ECPAT väljer att stoppa huvudet i sanden


ECPAT menar väl, men det låter falskt när de säger att Piratpartiet ska återkomma när vi har ett konkret förslag. Frågan är snarare varför ECPAT Sverige vägrar lyssna på våra förslag? Jag har vid tre tillfällen personligen efterfrågat en diskussion med representanter från ECPAT Sverige, men hittills har det avböjts.

Blockeringarna som används är så enkla för en enskild användare att kringå, att det snarare motsvarar användandet av öronproppar när grannen misshandlar sin sambo än något faktiskt hinder. Det var vad Ecpat är stolta över att ha infört tillsammans med polisen, så att de och politikerna kan säga att de minsann gjort något åt barnporren. Skiten försvinner tyvärr inte för att man sopar det under mattan.

Accepterar man censur i form av blockering på internet för något ändamål, kommer den ofrånkomligen att sprida sig även till andra områden. Därför är Piratpartiet motståndare till att införa blockering på internet.

Accepterar man censur i form av blockering på internet för något ändamål, kommer den ofrånkomligen att sprida sig även till andra områden. Därför är Piratpartiet motståndare till att införa blockering på internet. – See more at: http://www.europaportalen.se/2010/05/barnporr-blir-murbracka-for-censur#sthash.Vem4bbNE.dpuf
Accepterar man censur i form av blockering på internet för något ändamål, kommer den ofrånkomligen att sprida sig även till andra områden. Därför är Piratpartiet motståndare till att införa blockering på internet. – See more at: http://www.europaportalen.se/2010/05/barnporr-blir-murbracka-for-censur#sthash.Vem4bbNE.dpuf

Blockeringen som Ecpat är så stolta över, går inte att objektivt granska. Listan saknar rättsäkerhet, det finns inte ett domstolsbeslut bakom om en URL ska blockeras eller ej. Det är så vitt jag vet inte möjligt för en utomstående expert, domstol eller annan utomstående part att gå igenom listan för att säkerställa att innehållet stämmer överens med syftet. Och jag tror att de Internetleverantörer som tar del av listan har tystnadsplikt om dess innehåll. Christian Engström, en av Piratpartiets sittande EU-parlamentariker, skrev om blockeringens tillkortakommande redan 2010. Jag själv skrev om att blocklistor och serier inte hindrar något brott samma år. Detta har Ecpat valt att helt ignorera.

Blockeringen som Ecpat är så stolta över, går lätt att gå runt. Ett enkelt tillägg till webbläsaren, som kan ha installerats medvetet eller med hjälp av trojan, gör att blockeringen kringgås. Det är också möjligt att vanlig felsökningsåtgärd som bieffekt gör att blockeringen gås runt. Det är dessutom även möjligt att med en utrustning som är till för att förbättra kommunikationssäkerheten kringgå blockeringen. Man behöver alltså inte vara kriminell eller teknisk expert för att kringå filtret som Ecpat är så stolta över.

ECPAT efterfrågar konkreta förslag, 2010 föreslog jag utbildning, informationsutbyte och andra förebyggande åtgärder som faktiskt kan göra nytta i kampen. Men mer konkret och även mer generellt, så behöver vi något som tar hand om anmälningar när någon snubblar över barnporr (polisanmälan utan risk för den anmälde att själv bli föremål för undersökning), en effektiv och snabb utredning som tar reda på var barnporren befinner sig samt ett internationellt samarbete som gör att man kan följa brotten till dess källa.

Faktiskt är det samma lösning som för nigeriabrev, ”internationella lotterier”, virusinfektioner, och andra internet-relaterad brottslighet. Tyvärr är det så att Polisen har väldigt låg teknisk kompetens när det gäller brott som sker över Internet, det är tyvärr en sanning som bara blir tydligare och tydligare. I jämförelse med europeiska kollegor hamnar svensk poliskår på en bottenplats, och polisprofessor Leif GW Persson har uttalat att den svenska kåren troligen är sämst i världen.

Jag har pratat med experter från många olika branscher som alla beklagar sig över internet-relaterad brottslighet. Ofta har experterna själva sådan teknisk specialkompetens att de själva kunnat spåra brottet till dess grund, men polisen saknar kompetens att snabbt agera och saknar rutiner för att eftersöka förövarna över gränserna.

Så frågan är om vi borde införa en separat myndighet som tar över polisens uppgifter när det gäller just Internet-relaterad brottslighet eller om man kan få polisen att bli bättre på att lösa internet-relaterad-brottslighet? För mig är det åtminstone klart att det behövs bättre möjligheter för att anmäla brott, snabbare utredning av brott samt ett internationellt samarbete.

Det som inte löser något brott är att stoppa in öronproppar när grannen misshandlar sin sambo istället för att ringa polisen. Piratpartiets linje är att barnporren ska BORT från nätet och att de skyldiga ska straffas, inte att man ska sopa problemet under mattan så att vanligt folk inte ser det.

Avslutningsvis, om Ecpat är seriösa med att de äntligen vill lyssna på våra förslag så ställer jag gärna upp. Jag är Internaut och white hat med praktisk erfarenhet av att spåra internet-relaterad brottslighet.

Förövrigt är det mycket fult av Kristdemokraternas huvudkandidat i Europaparlamentsvalet Lars Adaktusson, att använda sig av barns lidande för att komma lite närmare makten i EU.


2 svar till “ECPAT väljer att stoppa huvudet i sanden”

 1. Hej!

  Utbildning och bättre kunskap är ett av ECPATs fokusområden. Vi arbetar ständigt på att förbättra kunskapen om barnsexhandel. ECPAT arbetar för att utbildning om barnsexhandel, offer- och förövarpsykologi införs på alla utbildningar där studenterna kommer att arbeta med eller för barn. Regelbunden utbildning behövs också för rättsväsendet, socialtjänsten, skolväsendet m fl.

  Du efterfrågar också ett sätt att anmäla misstänkt barnsexhandel så att anmälaren inte själv blir föremål för undersökning. Hittar man något på nätet kan man anmäla till polis, man kan också anmäla anonymt till ECPAT Hotline, http://www.ecpathotline.se.

  Vi vill också se effektiva utredningar och bättre internationella samarbeten, precis som du, och detta är förslag som ECPAT Sverige drivit länge och nått flera framgångar med.

  Kontentan är att vi förmodligen inte står så långt ifrån varandra, med undantag för att vi anser att blockeringen behövs som komplement när sidor inte går att stänga ned.

  Vi har svarat på frågor om blockeringen i ett blogginlägg som du gärna får läsa:
  http://blogg.ecpat.se/2014/05/20/svaren-pa-era-fragor-om-blockering-av-sidor-med-overgreppsmaterial-pa-barn-pa-natet/

  Allt gott,
  ECPAT Sverige