Exemplarframställning och lagen om upphovsrätt


Igår reagerade jag över något Advokat Monique Wadsten sa, men eftersom jag varken hade lagtexten eller ens förundersökningen tillgänglig fick det vänta till idag. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur Wadsten formulerades sig, men det står något liknande i förundersökningen så jag använder det istället.

Åtalsanmälan diarienr: 0201-K101917-06 Förundersökningsprotokollet sid 389
3.3 Ursprungsseedern gör sig skyldig till otillåten exemplarframställning genom att överföra ett exemplar av verket till sin dator och därefter till otillåtet tillgängliggörande för allmänheten genom att producera en .torrentfil, överföra den till www.thepiratebay.org och hålla sin dator och BitTorrentmjukvaran öppen och därigenom möjliggöra för andra ladda att ned filmen från Ursprungsseederns dator.

Ovanstående är ett sätt att försöka ändra lagen genom att ändra praxis. Genom att rätten prejudicerande godkänner ovanstående så blir det så tolkningen ska göras, trots att lagstexten gör undantag som inte stämmer överens med ovanstående formulering.

 1. Att överföra ett verk till sin egen dator är inte otillåten exemplarframställning, eftersom man gör det för sitt eget bruk.
 2. Att producera en torrent från ett sådant överfört exemplar är inte på något sätt ett tillgängliggörande. Det kan möjligtvis tolkas som förberedande för tillgängliggörande, men det är absolut inte ett tillgängliggörande i sig.
 3. Tillgängliggörandet kommer först när torrent-filen sprids till allmänheten (exempelvis via ThePirateBay, Facebook eller Google) och då med det samtidiga kravet att någon dator och BitTorrent-programvara är ”öppen” och seedar.

Notera också att i normalfallet (i de programvaror jag kontrollerat behöver man ändra inställningarna för att ändra beteendet) kommer BitTorrent-programmet enbart att seeda till dess att exemplaret har seedats 1,5 ggr.

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Framställning av exemplar för privat bruk
12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk.
Första stycket ger inte rätt att
1. uppföra byggnadsverk,
2. framställa exemplar av datorprogram, eller
3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.

Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående
1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk,
2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller
3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.

Denna paragraf ger inte rätt att framställa exemplar av ett verk när det exemplar som är den egentliga förlagan framställts eller gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med 2 §.

För att börja bakifrån så får man inte göra en privat kopia av en olaglig kopia, inte heller får man be någon annan person att göra en privat kopia av musikaliskt verk, film, bruksföremål eller skulptur åt en själv oavsett om man äger orginalet. Man får heller inte göra en digital kopia av sammanställningar som redan är i digital form oavsett om det är för privat bruk. Det är så att säga inskränkningarna i undantaget.
Lagen säger alltså uttryckligen att man FÅR överföra ett verk till sin dator.

Att skapa en torrent-fil motsvarar att göra en checksumma, eller annan kontroll på att filen inte är påverkad, och är alltså också att anse att vara privat bruk.

Intressant?


11 svar till “Exemplarframställning och lagen om upphovsrätt”

 1. ”Att skapa en torrent-fil motsvarar att göra en checksumma, eller annan kontroll på att filen inte är påverkad, och är alltså också att anse att vara privat bruk.”

  Eftersom skapandet av en torrent-fil inte ger upphov till någon kopia eller något verk skulle jag nog säga att det är en handling som inte alls täcks av upphovsrättslagen. Alltså behöver man inte ens beskriva det som ”privat bruk”.

  Annars har du flera bra poänger tycker jag.

  • Att använda ett verk, oavsett om du spelar upp det eller målar det rött, är just vad som kallas privat bruk. Eller egentligen bara bruk. Så jo att skapa en checksum eller torrent-fil är att använda verket.

   • ”Privat bruk” tolkar jag (och det är möjligt att vi gjorde olika tolkningar) som ett uttryckligt undantag i lagen för vad som omfattas av upphovsrätten. Att skapa en torrent-fil torde inte täckas av upphovsrättslagen från första början, varför ett undantag inte behövs. Det var det som var min poäng.

    • Ahh, du menar så. Det kan jag nog hålla med om, även om all hantering av upphovsrättsligt skyddade verk rent principiellt ska vara täckt av upphovsrättslagen.

 2. Jag känner till åtminstone en ordlista som är skapad just på detta sätt, genom att lagra checksummor av orden. På så vis bryter man inte mot ordlistans upphovsrätt (ordlisteförlaget har ju upphovsrätt på just den katalogiseringen av ord, hur märkligt det än må låta). Jag vet inte om det någonsin testades av rätten men metoden användes på KTH och jag tror inte någon ens reflekterade över något så vansinnigt som att checksummeberäknande skulle utgöra ett tillgängliggörande.

 3. ”3 Tillgängliggörandet kommer först när torrent-filen sprids till allmänheten (exempelvis via ThePirateBay, Facebook eller Google) och då med det samtidiga kravet att någon dator och BitTorrent-programvara är ”öppen” och seedar.”

  Du borde dela denna i två bitar

  3 Att sprida torrent-filen sprids till allmänheten (exempelvis via ThePirateBay, Facebook eller Google) är inte heller det olagligt. Torrent-filen är bara en beskrivning vad man har på sin hårddisk – att sprida beskrivngen kan man göra utan att för den skull tillgängliggöra verket för nerladdning.

  4. Det är först när man tar börjar acceptera begäran om att dela ut data enligt informationen i torrentfilen och sprida dessa som man börjar tillgängliggöra verket.

  Det finns faktiskt de som sprider torrentfiler utan att seeda dessa.

  • Jag ser faktiskt ingen anledning till att sprida torrent-filer till allmänheten om man inte har avsikt att tillgängliggöra datat. Å andra sidan kan man köra BitTorrent-programvaran utan att ha spridit torrent-filerna till någon annan, exempelvis för att kopiera mellan två egna datorer. Det är när det används i kombination som det är ett tillgängliggörandet.

 4. Det här bevisar bara att upphovsrättsindustrin rentav är farlig för samhället på riktigt. Börjar alltså bli mer och mer aktuellt att skrota upphovsrättslagen totalt och börja om från början helt och hållet tycker jag

 5. Dessutom så finns det ett fel till i påståendet. Att ursprungsseedern börjar med att överföra verket till sin dator är inte nödvändigt, han kan lika gärna skapa verket direkt på datorn.

  Det där tar oss förresten till en annan intressant fråga som borde prövas. Hur kan man säga att, exempelvis, en MP3-fil är en kopia av en låt från en CD? Visst, den är genererad från den, på samma sätt som tex en checksumma, men precis som checksumman så går processen bara åt ena hållet. Man kan inte på något sätt få tillbaka orginalinformationen som fanns på CD från en MP3, eftersom formatet bara genererar något som låter ungefär som orginalet, men inte är det. Det är inte en kopia i min värld, det är på sin höjd ett härlett verk eller ett vidarearbetat verk.

  • Båda delarna kan man visserligen hävda, men det är svårare att underbygga då det inte finns varken lagtext eller prejudikat som visar på det. Skulle man använda det rättsligt behöver man exempelvis bevisa att låten när den spelas upp från MP3n inte motsvarar den som uppspelas från CDn och jag skulle säga att de flesta skulle nog uppfatta det som samma låt även om det är olika representationer av digital form. Jag säger alltså att det skulle vara oerhört svårt att övertyga rätten om det, och risken är väldigt stor att man skulle anses vara oseriös och i onödan ta upp rättens tid om man skulle ta upp sådant.

   Notera att exemplarframställning inte innebär att en exakt kopia tas fram. Kvaliten kan försämras utan att det räknas som ett nytt verk, eller som du anger ett härlett eller vidarearbetat verk.