Faktisk datalagrings-övervakning i Dresden


Det som är intressant med diskussionerna kring Datalagringsdirektivet är att det väldigt lätt går in på metadiskussioner. De som är för DLD hävdar att datalagringsdirektivet teoretiskt kan hjälpa till vid lösning av brott, trots att det naturligtvis bara kan bidra med indicier. Vi som är mot DLD hävdar att datalagringsdirektivet teoretiskt begränsar det personliga utrymmet, trots att det ofta låter mer som konspirationsteorier. Så man hamnar oftast i metadiskussioner om vad som är relevant att ta upp i diskutionen.

Att polisen har granskat samtliga mobilers positioner och samtliga skickade SMS (inklusive innehåll) med övrig trafikdata är både ett aktuellt ämne, och något som borde vara av större nyhetsvärde i diskussioner än vad det är. Jag väntar fortfarande på att höra att Dresden-händelserna är ett undantag eller att det är okej för att komma till rätta med terrorister/polismisshandlare/whatever, men det är anmärkningsvärt tyst från alla håll.

Lite snabb sammanfattning om vad det gäller, för vanlig svensk media har inte beskrivit händelserna i Tyskland än: Varje år anordnas en sorgemarsch för att minnas bombningen av Dresden (13-15 februari 1945) och veckan efter blir det demonstrationer av nynazister och motdemonstrationer (Nazifritt Dresden) av bland andra antifa. Polisen väljer då att i förebyggande syfte ansluta till åtminstone tre mobilmaster och registrera allt som hände under eftermiddagen den 19e februari 2011. Alla telefonsamtal, alla SMS och exakt var alla mobiler befinner sig.

”I åtalsakten mot [Christian Leye, medarbetare till förbundsdagsledamoten Sevim Daglegen (tyska Vänsterpartiet)] listas 15 mobilförbindelser från den 19 februari mellan klockan 13.00 till 17:30 med exakta uppgifter om den position där han vid respektive tillfälle befann sig. Antecknat finns också namnen på de personer med vilka han hade kontakt.” – Taz.de Mal eben ausgespäht

Avlyssningen och registreringen har varit så omfattande och urskillningslös att även förtroendesamtal mellan advokater och klienter, samt journalister och anonyma källor, kan ha registrerats och samlats in. Taz.de tar också upp att förtroendevalda, exempelvis parlamentsledamoten Hans-Christian Ströbele som var med vid motdemonstrationen, är särskilt skyddade personer vars data (och rörelser) absolut inte får lagras.

Att notera är att Tyskland inte heller har infört datalagringsdirektivet än. DLD borde inte användas som argument för att det skulle underlätta brottsutredningar eftersom polisen redan har det redskapet. DLD bör snarare motarbetas eftersom det ökar möjligheten för polisen att utan större misstanke använda sig av befintliga redskap. Domstolar i Tyskland slänger regelmässigt bort insamlad mobildata eftersom intrånget på privatlivet inte motsvarar brottet (proportionalitetsprincipen) men polisen samlar in mobildata rutinmässigt ändå. Det är också mycket vanligt att insamlat data används till något helt annat än vad misstanken ursprungligen rörde sig om, som till exempel vid åtalet mot Christian Leye. Orsaken till datainsamlingen var för att kunna spåra eventuellt våld mot polismän, men åtalet mot Leye gäller att han deltog i motdemonstrationen och därmed var ute för att hindra nynazisternas demonstration.

Jag undrar hur andra politiska bloggare ser på Dresden-händelserna, särskilt satt i relation med de datalagringsdirektivsdiskussioner som först just nu. Vad tycker Torbjörn S. Peterson (FP), Svalin (Fi!), Maria Georgieva (V), Maria Abrahamsson (M), Opassande Emma (PP), Maria Ferm (MP), Oscar Fredriksson (C), Simon Rundqvist (Kd), Thomas af Bjur (Fp), Lars-Erick Forsgren samt Scaber Nestor om de händelserna?

Vad tycker föresterna partiernas topp-bloggare (lista från Politometern) Jan-Inge Flücht (V), Nicke Grozdanovski (V), Rosemari Södergren (S), Martin Moberg (S), Pierre Ringborg (Mp), Kajsa Bergman Fällén (Mp), Inga Magnusson (C), Hannes Hervieu (C), Mathias Sundin (Fp), Kenth Lövgren (Fp), Mattias Lundbäck (M), Peter Hemgard (M), Göran Hägglund (Kd), Anette Grinde (Kd), Alexander Chamberland (Fi), Unni Drougge (Fi), Stefan Falktorp (Sd) och Ralph Haglund (Sd) om händelserna i Dresden och de svenska diskussionerna om datalagringsdirektivet?

Pingat på Intressant.

Andra om Dresden-händelserna: Nyheter24 – Tysk polis massavlyssnade 138 000 vid demonstration, Rasmus Fleischer – Datalagring i praktiken: Ett exempel från Dresden, Anna Troberg – Det där med låtsasfriheter


4 svar till “Faktisk datalagrings-övervakning i Dresden”

    • Tackar för tipset. Jag hade faktiskt läst det, men hade glömt bort länken när jag själv skrev om det. Den är nu tillagd precis som den borde varit hela tiden.

    • Tackar. Vi behöver alla hjälpa till och lyfta så många frågor som vi kan. Jag hade missat att du skrivit om det dock. Du skriver så mycket bra.