En mörk dag för vargstammen


Wolf (dier) (soort is nog gewenst)
Image via Wikipedia

Ca 12000 registrerade jägare fick tillstånd att skjuta 27 vargar i fem olika län under 6 veckor med början igår. Klockan tre igår hade 22 vargar skjutits. Det finns också en risk att man redan första dagen har skjutit fler vargar än vad som tillåtits.

Orsaken till att riksdagen beslutat att tillåta vargslakten verkar väl genomtänkt.

Nya regler om jakt på varg
I Sverige finns det ungefär 220 vargar. Men vargarna mår inte så bra. Det beror på att de har parat sig med sina släktingar. Det kallas inavel.

Nu har riksdagen bestämt att sjuka vargar eller vargar som förstör kan få skjutas. Samtidigt ska nya vargar få komma till Sverige.

Besluten om jakt ska inte bestämmas av en myndighet. Istället ska det finnas flera myndigheter utspridda i landet som kan bestämma vilka rovdjur som får skjutas.

Det här beslutade riksdagen den 21 oktober 2009.

Notera formuleringen att man bara ska skjuta sjuka vargar eller vargar som förstör. Hur avgör man vilka vargar som förstör eller är sjuka genom att skicka ut jägare som vill fälla en varg?

Jakten är anmäld till EU av Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och WWF.

Det finns bara drygt 220 vargar i Sverige och naturligtvis finns det risk för inavel med så få individer, särskilt när det är svårt för vargarna att ta sig mellan olika områden. Att döda 10% för att förhoppningsvis lyckas importera vargar som accepteras in i respektive flock är inte riktigt någon bra plan om man frågar mig. Det är större risk att man skadar vargflocken permanent eftersom man fokuserar på ett för kortsiktigt mål.

Svenska Rovdjursföreningens kritik grundar sig främst på följande tre uppfattningar:

  1. Lagliga skäl: Vi menar att vargjakt i den här skalan strider mot EUs naturvårdslagstiftning, som även gäller som lag i Sverige, varför vi nu kommer att anmäla jakten för prövning av EG-domstolen.
  2. Opinionsmässiga skäl: Jakten är framdriven av en liten, högljudd och aggressiv antivarglobby som, utöver jägarorganisationerna, lyckats få med sig allt från kungen till regeringen, landshövdingar, LRF och Svenska Kennelklubben. Våra riksdagspolitiker har låtit sig påverkas av dessa grupper utan att ta hänsyn till att det finns ett starkt stöd i den allmänna opinionen för vargen i Sverige.
  3. Vetenskapliga skäl: Vargstammen i Sverige är liten, instabil och sårbar och fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Stammens framtid är långt ifrån säkrad och många svåra frågor återstår att lösa som t ex hur den ska få kontinuerlig kontakt på naturlig väg med finska artfränder, vilket krävs för stammens överlevnad på sikt.

För mig är det självklart att vi måste arbeta för vargens fortlevnad.
Det pågår ett Upprop: Nej till licensjakt på varg! och det tycker jag att man ska skriva under. Mikael Karlsson ger förslag vad mer man kan göra.


I Irland är det numera lagbrott att häda samt även att återberätta en hädelse och mer information om denna medeltida kvarleva finns på blasphemy.ie.


2 svar till “En mörk dag för vargstammen”