Emils kommentarer på vårmötets motioner: SistMenInteMinst-motioner


Dags för sista kategorin som jag gärna kallar för ’sist-men-inte-minst’ eftersom de är precis lika viktiga som A- och B-motionerna.

C01 Större frihet åt riksdagskandidater handlar om att reglerna ska fastställas innan man börjar kandidera för provvalet till riksdagsvalet. Det är rätt grundläggande att man har så mycket klart som möjligt. Och oavsett om motionen går igenom eller ej gäller att styrelsen naturligtvis har rätt att ändra akuta delar i överenskommelser om det behövs. En bra riktlinje är att ha framförhållning och redan nu sätta scheman när avtal och liknande ska vara klara och val påbörjas, men det är jag säker på att styrelsen redan tänkt på. Avslag.

C02 Ändrad process för partiledarval handlar om att medlemmarna borde få medverka till vilken partiledare som leder partiet. Som vanligt kommer massor med argument om kuppskydd och allt i diskussionen och ärligt är jag rätt trött på det. Jag ser gärna att vi har ett riktigt val till partiledare, och det skulle vara helt fantastiskt att kunna säga i valrörelsen att ’Piratpartiet är det enda partiet som har en demokratiskt vald partiledare’. Jag anser dock att det kräver anpassad rutin med fungerande valberedning så vi är inte där än. Oavsett så vill jag inte styra upp det här på medlemsmötet nu, utan låta idén gro hos partiledning och styrelse. Så även om jag är för demokratiseringsprocessen yrkar jag avslag.

C03 Anonym som motionär handlar om att en medlem ska kunna motionera till medlemsmötet utan att medlemmens identitet röjs. Nu är det ju lite speciell situation i och med att orginalyrkandet har dragits tillbaka, men det ligger ett tilläggsyrkanden som kan bli lite jobbig eftersom yrkandet kräver att motionärer identifieras med riktigt (enligt folkbokföringen) namn. Även om det fortfarande går att motionera via proxy (exempelvis jag själv ställer gärna upp för att skydda integriteten) yrkar jag avslag på det tillägget (och motionen i helhet).

C04 Avskaffa Piratpartiets strategi för vågmästarställning handlar om att avskaffa vågmästarstrategin. Det innebär ingenting i praktiken att på medlemsmötet besluta om att avskaffa vågmästarstrategin även om jag håller med om vi måste göra en ny valstrategi inför 2014. Jag tycker också att det borde finnas specifika valstrategier beroende på om det är kommun, landsting, riksdag eller EU-parlamentet som avses. Men som sagt, vi behöver inte ta ett beslut om detta här och nu. Avslag.

C05 Tillåt PPs riksdagskandidater att ha olika politiska ståndpunkter handlar om att riksdagskandidaterna ska få ha åsikter utanför partiprogrammet. Jag anser ju att det är något som man bör ta individuellt eller snarare beroende på vilka sakfrågor det gäller. Som valstrategi ser jag som möjlighet att man har några få personer med kontroversiella åsikter som kan locka medierna, men det gäller att vara väldigt försiktig med att ge generellt tillstånd. Men det här är något som vi behöver diskutera mer än det hinns med under mötet så jag föreslår att man kommer tillbaka med en mer individuellt inriktad motion, exempelvis formulerat som ett uppdrag till valberedningen. Avslag.

C06 Ny motionshantering handlar om att skapa ett extra steg i motionshanteringen. Det är en motion som jag skrivit men jag har inte riktigt följt tråden tyvärr. Jag tycker att det är jättebra med alla dessa idérika motioner som vi har fått in till mötet och jag skulle gärna kunna välja ”omskrivning tillsammans med följande tre motioner” för att skapa en mer sammanhängande ändring av stadgar eller andra dokument. Detta för att undvika plåster-på-plåster som det ofta blir nu. Bifall.

C07 Arvodering handlar om att arvodera för ideellt engagemang (formella poster). Jag är inte någon vän av arvodering. Kortsiktigt så belönar man personer för att de ställer upp, men långsiktigt så dödar man engagemanget. Piratpartiet bygger sin verksamhet på engagemang och styrelseledamöterna och andra liknande formella roller borde föregå med gott exempel där det går. Om ett uppdrag kräver att man inte kan ha något huvudjobb så är det naturligtvis inte längre ideellt. Men om uppdraget går att kombinera med ett normalt jobb så tycker jag inte att arvodering är tillrådligt. Om vi skulle arvodera någon skulle jag snarare föredra att vi rekommendera att vi arvoderar våra hårt slitande kommunledare i första hand. Avslag.

C08 om tolkning av begreppet ’funktionär’ i stadgan handlar om vad ’funktionär’ borde betyda. Det som är klart intressant är yrkande 177 som tillsammans med yrkande 178 gör om det hela till en stadgeändringsmotion (A-kategorin), istället för den förtydlingsmotion som motionären föreslagit. Bara för formens skull yrkar jag avslag på både 177 och 178 eftersom jag hellre ser det som en separat välformulerad motion. I övrigt skulle jag nog anse att motionären gärna vill fastställa den praxis vi har i partiet. Det är en bra idé som skulle innebära klargörande dokumentation i själva stadgan. Nackdelen är så klart att det cementerar nuvarande system som kanske vi vill kunna ändra på? Idén är bra, men jag skulle vilja att man arbetar på att få bättre yrkanden samt helst att det bygger på en undersökning om att vi verkligen vill ha den operativa delen som vi har den. Avslag.

C09 om att byta från (riksdags)valkrets till län som mellannivå i den operativa orgen handlar om just det titeln anger. Vår nuvarande operativa organisation (KL, VL, DL) togs fram för att snabbt få fram en valsedelshantering. Det kanske är dags att skapa en ny orgbas som på ett bättre sätt hanterar kontinuerlig organisationsarbete? Det har förts lite spridda diskussioner om det det senaste året (ungefär) och det är typ nu som det går att göra. Men jag ser hellre på att man har en mer ordentlig utredning där de olika regionerna får höras plus att man granskar hur andra partier har löst situationen. Avslag.

C10 Om underlättande av framväxandet av naturliga organisatoriska underregioner handlar om att man ska få utskick även från grannkommunerna. Jag håller med om det och har även själv argumenterat för sådant eftersom det ökar samarbetet och känslan av samröre med de som är i närheten. Bifall.

C11 Frågestund med partistyrelsen handlar om att styrelsen samlat bör svara på frågor via live-stream. Det är en bra idé och faller under transparans-diskussionerna. Det var också väldigt trevligt att kunna fråga styrelsen under Parley i Linköping även om de frågorna uteslutande rörde sig om valalgoritmen. Nåja, som idé är det alldeles utmärkt men som krav på styrelsen är det rätt dåligt. Avslag.

C12 Frågestund med partiledaren handlar om samma sak som C12 fast för partiledningen. Avslag.

Har jag fel? Har jag rätt? Gör just din röst hörd i Piratpartiets vårmöte.


2 svar till “Emils kommentarer på vårmötets motioner: SistMenInteMinst-motioner”

  1. Tack Emil, detta är enastående bra hjälp för mig som inte har tid att följa trådarna, även om jag säkert inte kommer att rösta som du i alla frågor.