en ledning om beräkningsättet för skadeståndet.

Antipiratbyråns jurist Henrik Pontén var mycket kortfattad men läste upp Antipiratbyråns inlaga Bedömning av skador och licensavgifter där deras egna licenskostningsberäkning fick stöd.

Advokat Monique Wadsted gick mer på djupet i sitt anförande och nämnde exempelvis att trackern också är en databas. Hon tyckte också att fildelningsprogramvaran (hon nämnde Azureus som exempel) fortsätter att tillgängligöra till dess man stänger programmet, men jag har för mig att det har med inställningar att göra? Grant Thornton har tagit fram en uppskattad beräkning på vilken skada filmbranschen har lidit baserat på olika länders prisbilder, hypotetiska prissättningar, anpassningar för att ta fram just upphovsrättsinnehavarens del av priset, uppskattning av en förhandsvisninglicens då filmerna fanns tillgängliga på Internet innan de fanns tillgänglig på DVD samt också tillägg för att filmerna tillhandahålls DRM-fritt. Grant Thornton hade också gjort en uppskattning av reklaminkomster för en tjänst som The Pirate Bay till mångmiljonsbelopp. Hon hänvisade också till Grant Thorntons rapport om det i hovrättens underlag. Wadsted påpekade slutligen att Fredrik Neij måste ha känt till att det förekommit torrents som länkade verk som inkräktade på annans upphovsrätt på grund av det epostfilter som han ställt in för sitt epostkonto.

Skadeståndsberäkningarna är överdrivna på många sätt, till att börja med använder Spotify grundsiffran 0,3 öre per album istället för 65 kr. Att dessutom lägga på tillägg för att något är DRM-fritt, antagna mervärden samt en principmässig samhällsutveckling är inte något jag skulle kalla för skälig. Jag håller med försvaret om att faktiska försäljningssiffror för de aktuella verken behövs för att se påverkan före, under och efter den aktuella perioden.

Intressant?


7 svar till “Dag 2: Målsägaradvokaternas anförande #spectrial”

  1. Aja baja! Inte kalla Pontén för ”advokat” för det är en skyddad titiel som han inte har rätt att kalla sig.
    Han är och förblir inget annat än ett ”juridiskt ombud”. 🙂

  2. Du har rätt i att det i alla torrent programvaror finns inställningsmöjligheter för hur länge man ska dela ut en fil. Det är alltså ingen självklarhet att man delar ut en fil upp till 100% uppladdning.

    Märk också att det inte finns några definitiva vetenskapliga belägg för att piratkopiering förorsakar skada. Det har tvärt om flera gånger bevisats att piratkopiering ökar försjälningen på grund av den ökade publiciteten kring ett verk. Fågan om den faktiska skadan blir då ytterlkigare försvårad.

  3. @ghast
    Tingsrätten konstaterade i sin dom att den faktiska skadan är oväsentlig vid bedömningen av vad som ska utgöra skälig ersättning.