Ett tips till nytt skolämne som skulle lösa många problem #svpol


xkcd - misconceptions

”Okej, mellanstadieelever, det är nu första tisdagen i februari. Det innebär att påbjudet av lag och tradition kommer vi härmed att tillsammans läsa Wikipedia-artikeln List of Common Misconceptions för att ni ska kunna ha lite mindre fel under resten av era fel. Andra gäster på framtida fester ni kommer att besöka tackar oss i förväg.”

Som jag tidigare har skrivit om kan information om fakta faktiskt innebära att tron på det felaktiga stärkts, men ungdomar har en inbyggd förmåga att lära sig fakta förbehållningslöst. Det innebär att det i skolan är lättare att lära individer vad som är rätt än att få en vuxen att inse att de har fel. Oavsett kunskap om källkritik och tillgång till oberoende faktakontroller.

Om skolan kan ta bestrida vanligt förekommande felaktigheter, som exempelvis att sjöfarare trodde att jorden var platt vid tiden för Columbus resa, och förklara varför det inte stämmer skulle många onödiga diskussioner kunna undvikas. Särskilt skulle man kunna bli av med påstående att lämlar skulle begå kollektivt självmord när de nådde en viss populationsmängd. Jag skulle absolut tacka för att ha sluppit förklara det tusentals gånger.

Jag misstänker att Sverigedemokraterna kanske hade haft ett jobbigare val, om kunskapen om hur många invandrare Sverige kan ta emot var bättre känt. Förresten, hur många invandrare kan Sverige ta emot? Kommentera gärna innan ni läser vad jag skrivit om invandring och integration.

Piratpartiet anser att skolan ska fokusera på vad man lär sig i skolan. När blocken valde betygen som valfråga, flyttades allmänhetens fokus från att skolan inte är jämlik om enskilda elever inte får samma utbildning som övriga, om lärare inte tar tag i synbara problem, om lärare inte vågar ge dåligt betyg eftersom det kan påverka lärarens lön, när elever tar med sig vapen till skolan. Skolpolitiken borde fokusera på kunskapsinnehållet, och att se till att eleverna är rustade för att möta samhället.

Genom att frånvaron anges på betyg straffas eleven för sin frånvaro, oavsett vilken anledning det kan vara som eleven är frånvarande. I många fall riskerar eleven att straffas flera gånger för samma frånvaro utan att någon försöker ta reda på orsaken till frånvaron. Så länge som man inte ser till varför den enskilda individen skolkar kommer man aldrig att komma till rätta med den ogiltiga frånvaron, oavsett hur man straffar eleverna. Jag kommer att förklara varför strax.

I skolan grundläggs mycket av det vi ser i samhället. Där byggs det upp kunskapen om ömsesidig respekt och jämlikhet, frågor kring könsidentitet och intressen. Där spelar kunskapen stor roll, och om kunskap saknas spelar fördomarna naturligtvis lika stor roll.

Pingat på Intressant.

Edit: Johanna Sjödin skriver om beroendeställning i skolan med eller utan lärarbetyg


10 svar till “Ett tips till nytt skolämne som skulle lösa många problem #svpol”

  • Tackar för länken. Sir Ken Robinson sammanfattar på ett bra sätt många av de funderingar jag själv haft gällande vad som egentligen är fel på skolan sett utifrån vårt moderna informationssamhälle.

 1. Hur många invandrare Sverige kan ta emot innan vadå? Innan det blir negativa effekter (vilket vi har idag med massarbetslöshet i invandrarghetton, religiös sekterism, svårigheter för alltför många att assimilera sig lära sig svenska m.m.)? Eller innan det uppstår en totalkolaps?

  Piratpartiet tog upp viktiga frågor kring integritet och frihet. Ni hade ett intressant frö, men ni förvaltade det rätt illa. EU-valet gick bra p.g.a. nyhetens behag. Hade ni breddat er politik och gett f-n i att ansluta till de gamla partiernas politiska korrekthet kring invandringsproblematiken, så kanske PP varit det nionde riksdagspartiet nu.

  • Vi undviker att ansluta oss till gamla partiers politiskt korrekthet gällande integrationsproblematiken eftersom deras synsätt utgår ifrån ett industrisamhälle som vi egentligen övergav redan för tjugo år sedan. Piratpartiet hävdar snarare att man bör se på invandringen (och samhället i övrigt) utifrån kunskapssamhället där informationsutbyte och kulturinflöde ger upphov till nya lösningar.

   Det kommer alltid att upplevas negativa effekter, sedan är det upp till dig och mig att välja om vi ska utse invandring som en syndabock eller om vi ska leta efter något verkligt problem att lösa.
   Vi har massarbetslös av samma anledning som politikerna låtsas om att vi inte har massarbetslöshet…

   Invandring kan inte ge upphov till totalkollaps, hävdar jag. Men tack för ditt svar.

   • Jag utser inte invandringen till syndabock mer än vad du utser patenträtten till syndabock. Informationsutbyte och kulturinflöde lär vara tryggat oavsett om Sverige för en ansvarsfull invandringspolitik eller, som idag, inte. Låt oss för all del se möjligheter, men även problem utan skygglappar när så är motiverat.

    • Vad bra att vi är överens om att invandringen inte påverkar arbetslösheten negativt alltså, för jag anser ju inte att patenträtten påverkar arbetslösheten. Jag anser visserligen att en ökad invandring är att föredra eftersom det på sikt gynnar det kulturella mångfalden och därför även antalet arbetstillfällen, och det är ju direkt motsatt patenträtten där det i princip bara är patenttroll som ökar sin omsättning.

 2. Men då bekräftast det ju än en gång av dig: Piratpartiet är ett parti för ohämmad massinvandring. Därmed är ni överflödiga, för det finns redan 7 partier i riksdagen som driver den frågan.

  Hur kan det bli kulturell mångfald om de nationella och kulturella identiteterna utplånas genom hämningslös blandning? Det blir förstås enfald. Regnbågens färger är vackrast var för sig.

  • Intressant argumentation. Jag anser exempelvis att regnbågens färger är vackrast i just regnbågen, fast i övrigt haltar jämförelsen eftersom ljuset som ger upphov till just regnbågen är just en blandning av olika individuella våglängder. Fast fakta är kanske inte något du använder dig av i din argumentation? Oavsett så är Piratpartiet för kunskapssamhället medan övriga partier snarare vill återgå till det industrisamhälle som var för ett trettiotal år sedan, om man ska generalisera. Om du hävdar att liknande åsikt i en enskild åsikt innebär att man är överflödig borde man kunna hävda att Sverigedemokraterna är överflödiga, för om man jämför migrationspolitiken så framstår folkpartiet som väldigt likt även om de naturligtvis använder mer faktaunderlag i sin argumentation.

 3. Folkpartiet har aldrig anfört ett ord emot massinvandringspolitiken, men du tillhör väl den skara som anser språkkrav (som kappvändande FP iofs sagt sig stödja för medborgarskap) och dylikt som rasistiskt.

  Vi kanske är överens om en sak: Vår diskussion leder ingen vart.