Därför ska Folkpartister rösta på Piratpartiet i riksdagsvalet 2010


pp

Jag lyssnade på Jan Björklunds tal i Almedalsparken under Folkpartiets dag där han poängterade det viktiga med att allt ska löna sig (arbete, ansträngning och utbildning) samt naturligtvis att kärnkraften måste förnyas. Samt såklart äldrepolitik. Han lyfte också fram att Socialdemokraterna går till val med samma frågor som de förlorade valet på 2006. Från min synvinkel så var talet mycket bättre än Reinfeldts ståupp-tal och marginellt sämre än gårdagens tal från Lars Ohly.

Folkpartiet liberalerna är ett idéparti enligt deras hemsida. Under 1970-talet började partiet i partiprogrammet betona statens roll för utveckling i form av offentlig styrning av ekonomin och planering, något som ofta förknippas med typisk vänsterideologi. Under 1980-talet återkopplade dock partiet till den tidigare poltiken, och den klyvenheten gjorde att många ansåg att politiken var otydlig. Under 1990-talet tog dock partiet en tydlig borgerlig profil. Så Folkpartiet har gått från en liberal politik över en kort vänster-period till en idag högerideologisk politik. Det är intressant att de fortfarande kallar sig för liberala trots att partiet i stort gått ifrån de liberala idéerna.

Personligen tycker jag att Folkpartiets ungdomsförbund Liberala Ungdomsförbundet (LUF), som under dagen gick runt med t-shirts med texten Unga Folkpartister, fortfarande är mycket liberala, så frågan är hur och varför Folkpartiet har valt en annan politisk linje. Kanske är det att Folkpartiet inte lyckas locka ungdomar utan mer tilltalar de äldre i sin kommunikation.

Piratpartiet kan naturligtvis tänka sig att samarbeta med Folkpartiet om de stödjer oss i våra fokusfrågor. Vår vågmästarstrategi anger naturligtvis inte vilka vi kommer att samarbeta med, men då vi har en grundtanke som tilltalar de liberalt intresserade bland Folkpartiets tidigare väljare kommer vi oavsett föra en politik som är nära Folkpartiets orginaltanke.

Vissa kallar Folkpartiet för att vara ett enfrågeparti utifrån Jan Björklunds tal. Det anser jag är orättvist, fördomsfullt, trångsynt och framförallt respektlöst inför de som har lagt ner mycket tid på att bygga upp Folkpartiets politik.

Intressant?

Uppdaterat: Retorikbloggens analys


4 svar till “Därför ska Folkpartister rösta på Piratpartiet i riksdagsvalet 2010”

    • Jag tog medvetet inte upp några sakpolitiska skäl till varför Folkpartiets väljare bör lägga sin röst på Piratpartiet eftersom jag anser att den grundläggande värderingen är övergripande. Piratpartiet lägger dock grunden för framtidens jobb, har en genomgående framtidsyn på välfärdsstaten och driver frågan om informationssamhället utöver våra tre fokusområden.